BOKS-ontwikkeling Diversiteit Pabo

Opdrachtgever: Pabo Hogeschool Rotterdam

Op basis van het rapport ‘Lesgeven in de grote stad’ is de Pabo HR bezig de competentieomschrijvingen door te lichten op het thema ‘Diversiteit’. Hiermee formuleert de Pabo tegelijkertijd criteria waaraan afgestudeerden moeten voldoen om als docent goed voorbereid te starten op grootstedelijke basisscholen. Verder wil de Pabo toe naar een betere verbinding tussen missie/visie, competenties en vakomschrijvingen op het gebied van diversiteit en naar een betere borging van diversiteit binnen het curriculum. Langs deze wegen werkt de Pabo aan de ontwikkeling en het vaststellen van van een Body Of Knowledge and Skills (BOKS) Diversiteit Pabo. Risbo zal de Pabo HR in dit traject begeleiden en hierin een trekkersrol vervullen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement