Ondersteuning Onderzoeksteam G6-Hogescholen

Opdrachtgever: Inholland

De Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht werken enige jaren op bestuurlijk niveau samen rondom het thema Studiesucces binnen het cluster G5-hogescholen. Momenteel staat de Hogeschool Leiden op het punt zich aan te sluiten bij dit cluster. G5 wordt hierdoor G6. In het kader van het G5-samenwerkingsverband is sinds begin 2013 het G5-onderzoeksteam operationeel dat o.a. tot doel heeft om vanuit gezamenlijke analyses van effectonderzoek bij de verschillende hogescholen stappen vooruit te zetten in het vinden van effectieve interventiestrategieŽn. Voor de periode mei 2013-mei 2014 heeft Risbo als externe partij ondersteund bij het opstarten van deze werkzaamheden. Na afloop van dit traject heeft het G5-onderzoeksteam te kennen gegeven de samenwerking met Risbo te willen continueren.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement