Informatiegestuurde politie en politiewerk

Opdrachtgever: Politie & Wetenschap

In de Call 2008 van Politie & Wetenschap wordt de vraag gesteld of het door de politie gelanceerde concept van informatiesturing daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een verbetering van het politiewerk. Het opwerpen van deze vraag sluit aan bij een onderliggende en bredere zorg over ontwikkeling en invoering van nieuwe concepten die in de Call 2008 wordt geuit. In de Call wordt gesteld dat de politie sterk is in het omarmen en neerzetten van aansprekende concepten maar vervolgens weinig aandacht besteedt aan de invoering van dergelijke concepten en strategieën. De verwachting is dat de invoering van informatiesturing geen uitzondering op de regel is. Op basis hiervan wordt het weinig zinvol geacht om de ontwikkeling en invoering van het concept onderwerp van onderzoek te laten zijn. Dat het ontwikkelde concept van informatiegestuurde politie naar verwachting niet of onvoldoende is doorgewerkt in de politiepraktijk van alledag, betekent geenszins dat dit concept niet bruikbaar kan zijn. Integendeel. De verwachting is dat de politie als informatie-intensieve organisatie juist veel baat heeft bij meer informatiegestuurd werken. Het doel van dit onderzoek is om te zoeken naar mogelijkheden voor een bruikbare invulling van het concept van informatiegestuurde politie.

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
Erasmus+ geluk onderwijsinnovatie studiesucces evaluatie training UTQ toetsing consultancy kwaliteitszorg Erasmus Universiteit diversiteit dagboek research tentamen meetinstrument Hogeschool Rotterdam risicojongeren
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement