Review ICT in het Onderwijs

Opdrachtgever: Min OCW, Directie Kennis

Als gevolg van het grote aanbod aan beschikbaar onderzoeksmateriaal en de uiteenlopende focus van de bestaande onderzoeken heeft de Directie Kennis behoefte aan inzicht in de meta-conclusies die kunnen worden getrokken, de dominante focus van de sinds het jaar 2000 beschikbare studies, de eventuele blinde vlekken en de vraag in hoeverre en op welke wijze de kennis uit de beschikbare onderzoeken heeft doorgewerkt in het onderwijsveld. De onderzoeksvragen bij de review zijn: Welke (meta)conclusies kunnen worden getrokken op basis van de vanaf het jaar 2000 beschikbare onderzoeken op het gebied van ICT in het onderwijs in de sectoren PO, VO en MBO? Wat is de dominante focus van deze onderzoeken en welke hiaten zijn daarbij zichtbaar? In hoeverre en op welke wijze is de kennis uit de bestudeerde onderzoeken doorgewerkt in het onderwijsveld?

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
diversiteit tentamen evaluatie toetsing research dagboek Erasmus+ UTQ geluk kwaliteitszorg Hogeschool Rotterdam studiesucces meetinstrument Erasmus Universiteit onderwijsinnovatie consultancy training risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement