Monitor Antilliaanse Nederlanders en Marokkaans- Nederlandse risicojongeren

Opdrachtgever: Ministerie van VROM/ WWI en 22 Antillianengemeenten en 22 gemeenten behorende tot het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders

Rijk en gemeenten zetten fors in om de veelzijdigheid aan problemen waar Antilliaanse Nederlanders en Marokkaanse risicojongeren mee te maken hebben aan te pakken. Voor het succes van de aanpak is betrouwbare en up-to-date informatie over de 'maatschappelijke positie' van de doelgroep in de 22 Antillianengemeenten en de 22 gemeenten behorende tot het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders cruciaal. Dergelijke informatie is immers nodig om inzicht te krijgen in de kansen en risico's die zich bij de groepen voordoen. Daarom heeft Risbo in opdracht van het Ministerie van SZW, de 22 Antillianengemeenten en de 22 gemeenten behorende tot het samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders voor de tweede keer een tweetal monitors uitgevoerd die in deze informatiebehoefte voorzien. De monitor voorziet in deze informatie op basis van (koppeling van) bestaande registraties. Om de cijfers in perspectief te plaatsen wordt een vergelijking gemaakt met andere bevolkingsgroepen. In de monitor wordt een vergelijking gemaakt met de grootste minderheden in Nederland (Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse Nederlanders) en autochtonen. Doel van de monitor is de situatie jaarlijks in kaart te brengen. De vierde meting van het project is gestart in januari 2013 en is in maart 2014 afgerond.

Publicaties

Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Marokkaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Antilliaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement