Bijsluiter intern Klant Tevredenheidsonderzoeken (iKTO)

Opdrachtgever: Ministerie van BZK, DGOBR

Het Center for Public Innovation ondersteunt de opdrachtgever bij het ontwikkelen van een bijsluiter bij interne klanttevredenheidsonderzoeken (iKTO) en rijksbrede benchmarks. De bijsluiter geeft aan hoe met de cijfers van iKTO en rijksbrede benchmarks kan worden omgegaan.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement