Oost-Europeanen in Nederland (MICOE)

Op 16 juni jl. is het rapport "Oost-Europeanen in Nederland;Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en uit voormalig Joegoslavië?" aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is door Risbo uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM en de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van het Ministerie van Justitie. Het eerste deel van het onderzoek gaat in op de migratie en demografie van de verschillende Oost-Europese groepen in Nederland. In het tweede deel wordt er aandacht besteed aan de maatschappelijke positie (op het gebied van opleiding, arbeid, wonen) en de sociaal-culturele integratie van deze groepen.Het eerste en tweede deel van het onderzoek hebben betrekking op de allochtonen uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië die zich officieel in Nederland hebben gevestigd. In het derde deel van het onderzoek wordt er apart aandacht besteed aan de tijdelijke en irreguliere migratie. In het vierde deel wordt er ingegaan op de betrokkenheid van Oost-Europeanen bij criminaliteit en de vraag welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Tenslotte wordt er in een apart hoofdstuk ingegaan op de maatschappelijke positie van Oost-Europese jongeren. Hier kunt u de samenvatting van het onderzoek downloaden Hier kunt u de volledige publicatie downloaden Aanbiedingsbrief Tweede Kamer Er is ook een hardcopy van het rapport 'Oost-Europeanen in Nederland' beschikbaar. Hier kunt u de hardcopy van het rapport bestellen.

Publicaties

Boom, J., A. Weltevrede, S. Rezai & G. Engbersen. (2008). Oost-Europeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig JoegoslaviŽ. Rotterdam, Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 978-90-76613-42-0

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
geluk Hogeschool Rotterdam toetsing studiesucces research kwaliteitszorg tentamen consultancy Erasmus+ training onderwijsinnovatie risicojongeren diversiteit evaluatie meetinstrument Erasmus Universiteit dagboek UTQ
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement