Onderzoek naar de uitgebreide pilot Nominaal - Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Opdrachtgever: CvB EUR

De EUR hecht er groot belang aan dat de doorstroom van studenten verbetert. Om dat te bereiken voert zij een uitgebreide pilot uit met de regeling Nominaal = Normaal uit. Deze regeling omvat vier maatregelen:

  • Invoering van een vorm van activerend onderwijs;
  • Beperking van het aantal herkansingen;
  • Invoering van een vorm van compensatoir toetsen;
  • Invoering van een BSA van 60 ECTS in het eerste studiejaar.
    Risbo voert in opdracht van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek uit naar de uitgebreide pilot met de regeling Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek splitst zich toe op twee vragen: Wat is de mogelijke invloed van de regeling Nominaal = Normaal op de instroom van studenten bij de opleidingen die N=N dit academisch jaar hebben ingevoerd? Wat is de invloed van de regeling Nominaal = Normaal op de BSA-rendementen van de opleidingen die N=N dit academisch jaar hebben ingevoerd?

    Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement