'Ongeregistreerde' kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, Afdeling ONderwijs en Directie: Veiligheid

Bij de gemeente Rotterdam (cluster MO) zijn er zorgelijke signalen binnengekomen over kinderen van EU-burgers. Een deel van deze groepzou niet naar school gaan, en/ of niet ingeschreven staan bij de gemeente. Ook zou er een groep jeugdigen zijn die zonder wettelijk gezag in Rotterdam verblijft. Risbo is gevraagd onderzoek te doen naar de omvang, aard en achtergronden van kinderen van EU-migranten die niet voorkomen in de Basisregistratie personen van Rotterdam. Hierbij kijken we specifiek naar a) niet-geregistreerde en niet-schoolgaande leerplichtige kinderen van EU migranten; b) niet-geregistreerde wel schoolgaande leerplichtige kinderen van EU migranten en c) niet geregistreerde kinderen/jeugdigen zonder wettelijke voogden. Het onderzoek bestaat uit drie onderzoeksdelen: een deskstudie naar relevante literatuur, een kwantitatieve analyse van beschikbare databestanden en kwalitatief onderzoek door middel van interviews met experts en professionals met kennis over de doelgroep.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
UTQ meetinstrument toetsing tentamen diversiteit geluk training research risicojongeren kwaliteitszorg evaluatie consultancy studiesucces Erasmus Universiteit onderwijsinnovatie Hogeschool Rotterdam Erasmus+ dagboek
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement