Werkgeversonderzoek MPA 'plus' opleiding (LDE Center for Governance)

Opdrachtgever: LDE Center for Governance

Het LDE Center for Governance is voornemens om een MPA ‘plus’ opleiding in de markt te gaan zetten. Deze opleiding heeft een selectief en internationaal karakter qua inhoudelijke oriëntatie, classroom en stage-ervaring. De MPA ‘plus’ bouwt voort op een verscheidenheid aan masters. Kwalitatief steekt het programma uit boven wat er nu aan MA-opleidingen wordt geboden. De masterplus richt zich op modules als leiderschap, strategische vraagstukken, brengt de samenhang tussen ontwikkelingen en governance in kaart en confronteert studenten met internationale instituties als EU en de World Bank. Studenten worden vaardigheden bijgebracht die nationaal en internationaal nodig zijn om direct als high potential aan de slag te gaan. Risbo is gevraagd om voor de beoogde opleiding een werkgeversonderzoek uit te voeren. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is enerzijds te toetsen of er behoefte is aan afgestudeerden van de beoogde MPA ‘plus’ opleiding en anderzijds de beoogde opleiding optimaal te laten aansluiten bij de ontwikkelingen en behoeften van het werkveld. Het LDE Center for Governance is voornemens om een MPA ‘plus’ opleiding in de markt te gaan zetten. Deze opleiding heeft een selectief en internationaal karakter qua inhoudelijke oriëntatie, classroom en stage-ervaring. De MPA ‘plus’ bouwt voort op een verscheidenheid aan masters. Kwalitatief steekt het programma uit boven wat er nu aan MA-opleidingen wordt geboden. De masterplus richt zich op modules als leiderschap, strategische vraagstukken, brengt de samenhang tussen ontwikkelingen en governance in kaart en confronteert studenten met internationale instituties als EU en de World Bank. Studenten worden vaardigheden bijgebracht die nationaal en internationaal nodig zijn om direct als high potential aan de slag te gaan. Risbo is gevraagd om voor de beoogde opleiding een werkgeversonderzoek uit te voeren. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is enerzijds te toetsen of er behoefte is aan afgestudeerden van de beoogde MPA ‘plus’ opleiding en anderzijds de beoogde opleiding optimaal te laten aansluiten bij de ontwikkelingen en behoeften van het werkveld.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus+ Hogeschool Rotterdam training UTQ consultancy onderwijsinnovatie toetsing Erasmus Universiteit studiesucces meetinstrument kwaliteitszorg risicojongeren tentamen evaluatie research diversiteit dagboek geluk
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement