foto van dr. R. (Rick)  Wolff
Kamer: T11-19
Telefoon: 010 408 8614
E-mail: wolff@risbo.eur.nl

dr. R. (Rick) Wolff

Senior onderzoeker

Rick Wolff richt zich in zijn werk als senior-onderzoek voornamelijk op diversiteit en inclusie in het (hoger) onderwijs met betrekking tot eerste generatiestudenten en studenten met een migratieachtergrond. Hij bestudeert welke contextuele factoren, zoals de door opleidingen aangeboden leeromgevingen, prestatieverschillen tussen studentgroepen kunnen verklaren en verkleinen. Naast zijn werk als onderzoeker ontwikkelt en geeft hij docenttrainingen diversiteit en inclusie in de klas en verzorgt hij een pre-bachelor module Studievaardigheden voor studenten met een vluchtelingachtergrond. Rick is lid van de NRO Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs.

 
Projecten
ETHO case-studie Docententeams en Inclusief Onderwijs
Focusgroepen voor evaluatieonderzoek DLO’s
Studiekeuzecheck 2023 - 2024
EGI Programma Commissarissen en Toezichthouders Next Level
Internationale inzichten ten behoeve van Werkagenda VIA
Alle projecten van Rick
 
 
 
Publicaties
Slootman, M., R. Wolff en M. Crul (2019), Diversiteit en ongelijkheid in het hoger onderwijs: het belang van de meso-institutionele context, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 65-79.
Wijngaards, L., A. Verbree en R. Wolff (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Synthese, Utrecht/Rotterdam: Risbo/Universiteit Utrecht
Wolff, R., van Leeuwen, R., van den Heerik, A.R., Seidler, Y., van Sterkenburg, J., & de Boom, J. (2021) Discriminatie in Context. Een onderzoek naar achtergronden, oorzaken en triggerfactoren van discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst door jongeren en volwassenen in Nederland. Rotterdam, Risbo.
Wolff, R. & W. Zijlstra (2020), Schermen met onlineonderwijs. Sense of Belonging van docenten en leerlingen/studenten tijdens de LockDown in 2020 vanuit docentperspectief, Rotterdam: Risbo, Den Haag: De Haagse Hogeschool.
Wolff, R., M. de Jong (2018), Doceren voor een inclusieve klas. Een literatuurstudie ter voorbereiding op docenttrainingen in het hoger (beroeps)onderwijs. Diemen/Rotterdam: Inholland/Risbo
Alle publicaties van Rick
 
 
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement