foto van dr. R. (Rick)  Wolff
Kamer: T11-19
Telefoon: 010 408 8614
E-mail: wolff@risbo.eur.nl

dr. R. (Rick) Wolff

Senior onderzoeker

Rick Wolff (1965) studeerde politicologie aan de VU en was van 1994 tot en met 2009 als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds 1 mei 2009 is hij werkzaam als senior-onderzoeker bij Risbo. Het onderzoek van Rick is voor het grootste deel gericht op studiesucces in het hbo en wo. In zijn werk kijkt hij naar kenmerken van studenten die samenhangen met studiesucces en bestudeert hij welke opleidingsfactoren studiesuccesverschillen tussen groepen studenten kunnen verkleinen. In november 2013 is hij gepromoveerd op onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs in de periode 1997-2010.
Van mei 2014 tot eind 2015 was Rick als docent/minorcoordinator werkzaam bij de opleiding Bestuurskunde van de Hogeschool van Amsterdam.

 
Projecten
Risbo Bijdrage Erasmus+ project #iBelong
Evaluatie van de Onderwijsraad over de periode 2013-2018
Pilot training ESE-student representatives
Inventarisatie Gymnasium/VWO afstroom: Amsterdam, Rotterdam en landelijk
Opleidingen, diversiteit en studiesucces aan de Universiteit Leiden.
Alle projecten van Rick
 
 
 
Publicaties
Wolff, R., M. de Jong (2018), Doceren voor een inclusieve klas. Een literatuurstudie ter voorbereiding op docenttrainingen in het hoger (beroeps)onderwijs. Diemen/Rotterdam: Inholland/Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Succes onder voorbehoud: Pilot Evalytics bij ESHPM. Eindrapport. Rotterdam: Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Een evaluatievernieuwing met potentie: Pilot Evalytics bij FW. Eindrapport. Rotterdam: Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Onderzoek Pilot Evalytics bij ESHPM en FW. Eindnotitie. Rotterdam: Risbo
Wolff, R. & G. Baars (2018), Notitie Vooronderzoek Rendementsanalyse ESL. Een literatuurstudie naar studievoortgangsfactoren en een voorstel voor vervolgonderzoek. Rotterdam: Risbo
Alle publicaties van Rick
 
 
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
evaluatie risicojongeren toetsing Erasmus+ Erasmus Universiteit Hogeschool Rotterdam diversiteit training studiesucces geluk kwaliteitszorg onderwijsinnovatie dagboek research tentamen meetinstrument consultancy UTQ
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement