Uitval onder Pabo studenten

Het Risbo heeft het onderzoek naar uitval onder allochtone en autochtone studenten uitgevoerd in opdracht van SBO, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (www.sboinfo.nl). Het doel van het onderzoek was te achterhalen wat redenen van uitval zijn onder Pabo studenten. Daarbij is specifiek gekeken naar verschillen tussen allochtone en autochtone studenten omdat uit eerder onderzoek gebleken is dat allochtone Pabo studenten veel vaker uitvallen dan allochtone studenten van andere hbo opleidingen. Het onderzoek bestaat uit vijf deelstudies. Een deel beslaat casestudies die op drie verschillende Pabo's uitgevoerd zijn. Daarbij zijn managers, docenten, stagecorrrrrrdinatoren en studenten genterviewd om zicht te krijgen op opleidingsgerelateerde redenen van uitval. Daarnaast hebben studenten die op zoek waren naar een Leraar In Opleiding plek (stage in het vierde jaar) een blog bijgehouden over hun zoektocht. Tevens zijn schooldirecteuren in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam genterviewd over stagiairs van de Pabo. Verder zijn diepte interviews gehouden met personen die voortijdig gestopt zijn met de Pabo. Tot slot hebben we personen die voortijdig gestopt zijn met een hbo opleiding via een grootschalige enqute benaderd. Dit alles heeft geresulteerd in een rapportage waarin de vijf deelstudies samengevat zijn. mw. dr. S. Severiens drs. R. Wolff mw. drs. M. Meeuwisse mw. drs. S. Rezai dr. W. de Vos

Betrokken medewerkers

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
risicojongeren Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie toetsing studiesucces training diversiteit geluk Erasmus+ meetinstrument kwaliteitszorg evaluatie Erasmus Universiteit tentamen research dagboek consultancy UTQ
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement