foto van Tom  Tudjman
Kamer: T11-27
Telefoon: 010 408 2164
E-mail: tudjman@risbo.eur.nl

Publicaties van Tom Tudjman


 Publicaties uit 2020
Tudjman, T. (2020). Ontwikkeling Survey Brave Young Future over gevolgen corona pandemie op welzijn jongeren in Europa. Risbo: Rotterdam
Tudjman, T. K. van der Schans & A. van den Heerik (2020). De waarde van het praktijkschooldiploma. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent; Risbo – Hogeschool Rotterdam: Rotterdam
Schans, K. van der &M. Verbeek, T. Tudjman (2020) Rotterdams basisonderwijs in Coronatijd; Een rondgang langs schoolleiders over hun aanpak en de toekomst. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
Publicaties uit 2019
Baars, G., D. de Kool, R. Wolff, T. Tudjman & Y. Seidler (2019) Evaluatie Onderwijsraad, Risbo: Rotterdam.
Publicaties uit 2018
Sigurðardóttir, Anna Kristín; Morris, Andrew; Skoglund, Per; Tudjman, Tomislav (2018), Knowledge partnerships between schools and universities: modelling the process of connection and relations, in: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, Volume 14, Number 4, November 2018, pp. 683-705(23)
Publicaties uit 2017
Kool, D. de, A. Weltevrede & T. Tudjman (2017) Kansen voor kinderen. Onderzoek naar kansen en belemmeringen bij de benutting van het potentieel van leerlingen in het Rotterdamse basisonderwijs, Risbo: Rotterdam.
Tudjman, T., C. van der Linden, R. Wolff, Y. Seidler, E. Ossevoort & E. Lacor (2017). Vve Rotterdam. Investeren in een sterke basis. KWP Rotterdams Talent: Rotterdam.
Tudjman, T. & Hermus, P.W. (2017). Data-analyse voorscholen Rotterdam. Een inventarisatie en vergelijkende analyse naar resultaatafspraken van de Rotterdamse voorscholen op 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016. Risbo: Rotterdam.
Wolff, R & Tudjman, T. (2017). Fieldwork report ALFIRK-project Dutch case: primary education. Risbo: Rotterdam.
Koehler, C.; Kakos, M.; Sharma-Brymer, V.; Schneider, J.; Tudjman, T.; Van den Heerik, A.; Le Pichon, E.; Baauw; Ravn, S.; Nouwen, W.; Clycq, N.; Timmerman, C.; Denkelaar, M.; Palaiologou, N.;Toumpoulidis, G.; Michail, D. (2017: in druk). Multi-country Partnership to Enhance the Education of Refugee and Asylum-seeking Youth in Europe - Comparative Report PERAE. european forum for migration studies (efms). Institute at the University of Bamberg.
Morris A., Sigurðardóttir A.K., Skoglund P. and Tudjman T. (2017). ‘Schools-universities knowledge-exchange schemes’. Research for All, 2 (1): 62–72. DOI 10.18546/RFA.01.1.06.
Publicaties uit 2016
Tudjman, T., Heerik, A. van den, Pichon, E. le & Baauw, S. (2016) Multi-country Partnership to Enhance the Education of Refugee and Asylum-seeking Youth in Europe: Refugee Education in the Netherlands. Rotterdam: Risbo.
Publicaties uit 2015
Onstenk, J & T. Tudjman (2015). Herijking Rotterdams docentenprofiel VO. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
KWP Rotterdams Talent (2015).Literatuurstudies Risicojongeren op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in zorg en veiligheid. Rotterdam: Risbo
Publicaties uit 2014
Tudjman, T., J. Onstenk, Y, Seidler, A.M. Weltevrede, J. Halin en R. Latupeirissa, (2014). Casestudies Beter Presteren, deel 2. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
Tudjman, T. (2014). In de vakantie … naar school! In: De Cascade, jaargang 11, pp 19-21.
T. Tudjman, L. van den Bulk & D.E.J. van Schelven (2014). Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
KWP Rotterdams Talent (2014). Literatuurstudies Positief Jeugdbeleid. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., J. Onstenk, Y, Seidler, A.M. Weltevrede, J. Halin en R. Latupeirissa, (2014). Casestudies Beter Presteren. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
Publicaties uit 2013
De la Rie, S., T. Tudjman en L. van den Bulk (2013). Evaluatie vakantiescholen 2012. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
Weltevrede, A.M., Y. Seidler, T. Konrad, J. de Boom, T. Tudjman (2013). Omslagpunten nader onderzocht: casestudies. Een onderzoek naar de werking van omslagpunten in zeven wijken. Rotterdam: Risbo.
Publicaties uit 2012
Tudjman, T., Y. Seidler, A.M. Weltevrede & J. de Boom (2012). Effectiviteit van etnisch specifieke trajecten. Een onderzoek naar de effectiviteit van vier etnisch specifieke trajecten in Rotterdam. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., Seidler, Y., Weltevrede, A. & Boom J. de (2012).De Sociale Aard van de Beverwaard. Een onderzoek naar de oorzaken van en oplossingsrichtingen voor de huidige problemen van de Beverwaard. Rotterdam: Risbo.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen, T. Konrad (2012) Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam: Risbo
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen & T. Konrad (2012). Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam, Risbo ISBN 97-890-76613-58-1.
Tudjman, T. Slim Samenwerken in de wijk. MO/Samenlevingsopbouw, jaargang 31, nummer 232, zomer 2012.
Publicaties uit 2011
Tudjman, T. & P. Rensen. Nog beter achter de voordeur. Pleidooi voor bescheiden, goedkope en effectieve bemoeizorg. Zorg+Welzijn, nr 2, p. 32-33, 2 februari 2011
Stad Antwerpen (eds.) (2011). Report on peer reviewing by cities including a practical toolkit. In: Local Evidence-based Policy and Practice in Education A survey on data brokerage and networking in four medium sized European cities. Antwerpen: Zoing
Tudjman, T, T.J.Brandsma en S. de la Rie (2011). De Rotterdamse Vakantiescholen. Een quickscan onder 2 vakantiescholen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
Tudjman, T en A. van de Vooren (2011). Overwegingen non response, Erasmus Honours Programme 2011, Geselecteerde studenten. Rotterdam: Risbo
Tudjman,T. Het kan beter. Effectiever begeleiden achter de voordeur. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, no. 1-2, p. 8-11, jan-feb 2011.
Publicaties uit 2010
Tudjman, T., A.M. Weltevrede , M. van San en J. de Boom (2010). Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005 – 2008. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., W. de Jong en E. Snel (2010). Gezinsbegeleiding achter de voordeur. Een evaluatie volgens de methode theory of change. Utrecht: Anraad. ISBN: 978-90-8869-060-0
Tudjman, T., A. van de Vooren & S. Barendrecht (2010). Casestudies LGF-MBO. Verhalen uit de dagelijkse praktijk. Rotterdam, Risbo.
Publicaties uit 2009
Tudjman, T. (2009). De invoering van de rugzakregeling in het mbo. De 3e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het mbo onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam Risbo. ISBN9789076613505.
Snel, E., W. de Jong & T. Tudjman (2009). Het Moeder-en-Kind Project volgens de theory of change evaluatiemethodiek. Een tussenrapportage over de theory of change en haar toepassing voor het Moeder-en-Kind Project van Bureau Frontlijn. Rotterdam Risbo
Tudjman, T, W.A. de Vos & W.N.A. Barendrecht (2009). De deelnemers met een rugzak. De 3e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het mbo. Rotterdam, Risbo/EUR. ISBN 9789076613499
Publicaties uit 2008
Vooren, A van der en T. Tudjman (2008). De deelnemers met een rugzak. de 2e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T. D. Verstegen en A. van de Vooren (2008). De invoering van de rugzakregeling in het MBO. De 2e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam, Risbo
Tudjman, T., J.H. Gravensteijn, O. Tanis en W.A. de Vos (2008). Rapportage Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronisch Ziekte in het mbo. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T. en W. de Jong (2008. Moeder en Kind Programma Rotterdam-Lusthof. Referat für Integration: Duisburg. ISBN: 978-3-933520-08-1
Tudjman, T. en W. de Jong (2008). Jongerenproject en samenwerkingsverbanden van migrantenorganisaties Arnhem-Malburgen. Referat für Integration: Duisburg. ISBN: 978-3-933520-09-8
Publicaties uit 2007
Tudjman, T. en W. de Jong (2007). Eerste aanbevelingen tot verbetering van het Moeder en Kind-project. Rotterdam: RISBO
Tudjman, T. en Braam, H. (2007). De deelnemers met een rugzak. de 1e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO. Rotterdam: RISBO
Tudjman, T. en H. Braam (2007). De invoering van de rugzakregeling in het MBO. De 1e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam, RISBO
Publicaties uit 2006
T. Tudjman & W. de Jong (2006), Evaluatie Task Force Antilianen, RISBO, EUR
T. Tudjman & W. de Jong (2006), Sociaal Programma Nieuw Crooswijk, RISBO, EUR
T. Tudjman & W. de Jong (2006), Visieontwikkeling SCW deelgemeente Feijenoord, RISBO, EUR
Publicaties uit 2005
Karyotis, S.J., T. Tudjman, C. Masson & W. de Jong, (2005). Jeugd en Buitenruimte in Rotterdam. Het THuis Op Straat Project. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-001
Karyotis, S.J., T. Tudjman, C. Masson & W. de Jong, (2005). Jeugd en Buitenruimte in Rotterdam. Het THuis Op Straat Project. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-001
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
diversiteit dagboek kwaliteitszorg tentamen UTQ evaluatie onderwijsinnovatie Erasmus Universiteit research geluk risicojongeren studiesucces training Hogeschool Rotterdam Erasmus+ meetinstrument toetsing consultancy
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement