Onderzoek naar het effect van de regeling Nominaal=Normaal

Opdrachtgever: CvB EUR

De Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft in het academisch jaar 2011-2012 bij alle vier opleidingen de regeling “Nominaal=Normaal” (N=N) ingevoerd. De maatregelen die worden voorgesteld in de regeling betreffen: Invoering van een BSA norm van 60 ECTS in het eerste studiejaar. Studenten worden dus verplicht om het hele eerste studiejaar binnen één jaar na de start van de opleiding af te ronden; Activerend onderwijs, bijvoorbeeld via kleinschaligheid; Verregaande tot volledige compensatoire toetssystemen; Beperking van het aantal herkansingen; Eventueel een harde knip tussen Bachelor 2 en Bachelor 3; Risbo en FSW voeren gezamenlijk onderzoek uit naar het effect van de invoering van N=N bij de vier opleidingen van FSW. De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn: Onderzoeken wat het effect van N=N is op de instroom en studiekeuze van studenten; Onderzoeken wat het effect van N=N is op de studieresultaten / het studiesucces van studenten; Onderzoeken wat het effect van N=N is op de tijd die studenten besteden aan hun studie; Onderzoeken wat het effect van N=N is op de waardering die studenten hebben voor het onderwijs; Onderzoeken hoe N=N het beste kan worden vormgegeven.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement