Uitval en vertraging. Een inventariserend onderzoek bij de Academie Sportstudies van de Haagse Hogeschool

Opdrachtgever: Haagse Hogeschool

De Opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding (HALO) en de opleiding Sportmanagement van de Academie Sportstudies van de Haagse Hogeschool kampen met een grote uitval onder eerstejaars studenten. De opleiding Sportmanagement heeft bovendien te maken met veel hogerejaars die studievertraging oplopen. Risbo zal aan de hand van onderzoek naar ervaringen van (ex-)studenten een inventarisatie maken van redenen en achtergronden van studie-uitval en -vertraging. Het doel van deze inventarisatie is zicht te krijgen op mogelijkheden voor de Academie Sportstudies om via haar studiesuccesbeleid meer studenten te behouden en de studievoortgang van studenten te bevorderen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement