Risbo Onderwijsnieuwsbrief

Februari 2015

CEL Module 'Designing Active, Blended Learning'

Tell me and I'll listen, show me and I'll understand, Involve me and I'll learn". Risbo heeft in opdracht van het LDE Centre for Education and Learning samen met ICLON (Universiteit Leiden) en OC Focus (TU Delft) een trainingsmodule voor docenten ontwikkeld, gericht op het ontwerpen van activerend, blended onderwijs. Blended leren is een combinatie van 'traditionele' onderwijsbijeenkomsten en online leren. Deelnemers gaan onder begeleiding een prototype voor een blended onderwijssessie met activerende elementen te ontwerpen. Dit prototype kan worden geïmplementeerd in het eigen onderwijs. De module maakt gebruik van een digitale leeromgeving en start ook online. Twee plenaire bijeenkomsten zijn gepland op 2 maart en 7 april. De kosten van de module bedragen €600,- Voor brochure en inschrijvenModule "Designing Active, Blended Learning": klik hier Naast deze module heeft het LDE Centre for Education and Learning nog twee andere modules ontwikkeld voor docenten: Module "Online Assessment" - Voor brochure en inschrijven: klik hier Module "Effective Use of Video in Blended and Online Education" - Voor brochure en inschrijven: klik hier

MOOC's in ontwikkeling

De EUR heeft grote ambities op het gebied van (open) online onderwijs. In 2015 ontwikkelt de EUR haar eerste MOOCs. Door zelf MOOC's te maken beoogt de EUR de instroom in de bachelor en de master en de verdere internationalisering van het studentenpubliek te bewerkstelligen. Bovendien zijn MOOC's ook uitermate geschikt om de inhoudelijke expertise en het onderwijsprofiel internationaal naar buiten te brengen. Risbo heeft de projectleiding in handen van de twee MOOC's die op dit moment ontwikkeld worden: • ESE: Econometric Methods with Applications in Business and Economics • ESHCC: Serious Gaming Voor de ontwikkeling van MOOC's is een multi-disciplinair team nodig dat hoogwaardige inhoud, onderwijskundige (didactische) expertise, technische expertise en 'branding' samen combineert tot een hoogwaardig geheel. Risbo werkt daarom samen met inhoudsdeskundigen van ESE en ESHCC en met het Media Support Center en de Stafafdeling Marketing & Communicatie van de EUR. Beide MOOC's zullen uitgeleverd worden op het Coursera-platform, internationaal de grootste aanbieder van MOOC's. De EUR plaatst zich hiermee in het rijtje van topuniversiteiten als Stanford, Yale en Princeton. Ook de Technische universiteit Eindhoven, de Universiteit van Amsterdam en onze LDE-partner universiteit Leiden maken deel uit van het Coursera partnership. Risbo bundelt alle ervaringen en expertise op het gebied van MOOC-ontwikkeling op de EUR. Heb je zelf interesse om een MOOC te ontwikkelen, neem dan contact op met Kris Stabel

Onderzoek effect Nominaal = Normaal op instroom, doorstroom en uitval van studenten in het eerste jaar

Risbo heeft voor de EUR onderzoek uitgevoerd naar het (mogelijke) effect van de invoering van Nominaal = Normaal op de instroom en het studiesucces van studenten. Recent heeft Risbo onderzocht of na invoering van N=N de instroom, doorstroom en uitval van subgroepen studenten in het eerste jaar op de EUR is veranderd. Dit onderzoek is uitgevoerd bij 5 faculteiten van de EUR die in 2012 de regeling N=N hebben ingevoerd. Het gaat om: Erasmus School of Economics, Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus School of Law, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg en Rotterdam School of Management, Erasmus University. Van studenten van deze faculteiten zijn BSA-gegevens gekoppeld aan achtergrondgegevens (geslacht, leeftijd, etniciteit), vooropleidingsgegevens (type vooropleiding, eerste inschrijving HO, land vooropleiding, hoogte gemiddeld VWO-eindexamencijfer) en gegevens over functiebeperkingen. Per subgroep, die is gecreëerd op basis van de hiervoor genoemde variabelen, is het eerste N=N-cohort (cohort 2012) vergeleken met de voorgaande drie pre-N=N-cohorten. Uit de resultaten blijkt dat er enkele verschillen zijn in de instroom van subgroepen studenten tussen het eerste N=N-cohort en de voorgaande cohorten. Geen enkel verschil is echter groot. Opvallend is dat het percentage studenten met een niet-westers allochtone achtergrond in het eerste N=N-cohort iets lager ligt dan in elk van de drie voorgaande cohorten. De doorstroom in het eerste jaar is voor alle subgroepen studenten flink verbeterd na invoering van N=N. De uitval van de meeste subgroepen studenten is daarentegen ongeveer hetzelfde gebleven. Vrouwen vormen op het laatste een uitzondering: zij vallen na invoering van N=N iets minder vaak uit. Risbo voegt momenteel data van het tweede N=N-cohort (cohort 2013) aan dit onderzoek toe en zal vervolgens de gegevens van dit onderzoek publiceren.

Nieuw Europees netwerk: 'Good practices' diversiteit in de klas

Risbo is coördinator van een nieuw Europees netwerk: 'NAOS: Professional capacity in dealing with diversity'. Het NAOS-project beoogt in netwerken van scholen en lerarenopleidingen de professionele capaciteit in het omgaan met verschillen te versterken. Het project bestaat voornamelijk uit studiebezoeken aan scholen voor primaire en voortgezet onderwijs in negen verschillende landen die 'good practices' op het gebied van diversiteit kunnen laten zien. De volgende landen zijn in dit netwerk betrokken: Nederland, België, Portugal, Noorwegen, Estland, Litouwen, Kroatië, Griekenland en Cyprus. Risbo is de overall coördinator van dit netwerk. Het gaat bij diversiteit in scholen om verschillen tussen leerlingen met een migrantenachtergrond die aan deze scholen onderwijs volgen. De 'good practices' van de scholen kunnen betrekking hebben zowel op taal, pedagogische en didactische onderwerpen, als op ouderbetrokkenheid en school-wijk relaties. De focus van de studiebezoeken ligt enerzijds op de inhoud van de good practice, maar anderzijds op de professionalisering die eraan ten grondslag lag. Ook zullen we observaties doen in de klas zelf om duiding te kunnen geven aan hoe dit vorm krijgt in de praktijk. Daarnaast maken we een analyse van curricula van lerarenopleidingen op het thema diversiteit en multiculturaliteit. Op welke wijze worden beginnende leerkrachten hierop voorbereid tijdens hun opleiding? In welke mate en wat zijn de ervaringen van deze leerkrachten met de manier waarop dit thema behandeld wordt. Bij het NAOS-project zijn drie netwerkorganisaties uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oost-Europa betrokken die de resultaten van NAOS verspreiden en implementeren binnen hun eigen scholennetwerk. Van de inservice en preservice activiteiten zullen twee handboeken verschijnen.

SKO eindsymposium 23 april 2015

De tweede editie van het traject Senior Kwalificatie Onderwijs voor senior docenten is in volle gang. Twaalf docenten afkomstig van diverse faculteiten van de EUR, de TUD en de Universiteit Leiden zijn in het kader van het traject bezig met onder andere onderwijsinnovatie, excellent doceren, blended learning en coaching. Op 23 april a.s. vindt het eindsymposium plaats in het Erasmus Paviljoen van 13:00 tot 17:00. Alle geïnteresseerden in het traject en in de verrichtingen van de SKO deelnemers zijn van harte welkom. Aanmelden symposium en meer informatie SKO: drs. Alice van de Vooren. Programmamanager SKO traject.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement