Onderzoek naar de opleiding Wellness

Opdrachtgever: ROC Zadkine

Onder het moeilijk te definiëren begrip ‘wellness’ vallen veel feeling good-activiteiten. Wellness is volop in ontwikkeling en in aansluiting daarop wil het ROC Zadkine een opleiding ontwikkelen voor deze branche. Zadkine heeft ervoor gekozen om op basis van eigen ervaringen binnen de verschillende werkvelden en publicaties (zie: Veldhoen, A.P. & Koning, M (2008). Nationaal Wellnessonderzoek 2008. Markt- en beroepenverkenning. Onderzoeksrapport september 2008. Monitorgroep: Utrecht.), een combinatie te maken van de inhoud van drie verschillende Opleidingencentra (OC’s): - Handel en Uiterlijke verzorging - Horeca en Toerisme - Welzijn, Sport en Cultuur. Belangrijke uitgangspunten zijn: - De basiskennis, vaardigheden en attitude van de opleidingen van de drie OC’s moeten terugkomen in de opleiding Wellness. - Overlappingen worden gecombineerd en overeenkomsten worden voorkomen. De probleemstelling voor het onderzoek formuleren we als volgt: Welke effect heeft flexibele studieduur op de opleiding Wellness en haar deelnemers? We doen onderzoek aan de hand van de volgende fasen: 1. Het ontwikkelen van een instrumentarium voor het meten van de randvoorwaarden voor effectief onderwijs. 2. De eerste afneming van het instrumentarium en verwerking van de resultaten. 3. Het beschrijven van de inspanningen door de opleidingen. 4. Het in beeld brengen van de startsituatie en het beschrijven van de deelnemers. 5. De tweede afneming en verwerking van de resultaten. 6.Het meten van gerealiseerde studietijd en geïnvesteerde kosten. 7. Het verslag van de voortgang, het schrijven van het onderzoeksverslag en feedback voor de opleiding Wellness.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
evaluatie meetinstrument training onderwijsinnovatie risicojongeren UTQ Hogeschool Rotterdam kwaliteitszorg diversiteit Erasmus Universiteit tentamen Erasmus+ geluk research studiesucces dagboek toetsing consultancy
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement