Behoorlijk Bestuur bij onderwijsinstellingen

Opdrachtgever: Ministerie OCW/ Directie Kennis

Dit onderzoek richt zich om de vraag waar 'goed bestuur' in de onderwijssectoren PO/VO/BVE en HO bewezen heeft gewerkt. We gaan op zoek naar lessen die zijn te trekken uit de manier waarop schoolbesturen (en stakeholders binnen en buiten de school) in staat zijn gebleken om potentiele problemen te voorkomen. Met het onderzoek wordt in kaart gebracht waar het stelsel van verhoudingen, in- en afspraken ('de governance') aantoonbaar heeft gefunctioneerd. Aan de hand van zes cases wordt een dieptestudie gedaan naar situaties waarin een 'near accident' voorkomen is door bijvoorbeeld het tijdig optreden zijn van een directie, Raad van Toezicht of (g)MR. We kijken daarbij naar de manier waarop good governance wordt ingevuld in organisatiestructuren Ún in de cultuur. De situaties waarbij georganiseerde 'tegenkrachten' hebben gewerkt kunnen vervolgens dienen als voorbeeld voor andere scholen en instellingen.

Het rapport kunt u hier downloaden

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
diversiteit Erasmus+ onderwijsinnovatie UTQ Erasmus Universiteit kwaliteitszorg consultancy training meetinstrument Hogeschool Rotterdam studiesucces toetsing dagboek geluk evaluatie tentamen research risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement