Toetsing IHS 2014-2015

Risbo ondersteunt IHS bij de professionalisering van de examencommissie en docenten op het gebeid van toetsing. Voor de examencommissie van IHS biedt Risbo een workshop monitoring toetskwaliteit aan, gevolgd door een begeleidingstraject. Risbo zal de examencommissie van IHS op verzoek begeleiden in haar verdere professionalisering, bijvoorbeeld bij het waar nodig aanscherpen van het toetsbeleid, toetsplan en OER, maar ook bij de implementatie hiervan. Voor alle docenten van IHS geeft Risbo een workshop toetsing in twee dagdelen, een korte 'opfriscursus' over het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsen gevolg door een peer-audit van toetsinstrumenten.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
research geluk training meetinstrument studiesucces toetsing tentamen kwaliteitszorg risicojongeren evaluatie UTQ Erasmus Universiteit Hogeschool Rotterdam consultancy onderwijsinnovatie diversiteit dagboek Erasmus+
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement