Casestudies en Opinieonderzoek Beter presteren

Opdrachtgever: Programmabureau Beter Presteren, gemeente Rotterdam

Beter Presteren is een onderzoek naar de relatie tussen ingezette maatregelen vanuit de stad, het schoolbestuur en het schoolbeleid en de ontwikkeling van onderwijsresultaten gebaseerd op kwalitatieve analyses verkregen uit casestudies. Hierbij wordt er ook een opinieonderzoek uitgevoerd onder docenten, ouders en leerlingen naar hun waardering over de ontwikkelingen van het programma Beter Presteren in het Rotterdamse onderwijs. Voor dit opinieonderzoek worden enquetes afgenomen en diepte-interviews gevoerd. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent en de instellingen Inholland, CED-groep en Risbo zijn hierbij betrokken.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Hogeschool Rotterdam meetinstrument UTQ evaluatie diversiteit toetsing geluk onderwijsinnovatie Erasmus+ Erasmus Universiteit training kwaliteitszorg dagboek consultancy risicojongeren studiesucces research tentamen
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement