Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

September 2018

CLI Flitsmodules voor EUR docenten

In samenwerking met het CLI (Community for Learning and Innovation) heeft Risbo verschillende modules ontwikkeld. Dit zijn korte, blended how-to modules, over specifieke didactische vraagstukken. Aan elke flitsmodule doen vanwege het persoonlijke en interactieve karakter maximaal 4 tot 6 docenten mee en de looptijd is (afhankelijk van de flitsmodule) 4 tot 6 weken.

Elke flitsmodule heeft een duidelijk doel en een duidelijke opbrengst. Na een voorbereiding in de online leeromgeving gaat de docent in een fysieke bijeenkomst met het eigen onderwijsmateriaal aan de slag. Afhankelijk van het onderwerp, wordt de flitsmodule online weer opgepakt of er volgt nog een fysieke bijeenkomst. Ter afsluiting maakt de docent een Proof of Competence voor zijn of haar eigen onderwijs, waarmee de docent op authentieke wijze laat zien dat het doel van de flitsmodule is behaald, in de vorm van een concreet resultaat inzetbaar in het eigen onderwijs.

Meer informatie?

CLI/Risbo heeft de volgende flitsmodules ter beschikking. Voor meer informatie of aanmelding voor een van de flitsmodules kunt u terecht bij Judith Tersteeg.

How to accommodate differences in prior knowledge
In deze module leert u hoe u de verschillen in voorkennis tussen uw studenten kunt meten en hoe u deze verschillen kunt gebruiken in het ontwerp van uw vak. Na de module heeft u een overzicht van methoden en materialen om het gat in voorkennis te dichten.

How to blend your course with Canvas
In deze module leert u uw Canvas vak in te richten met active blended learning. Na de module heeft u een interactief herontwerp gemaakt van uw vak in Canvas, met verschillende leeractiviteiten.

How to create an educational video
In deze module leert u een educatieve video te maken die u in uw eigen vak kunt gebruiken. U schrijft zelf een script voor de video, maakt (eventueel) een bijbehorende PowerPoint presentatie en neemt vervolgens – na een cameratraining – uw kennisclip (circa 6 - 9 min.) op in de Erasmus studio.

How to design an assessment plan and matrix
In deze module ligt de focus op het selecteren van assessments voor uw vak, met behulp van een toetsplan. In deze module maakt u uw eigen toetsplan en leert u ook werken met een toetsmatrijs, een blauwdruk van de toets waarin zichtbaar wordt hoe de leerdoelen in de toets vertegenwoordigd zijn.
Voor deze flitsmodule zijn er nog enkele plekken beschikbaar op 20 september. Meedoen? Meld je hier aan.

How to construct MC questions and exams
In deze module leert u betrouwbare multiple-choice vragen maken voor uw toets en maakt u kennis met de kwaliteitseisen voor MC tentamens. Na deze module heeft u uw eigen multiple choice tentamen gemaakt of verbeterd.
Voor deze flitsmodule zijn er nog enkele plekken beschikbaar op 30 oktober en 12 november. Meedoen? Meld je hier aan.

How to construct open ended questions & rubrics
In deze module leert u goede open vragen en opdrachten formuleren. Ook maakt u kennis met de mogelijkheden van rubrics om de betrouwbaarheid en transparantie van de beoordeling te vergroten. Na deze module heeft u uw eigen open vragen met antwoordmodel of opdracht met rubric gemaakt of verbeterd.
Voor deze flitsmodule zijn er nog enkele plekken beschikbaar op 6 november en 26 november. Meedoen? Meld je hier aan.

How to create an inclusive learning environment
In de flitsmodule ‘Diversiteit en Inclusie’ leert u hoe u een leeromgeving kunt creëren waarin uw studenten, ongeacht hun achtergrond, kunnen en durven laten zien wat zij in huis hebben. Deze flitsmodule is bedoeld voor docenten die hun studenten een succesvolle studie-ervaring mee willen geven.

How to make your lectures interactive
In deze module leert u waarom het belangrijk is om studenten betrokken en actief te houden tijdens een bijeenkomst, wat voor soort activiteiten en theatertechnieken u kunt gebruiken om dit te bereiken en hoe u dit in uw lesplan en de uitvoering van uw college kunt toepassen.

Zie hieronder de Risbo medewerkers die aan de flitsmodules meewerken.

BKO nieuwe stijl

In april 2018 is Risbo gestart met het aanbieden van de BKO in nieuwe stijl. In de BKO nieuwe stijl richt de deelnemer zich op het ontwerpen, uitvoeren en het toetsen en evalueren van onderwijs. Ook het begeleiden van individuele studenten is een competentie binnen de BKO. Daarnaast formuleert de docent zijn visie op het onderwijs. Als een rode draad is het thema inclusief hoger onderwijs verweven, waarmee bedoeld wordt dat voor allerlei groepen studenten met diverse achtergronden passend en uitdagend onderwijs moet worden geboden.

De deelnemers in de nieuwe stijl BKO cohorten zijn enthousiast. De blended opzet van het traject wordt erg gewaardeerd: de deelnemers kunnen zich zelfstandig voorbereiden via de digitale leeromgeving Canvas en delen vervolgens hun resultaten in de thematische bijeenkomsten met peers en de onderwijskundige trainers.

Opzet van het vernieuwde BKO traject
Deelnemers starten met een kick-off meeting waarin zij kennismaken met de opzet van het traject en met elkaar. Na de kick off volgen er drie thematische bijeenkomsten:
 • Het ontwerpen van onderwijs
 • Toetsplan en onderwijsactiviteiten
 • Toetsconstructie & evaluatie
Deelnemers bereiden zich online voor met behulp van video’s en opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten is er daardoor ruimte voor toepassing, peer- en expert feedback.

In de bijeenkomsten werkt de deelnemer toe naar vijf Proofs of Competences in een digitaal portfolio. De actuele onderwijspraktijk van de deelnemer wordt daarbij steeds als uitgangspunt genomen. Deze producten zoals een onderwijsvisie, vernieuwde cursushandleiding, een blended cursusontwerp en een goed geconstrueerde toets, hebben direct meerwaarde voor de deelnemer en kunnen daadwerkelijk geïmplementeerd worden in het onderwijs.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de BKO nieuwe stijl? Bekijk dan nu hier een korte animatie over de opzet van het traject.

Inschrijven voor de BKO
Op onze website vindt u meer informatie over de inschrijving.
Heeft u een vraag over het traject? Stuur gerust een email naar utq@risbo.eur.nl en we helpen u graag verder.

Workshop Inclusieve Klas voor ESL-tutoren

In opdracht van het EUR Diversity Office en ESL heeft Risbo in februari 2018 een twee uur durende workshop Inclusieve Klas verzorgd. Aanleiding was de constatering onder ESL-tutoren dat het lesgeven aan een diverse samengestelde tutorgroep de nodige uitdagingen met zich meebrengt. De workshop bestond uit discussies in zowel kleine groepen als plenair over mogelijke oorzaken van uitval- en rendementsverschillen tussen groepen (naar geslacht, etnische herkomst en vooropleiding), gerelateerd aan de eigen onderwijspraktijk. Daarnaast werd gereflecteerd op een video van een klassesituatie waarin studenten worden buitengesloten. Dit, om tutoren bewust te maken van de impact van docentgedrag van op studentgedrag. In maart 2018 werd een follow-up bijeenkomst georganiseerd waarin tutoren met elkaar konden delen wat zij van de workshop in praktijk hadden gebracht.

Wilt u meer weten over deze workshop? Neem dan contact op met Alice van de Vooren en/of Rick Wolff.

Module Studievaardigheden studenten met een vluchtelingenachtergrond

Risbo zal in september 2018 op de EUR een module Studievaardigheden verzorgen voor aankomende studenten met een vluchtelingenachtergrond. De module maakt onderdeel uit van het Voorbereidend Jaar Erasmus, dat de EUR aan hoogopgeleide vluchtelingen aanbiedt ter voorbereiding op het studeren in het Nederlandse hoger onderwijs. De module is bedoeld om cursisten op weg te helpen zich enkele van de vereiste studievaardigheden eigen te maken, zoals het werken in projectgroepen, het managen van tijd, het geven en ontvangen van feedback en het geven van een verzorgde presentatie. De module is zodanig opgezet dat deelnemers via (oefen)opdrachten actief meedoen in de modulesessies. Risbo zal de module in september 2018 overigens ook (voor de 4e maal) verzorgen binnen het Schakelprogramma voor vluchtelingstudenten van Boswell-Bèta, een onderwijsinstelling die aansluitingsprogramma’s op het gebied van bèta-vakken aanbiedt voor het hoger onderwijs.

Wilt u meer weten over deze module? Neem dan contact op met Rick Wolff.

Meld je nu aan: CEL Academisch Onderwijslaboratorium, Innoveer uw cursus in twee dagen!

Het CEL Academic Teaching Lab biedt universitaire docenten de exclusieve gelegenheid om zich twee dagen intensief bezig te houden met onderwijsinnovatie. De deelnemers werken met collega’s en deskundigen samen aan de verbetering van hun wetenschappelijk onderwijs door middel van een zeer praktijkgerichte aanpak. De volgende editie van het Academic Teaching Lab vindt plaats op donderdag 6 en vrijdag 7 december 2018.

Wat is het?
Het Academic Teaching Lab heeft tot doel docenten en opleiders de inspiratie, continuïteit en focus te bieden waarmee zij het onderwijs dat zij geven en het leren dat zij faciliteren kunnen verbeteren. Samen met onderwijskundigen en onderwijsadviseurs, ontwikkelaars van leermethodes, lerarenopleiders en andere professionals werken zij aan de verfijning van ideeën en verkennen zij verschillende oplossingen.

Voor wie is het Academic Teaching Lab bedoeld?
In totaal worden er twaalf docenten van de drie LDE-instellingen (Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam), dus ongeveer vier per universiteit, uitgenodigd om met ideeën voor verbetering van hun onderwijs te komen stoeien. Zij hoeven geen ervaring in onderwijsinnovatie te hebben. De deelnemer moet over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) beschikken of daarvan zijn vrijgesteld. Kandidaten worden geselecteerd op basis van een beoordeling van voorstellen voor onderwijsverbetering.

Praktische zaken
Deelname aan dit unieke evenement is gratis, inclusief hotelaccommodatie en catering. Bij hun aanmelding wordt docenten gevraagd een kort voorstel te schrijven. Het voorstel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
 • Concrete resultaten: wat zijn de concrete resultaten van uw tweedaagse inspanningen?
 • Innovatief gehalte: wat zijn de innovatieve aspecten van uw projectvoorstel?
 • Invloed op leren voor studenten: welke invloed hebben uw projectresultaten op leren voor studenten?
 • Constructieve aansluiting: hoe wordt op constructieve wijze van uw projectresultaten gebruikgemaakt?
 • Toepasbaarheid in onderwijs: hoe gaat u de projectresultaten in uw vak gebruiken?
Bij uw aanmelding geldt het volgende:
 • Stuur een bewijs van uw BKO-kwalificatie of vrijstelling mee.
 • Stuur een voorstel voor onderwijsverbetering mee dat niet langer mag zijn dan twee pagina’s A4.
 • De bovenstaande criteria moeten als kopjes voor de paragrafen van uw voorstel worden gebruikt.
 • Stuur het voorstel per e-mail naar info@educationandlearning.nl.
 • Vul het onderstaande registratieformulier in en stuur dit mee.
Registratieformulier

Uw voorstel en het ingevulde registratieformulier moeten uiterlijk op vrijdag 19 oktober 2018 bij ons binnen zijn.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement