E. (Esther) Schut MSc

Onderwijsadviseur/trainer

Esther Schut is sinds 2021 werkzaam als onderwijsadviseur en trainer bij Risbo. Na het afronden van haar bachelor Academische Pabo is zij tijdens haar master Educational Sciences aan de slag gegaan in het basisonderwijs. Tijdens de master heeft ze stage gelopen, waarin ze een impactonderzoek heeft uitgevoerd naar e-learnings en een scriptie heeft geschreven over de ondersteuningsbehoefte van academisch docenten in tijden van ingrijpende veranderingen. Esther houdt zich binnen Risbo onder andere bezig met het geven van didactische trainingen (zoals TA-trainingen, Didactics of Delivery en de BKO) en het uitvoeren van Impactonderzoek, waarbij het belang van evaluatie en gedragsverandering centraal staan.

 
Projecten
BKO-PGO traject voor ESL tutoren
Impactonderzoek ondersteuninig Jana Vietze – CLI Fellowship
Didactics of Delivery in Education trajectory (DDE) for ESHCC
Didactics of Delivery in Education traject (DDE) voor ESHPM
Ondersteuning vernieuwing curriculum Geneeskunde
Alle projecten van Esther
 
 
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement