Alcohol and Quality of Life

Opdrachtgever: Cavour Group

De vraagstelling is te bekijken of er een verband b estaat tussen het drinken van alcoholhoudende drank (en drinkpatroon) en de kwaliteit van leven. Is het zo dat matig drinken sterker geassocieerd is met een goede kwaliteit van leven of is er een direct lineair verband? Zijn deze relaties verschillend tussen mannen en vrouwen? Zijn ze verschillend in de 3 Europese landen? Indien er een dergelijke relatie is, is het belangrijk te weten welke drinkgewoonten en welke context van drinken het sterkst gerelateerd zijn. Welke van de factoren van Qol zijn het meest bepalend voor een bepaald drinkpatroon? Uiteindelijke zouden deze modellen kunnen helpen te onderbouwen dat een betere kwlaiteit vanleven samenhant met (al of niet matig) drankgebruik.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus+ kwaliteitszorg toetsing dagboek training Hogeschool Rotterdam meetinstrument UTQ studiesucces evaluatie research consultancy diversiteit Erasmus Universiteit tentamen geluk risicojongeren onderwijsinnovatie
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement