Begeleiding bij de implementatie van een digitaal portfolio in de opleiding bachelor 1 van iBMG

Opdrachtgever: iBMG

Voor de beoordeling van vaardigheden in het eerste bachelorjaar maakt iBMG al jaren gebruik van een schriftelijk portfolio. Een portfolio is een hulpmiddel om de ontwikkeling van de student met betrekking tot bepaalde vaardigheden en attitudes zichtbaar te maken en te beoordelen. Het portfolio verduidelijkt de opleidingsdoelen waardoor ze beter haalbaar zijn. Bovendien laat het portfolio duidelijk zien in hoeverre elke individuele student deze doelen al heeft gehaald. iBMG wil graag het vaardighedenonderwijs en het gebruik van het portfolio doortrekken naar het 2e en 3e bachelorjaar en het schriftelijke portfolio vervangen door een digitaal portfolio. Met een digitaal portfolio kunnen namelijk eenvoudig verbanden worden gelegd tussen de verschillende elementen in het portfolio, zoals werk van de student (papers, presentaties e.d.), feedback op verschillende vaardigheden, verslagen van mentorgesprekken en overzichten van de ontwikkeling van de student. Daarnaast kan een digitaal portfolio gelijktijdig door meerdere personen worden bekeken, kunnen ook andere media dan alleen tekst en afbeeldingen worden opgenomen en is het mogelijk om bepaalde administratieve en organisatorische processen te automatiseren. Risbo begeleidt iBMG bij de ontwikkeling en de implementatie van het digitaal portfolio. Dit doen we door iBMG te ondersteunen in het helder krijgen van specifieke wensen en eisen ten aanzien van het portfoliosysteem, het uitgebreid testen van het systeem, het ontwikkelen van voorlichting- en instructiemateriaal voor docenten en studenten en door coördinatie van de voorbereiding van de implementatie. Het digitaal portfolio wordt in september 2010 in gebruik genomen. Bij positieve evaluatieresultaten gaan ook het tweede en derde bachelorjaar er gebruik van maken.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement