Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

September 2022

Start BKO/BKE traject Politieacademie Apeldoorn

In oktober start er een nieuw cohort van 14 Politieacademie docenten met hun BKO/BKE traject. Na twee online cohorten starten wij dit jaar weer met een fysiek traject. Het blijft wel een blended traject: met een team van vier vaste collega's ondersteunen wij deze docenten online, offline en in verschillende groepssamenstellingen. De docenten werken in een half jaar aan hun portfolio om het BKO/BKE certificaat te behalen.
Bent u ook benieuwd naar het BKO/BKE traject? Neem contact op met de projectleider voor meer informatie.

ESSB Master Psychology of the Digital Media, volledig online!

Dit academisch jaar is een volledig online master van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van start gegaan met het eerste vak. De master Psychology of the Digital Media combineert de theorieën van de cognitieve psychologie, onderwijspsychologie en organisatiepsychologie om studenten voor te bereiden op rollen als adviseur of onderzoeker op het gebied van digitale media in het menselijk denken en gedrag. Studenten zullen alle cursussen, colleges, lessen en andere onderwijsactiviteiten volledig online volgen.

De master is reeds getest tijdens de Covid-pandemie, die de gelegenheid bood om na te gaan wat werkte op het gebied van online onderwijs en wat nog verder ontwikkeld moest worden. De online master Psychology of the Digital Media maakt deel uit van ErasmusU_Online , een project van de Community for Learning and Innovation waarin meerdere stakeholders werken aan de verdere ontwikkeling van online onderwijs in brede zin. Daarom werd vanuit de Community for Learning and Innovation onderwijsondersteuning geboden om het masterprogramma te versterken. Samen met de docenten uit de master hebben we gewerkt aan het afstemmen van de cursussen op de algemene doelen van de master om zo een holistisch programma te creëren. Daarnaast hebben we ook gekeken hoe het leermanagementsysteem de online cursussen zo goed mogelijk kon ondersteunen door duidelijke modulestructuren en visuele studentreizen te creëren.

In dit academisch jaar wordt het programma opnieuw geëvalueerd op inhoud, maar ook op de levering van de inhoud. Wat vinden studenten prettig aan de online cursussen? Wat is moeilijk voor hen online? De resultaten van deze evaluatie kunnen nuttig zijn voor de ontwikkeling van andere volledig online programma's. Wordt dus vervolgd!

Nieuwe Microlabs gericht op Programmatisch Toetsen

Programmatisch toetsen is een holistische benadering van onderwijs en toetsen binnen een opleidingsprogramma met als doel én het optimaliseren van de betrouwbaarheid van beslissingen én het stimuleren van het leerproces van de student. Het toetsprogramma bestaat uit datapunten: betekenisvolle momenten die iets zeggen over het leerproces van de studenten. Effectieve feedback maakt die datapunten betekenisvol. Studenten krijgen daarmee informatie over waar zij staan in het leerproces en gebruiken deze informatie om hun leren vorm te geven.

Bij programmatisch toetsen kunnen we vier rollen van de docent onderscheiden, namelijk: ontwerper, feedbackgever, mentor en beslisser. Deze rollen kunnen door verschillende docenten vervuld worden, maar één docent kan ook meerdere rollen vervullen. Daarom hebben CLI en Risbo twee Microlabs ontwikkeld: de focus ligt bij het ontwerp en het maken van beslissingen in de ene Microlab, en bij het geven van effectieve feedback en mentoring in de tweede sessie. Docenten kunnen eveneens kiezen om een van de twee Microlabs te volgen, om zo hun eigen focuspunt te bepalen. De twee verschillende Microlabs zijn:
  • How to design and decide within Programmatic Assessment
  • How to provide feedback and mentoring within Programmatic Assessment

Rob Kickert (EMPO, ESSB) over het Microlab dat hij gevolgd heeft met zijn collega’s:

Het Microlab was niet alleen een gelegenheid om ons de basisprincipes van programmatisch toetsen eigen te maken, maar ook een mooie plek voor de onderlinge uitwisseling van ideeën, het voeren van discussie over samen goed toetsen. Dus met de nadruk op leren, goede feedback en groei. Het bracht ons nog meer op één lijn en was denk ik een mooi startpunt voor een doorlopende ontwikkeling.

Als je faculteit of sectie geïnteresseerd is in (een van deze twee) Microlabs, neem dan contact op met Marit of Anke via training@risbo.eur.nl .

Nieuwe ronde EUR Senior Kwalificatie Examinering

In het kalender jaar 2023 vindt een nieuwe ronde plaats van het interfacultaire EUR-traject Senior Kwalificatie Examinering (SKE). Het SKE-traject is bedoeld voor (docent)leden van examencommissies en opleidingscoördinatoren of programmadirecteuren van de EUR, maar ook anderen die zich bezighouden met toetsing op het niveau van een opleidingsprogramma of faculteit (zoals facultaire toetsdeskundigen of beleidsadviseurs) kunnen deelnemen.

Kwaliteit van toetsing is een essentieel onderdeel van de kwaliteit van onderwijs. Niet voor niets wordt er bij opleidingsaccreditaties veel belang gehecht aan een goed toetsplan, passend bij de visie op onderwijs. In dit traject wordt actief gewerkt aan visieontwikkeling en aan de verbetering van toetskwaliteit op het niveau van een opleidingsprogramma of faculteit. Er is veel aandacht voor het uitwisselen van kennis en ervaring vanuit verschillende perspectieven en de transfer naar de praktijk. Naast individuele professionalisering levert deelname aan het traject daardoor concrete opbrengsten voor de eigen faculteit op. Elke deelnemer kan een eigen focus bepalen in het individuele kwaliteitsverbeteringsproject.

Planning SKE 2023
De 4 fysieke cursusdagen van het EUR interfacultair SKE traject 2023 staan gepland op 7 maart, 4 april, 9 mei en 6 juni, een afsluitende impactsessie staat ingepland op 31 oktober 2023. Intakegesprekken vinden plaats in januari en februari.

Meer informatie en inschrijven
De individuele inschrijving voor het interfacultaire traject is geopend, aanmelden kan tot uiterlijk 5 december. De kosten voor deelname worden volledig gesubsidieerd door CLI. Klik hier voor meer informatie over het EUR SKE traject. Een groepstraject voor een team van een faculteit of opleiding is eveneens mogelijk. Heb je nog vragen of wil je je inschrijven, mail dan naar training@risbo.eur.nl.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement