Monitor maatschappelijke positie Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam zet fors in om de veelzijdigheid aan problemen waar Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers mee te maken krijgen aan te pakken. Voor het succes van de aanpak is betrouwbare en up-to-date informatie over de ‘maatschappelijke positie’ van de doelgroep cruciaal zodat beleidsmakers inzicht krijgen in de kansen en risico’s die zich bij de groep voordoen. De monitor voorziet in deze informatie op basis van (koppeling van) bestaande registraties. Met de monitor wordt de situatie van Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers ten aanzien van demografie, onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit jaarlijks in kaart gebracht. Om de cijfers in perspectief te plaatsen wordt een vergelijking gemaakt met de andere grote minderheidsgroepen in Rotterdam (Surinamers, Turken en Kaapverdianen) en autochtonen. De monitor 2010 is afgerond.

Publicaties

Boom, J. de, M. van San, A.M. Weltevrede, m.m.v. P. Hermus (2010). Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers 2010; Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, M. van San en A. Weltevrede (2008) Antilliaanse Rotterdammers 2008. Een monitor van hun maatschappelijk positie, Rotterdam: RISBO/EUR.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement