Database 'Nominaal is normaal': De Erasmus Education Research database

Voor het onderwijsonderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Onderwijskwaliteit en Studiesucces aan de EUR is het van belang dat er een EUR-brede onderzoeksdatabase wordt opgebouwd. Als basis voor de database wordt de SPSS-database gebruikt die Risbo heeft opgebouwd voor de uitvoering van het onderzoek naar de (mogelijke) effecten van de invoering van de regeling 'Nominaal is normaal' op de instroom en het studiesucces van studenten.

Het doel van deze database is het zodanig organiseren van de onderwijsdata dat er snel analyses kunnen worden uitgevoerd op basis van wetenschappelijke of beleidsgerichte onderzoeksvragen op het gebied van onderwijs. De database bevat variabelen afkomstig uit de registraties binnen de EUR, de registraties van individuele opleidingen / faculteiten en het 1cHO-bestand (1-cijfer HO) zoals de EUR dit elk jaar van DUO ontvangt.

Meer informatie over de database op de website erasmuseducationresearch.com/

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement