Risbo Onderwijs Nieuwsbrief

Februari 2016

SKO traject 2016-2017 voor senior docenten. Meld je nu aan!

De inschrijving voor het traject Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is weer geopend. Dit is een inspirerend vervolgtraject op de BKO. Het behalen van een SKO maakt deel uit van de criteria die verbonden zijn aan de functie van Universitair Hoofddocent.

De volgende eindtermen zijn van toepassing op de SKO:
1. Excellent uitvoeren van onderwijs, passend bij verschillende onderwijssituaties.
2. Onderwijs aantoonbaar verbeteren en/of vernieuwen op basis van vakevaluaties, onderwijskundig onderzoek en met gebruik van ICT.
3. Onderzoek naar eigen onderwijs uitvoeren en daarover rapporteren en/of presenteren.
4. Begeleiden en ondersteunen van collega's.
5. Een bijdrage leveren aan onderwijsverbetering middels het vervullen van een actieve rol in een opleidingscommissie, facultaire werkgroep gericht op onderwijsvernieuwing, examencommissie of vergelijkbaar.

Meer weten? Klik dan hier voor meer informatie.

Meld je nu aan!
Aanmelden kan door zo spoedig mogelijk (uiterlijk 26 februari 2016) een mail te sturen naar Alice van de Vooren: vandevooren@risbo.eur.nl.

Academic Teaching Lab. Meld je nu aan!

In november 2015 heeft het Centre of Education en Learning het Academic teaching Lab georganiseerd. Tijdens dit tweedaagse evenement werkten 12 docenten, van de Universiteit Leiden, Delft en de Erasmus Universiteit, aan innovaties in hun onderwijs. Boukje van Reijn, van de faculty of Architecture, TU Delft, was een van die docenten.
Lees hier over haar ervaringen en kom te weten hoe je je kunt inschrijven voor de volgende editie van het Academic Teaching Lab in april.

De volgende editie van het Academic Teaching Lab
De volgende editie van het Academic Teaching Lab staat gepland op 21 en 22 april.

Vragen?
Heb je een vraag over het Academic Teaching Lab, neem dan contact op met Gerard Baars (baars@risbo.eur.nl).


Trainingsmodule Design Active Blended Learning

"Tell me and I'll listen, show me and I'll understand, Involve me and I'll learn".

Risbo heeft een trainingsmodule voor docenten ontwikkeld, gericht op het ontwerpen van activerend, blended onderwijs. Blended leren is een combinatie van 'traditionele' onderwijsbijeenkomsten en online leren. Deze module is toegankelijk voor docenten die zich verder willen verdiepen en nieuwe kennis en vaardigheden willen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk.

Het doel van de workshop is dat de deelnemers hun eigen onderwijs effectiever kunnen maken door na te denken over welke onderwijsactiviteiten tijdens de contactmomenten en welke daarbuiten kunnen plaatsvinden, en welke digitale middelen hiertoe ingezet kunnen worden. De deelnemers aan de workshop ontwerpen een prototype van een 'blended' onderwijssessie (nieuw of bestaand) met activerende elementen en proberen dit uit in hun eigen onderwijspraktijk.
De trainingsmodule wordt op maat aangeboden voor docententeams en bestaat uit 3-4 contactmomenten verspreid over een aantal weken. Tussentijds werken de deelnemers aan hun eigen ontwerp en worden ze ondersteund door middel van een digitale leeromgeving. De deelnemersprijs van de module 'Designing Active, Blended Learning' bedraagt 600,-.
Klik hier voor meer informatie over de trainingsmodule Designing Active, Blended Learning.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of vragen contact op met Kris Stabel (stabel@risbo.eur.nl) of Marit Nieuwenhuys (nieuwenhuys@risbo.eur.nl).
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement