Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

September 2019

AVIOR Project – Erasmus+

In de afgelopen drie jaar hebben Risbo en zeven Europese partners aan het AVIOR-project gewerkt. Dit project was gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van alfabetisering en geletterdheid van migrantenkinderen en daarmee het verkleinen van de prestatiekloof tussen autochtone en niet-autochtone leerlingen in Europa. Het AVIOR project liep van december 2016 tot augustus 2019. De belangrijkste doelgroep waren leerlingen van 4 tot 8 jaar oud op de basisschool in zes Europese landen (Nederland, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië en Griekenland). Het AVIOR-project was vooral gericht op het creëren van meertalig schoolmateriaal voor leerlingen in heel Europa. Een aantal projecten liepen in deze drie jaar: studiebezoeken aan de landen om elkaars scholingssysteem te leren kennen. In de landen zelf hebben we case studies uitgevoerd in scholen om het effect de het meertalige schoolmateriaal bij ouders en school te onderzoeken. Daarbij is er ook een implementatiestudie uitgevoerd om het proces en de resultaten van het meertalige materiaal op school te bekijken. Verder hebben we veel samengewerkt met verschillende scholen om hen te helpen informatie te geven omtrent meertaligheid en kijken hoe we het meertalig schoolmateriaal kunnen implementeren. De resultaten van het AVIOR-project zijn zeer positief. Veel ouders werken nu meer met scholen samen en helpen hun kinderen in hun leerproces via hun moedertaal. Wil meer weten? Bezoek onze website.

MicroLabs – gratis te volgen

Ben je docent en wil je verbeteringen aanbrengen aan je vak? Je kunt dit doen door deel te nemen aan een MicroLab. Via korte, blended workshops wordt gewerkt aan een concrete verbetervraag op het gebied van vakontwerp, toetsing en het geven van onderwijs. MicroLabs worden bekostigd door het CLI en worden daardoor gratis beschikbaar gesteld voor docenten.

Blended workshop?
Als je je inschrijft voor een MicroLab krijg je ongeveer twee weken van tevoren toegang tot de Canvas course. Je dient je in Canvas voor te bereiden op de workshop sessie door het kijken van video’s, het lezen van readings en het maken van een voorbereidingsopdracht. Doordat je vooraf al veel kennis opdoet en al een beetje oefent, hebben we tijdens de workshop vooral tijd voor het verder oefenen en het toepassen op je eigen onderwijs/toets. Een MicroLab werkt dan ook toe naar een directe verbetering in je eigen vak.

Welke MicroLabs zijn er?
Inmiddels zijn er MicroLabs over veel verschillende onderwerpen beschikbaar. Ook zijn er steeds nieuwe in ontwikkeling. Kijk op http://www.eur.nl/microlabs in de gaten voor een actueel overzicht en om je in te schrijven.
  • How to create an educational video?
  • How to accommodate differences in prior knowledge between students?
  • How to blend your course with Canvas?
  • How to lecture with impact?
  • How to design an assessment plan & matrix?
  • How to construct multiple choice questions and exams?
  • How to construct open ended questions and rubrics?
  • How to connect coaching to learning?
  • How to activate students in small groups?
  • Storytelling in higher education

Proefschrift: een Vliegende Start in het Hoger Onderwijs

Het studiesucces van studenten is gemiddeld gezien het laagst in het eerste jaar van het hoger onderwijs (HO). Het is daarom belangrijk om meer systematisch inzicht te verkrijgen in hoe studenten de overgang naar het HO ervaren en welk type ondersteuning effectief kan zijn. Onze collega dr. Sanne van Herpen onderzocht in haar proefschrift de overgang van het voortgezet onderwijs naar het HO met behulp van een kwalitatief, kwantitatief en quasi-experimenteel onderzoeksdesign. Participanten in alle studies waren Nederlandse studenten die een voorbereidend universitair traject in het voortgezet onderwijs (i.e. vwo) volgden en na hun afstuderen direct doorstroomden in een bachelor-programma aan een Nederlandse HO-instelling. De resultaten in dit proefschrift geven aan dat studenten verschillende redenen hebben om naar de universiteit te gaan (bijvoorbeeld loopbaanperspectief of voor persoonlijke ontwikkeling), maar dat deze geen invloed lijken te hebben op hun eerstejaarsstudiesucces. Een ander belangrijk resultaat is dat studenten de overgang naar het HO op verschillende manieren ervaren. Studenten konden worden getypeerd als actieve leerders, passieve leerders, passieve laagpresteerders en onzeker worstelde leerders gebaseerd op hun gerapporteerde studie-inzet, geloof in eigen kunnen en behaalde prestaties voor en na de poort. Verder toont dit proefschrift aan dat een 'pre-academic programme'-interventie studenten een vliegende start in het HO kan geven. Studenten die deelnamen aan het pre-academic programme rapporteerden kwalitatief betere student-docent interactie en student-peer interactie, behaalden hogere cijfers op het eerste tentamen en behaalden een hoger gemiddeld eindcijfer in jaar 1 dan studenten die niet aan de interventie deelnamen.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Voor meer informatie over het proefschrift of over het stimuleren van studiesucces, neem contact op met dr. Sanne van Herpen (vanherpen@risbo.eur.nl).

Afronding innovatieproject Communicating Sustainability in an Intercultural Context

Risbo heeft in samenwerking met CLI, ESHCC en EUC een nieuw innovatieproject afgerond:
Communicating Sustainability in an Intercultural Context is een vak dat studenten kunnen kiezen als deel van hun honoursprogramma.
De leidende thema’s in dit vak zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen, de keuze van de consument en de verschillende perspectieven op sustainability.
De studenten hebben het begrip duurzaamheid behandeld in een internationale context. In samenwerking met studenten van de Nanjing Normal University in China werden de ecologische, sociale en economische impact van consumptie zichtbaar gemaakt.
Er wordt door de betrokken docenten gewerkt aan een tool waarmee EUR docenten het concept sustainability in hun vak kunnen integreren. Deze tool zal ook online beschikbaar worden gemaakt, waardoor de tool ook buiten de EUR bruikbaar zal zijn!
Bekijk de impressie van de afsluitende workshop hier.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement