Minorsysteem EUR 2009

Opdrachtgever: SSC OOS

In het studiejaar 2008/2009 boden de bacheloropleidingen van de EUR hun studenten voor het eerst minors aan. De minors hebben een omvang van vijftien ECTS ofwel 420 uur studiebelasting (ECTS = European Credit Transfer System). Uitzondering hierop is de Erasmus School of Economics (ESE), die ook minors aanbiedt van twaalf ECTS. Het accent ligt op minors die zorgen voor verbreding van de studie. In totaal boden de faculteiten 59 minors aan, slechts vier daarvan hadden een verdiepend karakter. Dit onderzoek, dat specifiek is gericht op het minorsysteem, bouwt voort op eenzelfde onderzoek van de EUR uit 2008. Onderwerp van onderzoek zijn: 1. tevredenheid over de informatievoorziening over de minors en het minorsysteem, 2. de inschrijfprocedure voor de minors, 3. het aanbod aan minors en 4. de omvang van de minors.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement