Taakspel vmbo

Opdrachtgever: ZonMW (Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen)

Taakspel is gericht op het stimuleren van taakgericht gedrag bij kinderen, het verminderen van regelovertredend gedrag en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Op basis van de positieve effecten in het primair onderwijs, is Taakspel ook ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. De praktijkervaring wijst uit dat ook daar de resultaten goed zijn. Risbo doet onderzoek naar de effectiviteit van Taakspel in het vmbo. De verwachting is dat het onderzoek kennis oplevert over de mate waarin Taakspel bijdraagt aan verbetering van het gedrag, sociale competenties, het klassenmanagement van docenten en het klimaat in de klas. Daarnaast wordt een toename van de effectieve leertijd verwacht en een betere signalering van zorgbehoeften bij de leerlingen.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement