Verkenning Big Data bij de Belastingdienst

Opdrachtgever: Belastingdienst

In de Kennisagenda Belastingdienst wordt een overzicht gegeven van de vragen die in de komende jaren beantwoord zouden moeten worden om koers te kunnen houden. Een belangrijk onderwerp hierbij is de vraag hoe kennis uit gegevens kan worden verkregen. In deze offerte wordt deze vraag toegespitst op het aspect Big Data. Gelet op de huidige inzichten met betrekking tot het gebruik van Big Data zal in de eerste plaats de vraag beantwoord moeten worden of de tijd rijp is om Big Data te gebruiken bij het verkrijgen van kennis uit gegevens. De vraagstelling heeft daarmee het karakter van een verkenning.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
research studiesucces UTQ consultancy evaluatie kwaliteitszorg training Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie toetsing meetinstrument geluk Erasmus+ Erasmus Universiteit diversiteit tentamen risicojongeren dagboek
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement