Oudere migranten en transnationaal wonen

Opdrachtgever: SEV / Radboud Engbersen

In het debat over internationale migratie en integratie keert steeds vaker het begrip 'transnationalisme' terug. Daarmee wordt bedoeld dat migranten georiënteerd zijn en blijven op het land van herkomst. Migranten onderhouden nauwe banden met het land van herkomst in persoonlijke, economische, sociale en culturele zin. Deze duurzame oriëntatie op het land van herkomst kan ook invloed hebben op het woongedrag en woonwensen van migranten. Zo woont een deel van de migranten wisselend in het herkomstland en Nederland. Uit eerder onderzoek van Risbo onder verschillende migrantengroepen in Nederland en hun transnationale bindingen bleek de overgrote meerderheid van de Marokkaanse respondenten gemiddeld 1 keer per jaar naar het herkomstland te gaan. De SEV wil samen met het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum het thema oudere migranten en transnationaal wonen verder uitdiepen. Risbo inventariseert voor SEV de demografie van de relevante (herkomst)groepen en hun pendelpatronen en onderzoekt de interesse van ouder migranten in specifieke woonarrangementen die het voor hen aantrekkelijker (ook financieel) maken om tussen twee landen te pendelen en zich ook blijvend met twee landen te verbinden. Het project is medio 2010 van start gegaan en moet in het najaar van 2011 zijn afgerond.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
studiesucces research UTQ training Erasmus+ Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie toetsing dagboek geluk meetinstrument kwaliteitszorg Erasmus Universiteit diversiteit consultancy risicojongeren tentamen evaluatie
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement