Kwaliteitszorg

Opdrachtgever: EUR

Risbo ondersteunt faculteiten bij het opzetten en uitvoeren van alle mogelijke vormen van kwaliteitszorg. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een facultair kwaliteitszorgsysteem of het organiseren van opleidingsevaluaties. Ook het screenen van tentamens of het beschrijven van de leerdoelen van een cursus horen tot de mogelijkheden. Afstemming van de leerdoelen op zowel de eindtermen van de opleidingen, als op de gehanteerde onderwijs- en toetsvormen, is bij al onze kwaliteitszorgprojecten een belangrijk punt van aandacht. Risbo begeleidt en coacht docenten ook bij het opzetten en uitvoeren van activerende werkvormen en bij het bewaken van de kwaliteit van toetsen.

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement