Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

Juni 2017

Zomercursus Basisdidactiek

Net voor het nieuwe collegejaar van start gaat biedt Risbo de mogelijkheid om in een driedaagse cursus actief aan de slag te gaan met verschillende didactische basisconcepten. De cursus richt zich op de drie pijlers van het onderwijs: uitvoering, ontwikkeling en toetsing. Voorbijkomende thema’s zijn onder andere het motiveren van uw studenten, de inzet van digitale leermiddelen, actieve werkvormen, het geven van feedback en het ontwerpen van toetsvragen. Het is de bedoeling dat de aangeboden theorie gelijk toepasbaar is in de praktijk.

Doelgroep en benodigde voorkennis
De Basiscursus Didactiek is voornamelijk bedoeld voor AIO's, promovendi en docenten met weinig onderwijservaring. Daarnaast kan het interessant zijn voor docenten die deelnemen aan het BKO-EVC traject om kennis en vaardigheden op te frissen en te verbreden. Voor deze cursus is geen specifieke voorkennis vereist.

De Nederlandse Cursus Basisdidactiek start op dinsdag 15 augustus, de tweede dag zal zijn op donderdag 17 augustus met als afsluiting donderdag 24 augustus. De Summercourse Basic Didactics (voertaal is Engels) start op woensdag 16 augustus de tweede dag zal zijn op vrijdag 18 augustus met als afsluiting vrijdag 23 augustus.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u een bericht sturen naar info@risbo.eur.nl.

CEL Academic Teaching Lab: Innoveer uw cursus in twee dagen!

Het CEL Academic Teaching Lab is een exclusieve kans om als universitair docent je vak in twee dagen te vernieuwen. Je werkt daarbij samen met collega's en experts. Deze tweedaagse is zeer hands-on en alle universitair docenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen hieraan meedoen. De volgende editie van het Academic Teaching Lab is op donderdag 16 en vrijdag 17 november 2017.

Voor meer informatie over het Academic Teaching Lab en over het inschrijven voor deze cursus, klik hier.

Vierde traject Senior Kwalificatie Onderwijs van start

Het vierde SKO traject is in juni van start gegaan met een actief teaching lab, waar de 15 deelnemende EUR docenten ondergedompeld zijn in het ontwerpen van kwalitatief hoogstaand, innovatief hoger onderwijs. De groep deelnemers werkt gedurende de komende 3/4 jaar aan verschillende doelstellingen binnen het SKO traject en gaat vooral aan de slag met het uitproberen van een vernieuwde aanpak in de eigen onderwijspraktijk.

Het derde SKO traject is in april 2017 afgesloten met een succesvol mini-symposium in het Erasmus Paviljoen, waar de deelnemers hun resultaten hebben gedeeld met hun facultaire collega's en andere belangstellenden. Nagenoeg alle deelnemers hebben inmiddels hun SKO-traject afgesloten met een eindgesprek ten aanzien van hun SKO-portfolio en hun certificaat behaald. Gefeliciteerd!

Met een vooruitblik op alweer een nieuw SKO traject in begin 2018, kunnen geďnteresseerden contact opnemen met Alice van de Vooren.

Closing event Tutor Academy TA’s ESE

Op dinsdag 6 juni verzorgden adviseurs en trainingsacteurs van Risbo verschillende interactieve workshops op het Closing Event van de Tutor Academy ESE.

Eendaagse trainingen voor TA’s door Risbo
Het event is een vervolg op de eendaagse TA trainingen die Risbo door het jaar heen verzorgt voor ESE. Hierin gaan de TA’s aan de slag met presentatievaardigheden, het geven van feedback, het motiveren en activeren van studenten en het omgaan met lastige situaties. De feedback die iedere TA krijgt tijdens de training in combinatie met zijn eigen reflectie, wordt vervolgens door de Tutor Academy Teacher gebruikt tijdens het coachen van de TA’s.

Wat is de Tutor Academy?
De Tutor Academy van ESE verzorgt training, coaching en begeleiding van TA’s bij ESE. Het doel van de Tutor Academy is het bijdragen aan kwalitatief goed en kleinschalig bachelor onderwijs binnen ESE.

Closing Event
Tijdens het TA event op 6 juni werden de TA’s bedankt voor hun goede bijdrage aan het bacheloronderwijs bij ESE. Zij konden deelnemen aan interactieve, korte workshops over Active Learning, Guiding Discussions in Class, Group Dynamics en Scaffolding.

Meer weten?
Ben je ook geďnteresseerd in trainingen specifiek gericht op TA’s? Neem dan contact op met een van onze trainers.

MOOCs update

In de afgelopen periode zijn er twee nieuwe MOOCs live gegaan waarbij de ontwikkeling is ondersteund door adviseurs van Risbo:
The Politics of Scepticism
Landscape Restoration for Sustainable Development: a Business Approach

Politics of Skepticism
Wilt u meer leren over de geschiedenis van het scepticisme van de oude Grieken tot vandaag? En wilt u de systematische relaties onderzoeken tussen het skepticisme en politiek? In deze MOOC reist u mee langs een aantal bepalende momenten in de geschiedenis van het skepticisme, de religieuze en politieke ramificaties en de continuerende filosofische relevantie voor de wetenschap en hedendaagse samenleving.

Deze MOOC is ontwikkeld door de faculteit Wijsbegeerte.

Landscape Restoration for Sustainable Development: a Business Approach
Hoe kun je succesvolle ondernemingen starten en tegelijkertijd landschappen restaureren? Deze MOOC gaat over landschapsdegradatie en landschapsrestauratie vanuit zowel het perspectief van natuurwetenschappen als vanuit economisch en business perspectief. Landschapsdegradatie is een wereldwijd en ‘wicked’ probleem dat bijdraagt aan de uitputting van de natuurlijke bronnen. Het heeft serieuze gevolgen voor zowel het milieu als de samenleving. In de MOOC worden business tools aangedragen om op een professionele wijze landschapsrestauratie en landschapsmanagement te realiseren.

Deze MOOC is ontwikkeld door het European Network for the Advancement of Business and Landscape Education (ENABLE) dat wordt mede gefinancierd door Erasmus+. De Teachers in de MOOC zijn van RSM, Commonland, University of Leeds en de United Nations University.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement