Instroommonitor 2015 Studiekeuzecheck

Opdrachtgever: SSC-OOS-EUR / CvB

Sinds 2011 voert Risbo in opdracht van SSC OOS het project 'Instroommonitor' uit. Doel van het project is het ontwikkelen van een informatiesysteem waarmee aanvullende studentinformatie wordt verzameld die relevant is voor het ondersteunen van het studiekeuzeproces en het verhogen van het studiesucces aan de EUR. Vanwege het van kracht worden van de wet Kwaliteit in Verscheidenheid (KIV) in 2013, wordt de EUR verplicht tot het uitvoeren van een activiteit gericht op de studiekeuze van aankomende studenten en het geven van een studiekeuzeadvies aan deze studenten. Voor het collegejaar 2014-2015 is de Instroommonitor op zodanige wijze voor het eerst ingezet. Elke student die zich voor een studie aan de EUR aanmeldt, ontvangt een vragenlijst waarin hij/zij wordt gevraagd naar zijn studiekeuze. Na het invullen ontvangt de student een studiekeuzeadvies. Medewerkers van de EUR kunnen de data in een online dashboard inzien en studenten benaderen die aangeven nog te twijfelen over hun studie of nog geen open dag hebben bijgewoond. Voor het collegejaar 2014-2015 zijn er 12.000 vragenlijsten verstuurd. Risbo beheert het proces: verstuurt vragenlijsten, beantwoordt vragen van studenten en onderhoudt contact met gebruikers van het online dashboard.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement