PrinciPen: een online zelfstudieprogramma

Opdrachtgever: FSW

Als vervolg op het traject Plan Taalbeheersing heeft de faculteit der Sociale Wetenschappen Risbo gevraagd een elektronische zelfstudiemodule te ontwikkelen. Sinds februari 2009 is het programma PrinciPen beschikbaar. In PrinciPen kunnen studenten hun schriftelijke Nederlandse taalvaardigheid op drie onderdelen bijspijkeren. Met behulp van theorie en oefeningen verdiepen zij zich in de taalregels waardoor ze uiteindelijk minder stijl- en spelfouten zullen maken. Het programma bestaat uit de onderdelen spelling, grammatica en/of stijl. Per onderdeel kunnen studenten de basisprincipes nalezen en oefeningen maken. Door de overeenkomende onderwerpen vormt Principen een uitstekende voorbereiding voor de Taaltoets Nederlands zoals die wordt afgenomen op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Door het maken van oefentoetsen kunnen studenten bepalen of ze de verschillende onderdelen voldoende beheersen. Tot slot kunnen studenten een uitstaptoets maken. De uitstaptoets is vergelijkbaar met de Taaltoets van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is dan ook een goede indicatie van de mate waarin de studenten de basisprincipes van het Nederlands beheersen. Zie ook: www.principen.nl

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement