Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

Mei 2016

Koersen op Kennis tijdens Onderwijs Research Dagen

Op 25, 26 en 27 mei presenteren onderwijsonderzoekers hun werk op de EUR tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD). Het thema is Koersen op Kennis in de grote stad. Het thema is nauw verbonden met de scheepvaart die zo kenmerkend is voor onze havenstad.

Speciale aandacht voor diversiteit en kwetsbare kinderen
De ORD2016 in Rotterdam zijn een verzamelpunt van goed onderzoek naar onderwijs met een duidelijke koers. Koersen willen we in het Rotterdamse onderwijs en we navigeren op basis van een specifieke koers, namelijk één die is ingegeven door kennis. Daarnaast krijgen de voor de grote stad kenmerkende diversiteit en de relatief grote hoeveelheid kwetsbare kinderen in het onderwijs speciale aandacht.

Keynotes
Er zijn keynotes zijn van Prof. dr. Geert ten Dam over de bijdrage die onderwijsonderzoek kan leveren aan de stad en aan haar burgers, prof. Banks zal vertellen over de inrichting van burgeronderwijs voor succesvolle inclusieve samenlevingen, methodoloog dr. Wicherts zal vertellen over de statistische analyse van onderzoeksgegevens en prof dr. Kuiken gaat ten slotte in op 20 jaar taalbeleid in Amsterdam.

Wilt u ook komen?
Inschrijven kan op www.ord2016.nl

Parallelprogramma tijdens ORD: Kom over de brug!

Voor een duidelijke koers is er goede samenwerking nodig tussen veel verschillende partijen. Goed onderzoek uitvoeren en delen is belangrijk, maar de vertaalslag naar praktische handelen vergt vaak nog een hele stap. Daarom hebben de organisaties die zijn verbonden in de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent, besloten om een uitgebreid parallelprogramma voor professionals in en rond het onderwijs te organiseren tijdens de ORD2016.

Het programma probeert een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk in het onderwijsveld
Dit programma 'Kom over de Brug' probeert een brug te slaan tussen onderzoek en het onderwijsveld. Tijdens drie middagen worden workshops aangeboden en is er een keynote. Op woensdagmiddag 25 mei komen voor- en vroegschoolse educatie en het primair (speciaal) onderwijs aan bod. Onderwerpen zijn o.a. Samenwerkend leren, ouderbetrokkenheid en cultureel diverse klassen.
Op donderdagmiddag is het de beurt aan het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onderwerpen zijn dan o.a.:
Professionele Leergemeenschappen, diversiteit in de klas en samen opleiden.
De afsluitende vrijdagmiddag is aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs met discussies over curriculum, studiesucces en opleiden.

Inschrijven voor kom over de brug?
Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

SKO is gestart! Eerste ervaringen van deelnemers

7 april vond de kick off bijeenkomst plaats van de cursus Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). Sandra Langeveld (RSM) en Richard van Kleef (iBMG) doen mee aan de cursus en vertellen hier over hun eerste ervaringen, de reden dat ze mee doen aan de cursus en over het innovatieproject waarmee ze aan de slag gaan tijdens de cursus.

MOOCs Innovation Management en Serious Gaming gelanceerd

In maart en april zijn er twee MOOCs van de EUR gelanceerd op Coursera: Innovation Management van RSM en Serious Gaming van ESHCC.

Tijdens het proces hielpen experts van Risbo met vragen als:
- Hoe ontwikkel je een goed storyboard?
- Hoe zorg je ervoor dat alle activiteiten in de MOOC aansluiten op de leerdoelen?
- Welke 'e-tivity' past het best bij welk leerdoel?
- Hoe kun je toetsen?
- Hoe zorg je ervoor dat de video zo beknopt mogelijk wordt en toch alle relevante informatie bevat?
- Hoe houd je de deelnemers betrokken tijdens de gehele MOOC, maar ook tijdens het bekijken van de video's?
- Zijn de assignments en rubrics kwalitatief goed?

Nieuwsgierig naar de MOOC Innovation Management? Klik hier om de MOOC te bekijken.

Nieuwsgierig naar de MOOC Serious Gaming? Klik hier om de MOOC te bekijken.

Nieuwe MOOCs ECZ en ISS/RSM in ontwikkeling

Onlangs is gestart met de ontwikkeling van twee nieuwe MOOCs.

MOOC ECZ
De eerste is van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur (ECZ). Zij willen met deze MOOC zorgprofessionals toerusten met verschillende perspectieven en kennis over organisaties, management en financiering in de zorg. ECZ wil dit enerzijds omdat de markt en de doelgroep van MBA Health in verandering lijken te zijn en daarnaast kan het interessant zijn om meer internationale bekendheid te verwerven. Ook wil ECZ de instroom in de MBA Health voor mensen met diverse achtergronden toegankelijker maken, de MOOC kan hierbij helpen.

MOOC ISS en RSM: Pluralist economics
De MOOC van ISS/RSM biedt een pluralistische kijk op economie. De betrokken docenten zijn van mening dat het economie onderwijs op universiteiten op dit moment een eenzijdig aanbod heeft.

Ze willen studenten helpen om kritisch denken te ontwikkelen en uitdagen om hedendaagse, economische dilemma's te bespreken en te bekijken vanuit verschillende perspectieven, in plaats van alleen maar theoretische modellen op te lossen. Bovendien willen ze bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing van de studenten.

Meer weten?
Wilt u meer weten over deze MOOCs of hoe MOOCs ontwikkeld worden? Of wilt u hulp bij het ontwikkelen van een eigen MOOC? Neem dan contact op met Kris Stabel, Marit Nieuwenhuys of Remy Fermont.

Doorwerking Nominaal = Normaal

Risbo heeft een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de invloed van de invoering van Nominaal = Normaal (N=N) op de studieprestaties van studenten in het eerste en tweede studiejaar.
Uit dit vervolgonderzoek blijkt het volgende.

• Het percentage studenten met 60 ECTS aan het eind van het eerste jaar is aanzienlijk toegenomen na invoering van N=N. Dit geldt voor alle subgroepen studenten die zijn geformeerd op basis van achtergrondkenmerken en vooropleidingskenmerken.
• De uitval van studenten in het eerste jaar is niet significant veranderd na invoering van N=N.
• Bij een aantal bacherloropleidingen ligt het aantal door studenten behaalde credits na twee jaar studeren na de invoering van N=N hoger dan voor de invoering van N=N. Bij een aantal andere bacheloropleidingen ligt het gemiddeld aantal behaalde credits na twee jaar studeren op ongeveer hetzelfde niveau als voor de invoering van N=N.
• Bij de meeste bacheloropleidingen meer dan de helft van de studenten geen enkele vijf in het eerste studiejaar compenseert. Voor alle opleidingen geldt dat maar een klein gedeelte van de studenten meer dan 2 vijven in het eerste jaar compenseert met hogere cijfers op andere vakken.
• Wanneer wordt gekeken naar de doorwerking van de compensatieregeling, blijkt dat er bij een aantal opleidingen weinig tot geen verschil is in het aantal behaalde credits na twee jaar studeren tussen de verschillende compensatiegroepen (studenten die 0, 1 of 2 of meer vijven hebben gecompenseerd in het eerste studiejaar). Dit komt vaak door de lage aantallen in de compensatiegroepen. Bij een aantal andere opleidingen is er wel een verschil in het aantal behaalde credits na twee jaar studeren tussen de compensatiegroepen. In dat geval doen de studenten die geen vijf in het eerste jaar hebben gecompenseerd het beter dan studenten die wel gebruik hebben gemaakt van de compensatieregeling.

Benieuwd naar het hele onderzoeksrapport? Klik dan hier.

Activeren studenten tijdens hoorcolleges

Risbo heeft in de periode januari tot en met maart 2016 de Werkgroep Activering Studenten tijdens Hoorcolleges (WASH) van Erasmus School of Law ondersteund.

In deze werkgroep zijn de volgende vragen beantwoord:
• Welke functies ziet de werkgroep voor hoorcolleges in het concept van probleem gestuurd leren bij ESL?
• Waarom is het belangrijk om studenten tijdens hoorcolleges te activeren?
• Hoe kun je hoorcolleges interactiever maken?
• Welke technologische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt om hoorcolleges interactiever te maken?

Risbo heeft de werkgroep voor de beantwoording van deze vragen input uit wetenschappelijke literatuur gegeven en de werkgroep begeleid bij de gedachtevorming over bovenstaande vragen.

Het resultaat van de werkgroep is een notitie waarin een concreet antwoord op de vier vragen staat alsook een advies over de vervolgstappen die Erasmus School of Law kan zetten om activering van studenten tijdens hoorcolleges te implementeren in de praktijk.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement