Beleid Koers VO

Opdrachtgever: Koers VO

De basis voor de probleemanalyse bestaat uit de door Koers VO aangeleverde informatie en een analyse van beleidsdocumenten. Enerzijds heeft de probleemanalyse betrekking op het verbeteren van de beleidslijn van Koers VO, anderzijds op de gebruikte informatiesystemen. Voor het opstellen van achtereenvolgens een probleemanalyse en een advies worden verschillende activiteiten uitgevoerd. De komende maanden richt Risbo zich op: Informatie uit documenten en onderzoeksrapporten. Informatie uit digitale informatiesystemen. De doelstellingen die Koers VO moet (of wil) nastreven? Manieren waarop Koers VO het realiseren van de nieuwe visie (Koers VO 2017) zichtbaar kan maken.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement