foto van Jan de Boom
Kamer: T11-25
Telefoon: 010 408 2165
E-mail: deboom@risbo.eur.nl

Publicaties van Jan de Boom


 Publicaties uit 2019
Boom, J. de, P. Hermus, D. de Kool & P. van Wensveen (2019) Uitsplitsing resultaten gebruikersonderzoeken naar regioís van Rijkswaterstaat, Risbo: Rotterdam (adviesrapportage).
Publicaties uit 2018
Boom, J. de, P. van Wensveen (2018). Rotterdamse groepen 2017. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse groepen.Rotterdam: Risbo / Erasmus Universiteit.

Publicaties uit 2017
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2017), Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2016, Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam
Bekkers, V.J.J.M., D. de Kool, J. de Boom & P. Hermus (2017) Dummymonitor Staat van de Informatiesamenleving, Risbo: Rotterdam
Leerkes, A.S., Engbersen, G.B.M., Snel, E. & Boom, J. de (2017). Civic stratification and crime. A comparison of asylum migrants with different legal statuses. Crime Law and Social Change, http://rdcu.be/yZAc
Weltevrede, A., Heerik, A. van den, Wolff, R., Boom, J. de en Seidler Y. (2017) Netwerken in de buurt; Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel. Movisie. ISBN 978-90-8869-132-4.


Publicaties uit 2016
Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P. & Wensveen, P. van. (2016). Verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Posterpresentatie op ORD 2016 op 26 mei 2016. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2016). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2015. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.

Boom, J. de, Y. Seidler, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San en P. Hermus (2016). Rotterdamse groepen 2015. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse groepen. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P. & Wensveen, P. van. (2016). Verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Posterpresentatie op ORD 2016 op 26 mei 2016. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Publicaties uit 2015
Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P., & Wensveen, P. van. (2015). Onderzoek naar verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Seidler, Y., Weltevrede, A.M, Boom, J. de & Leerkes, A. (2015). 'Ongeregistreerde' kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam. Een inventarisatie van de omvang en achtergronden van kinderen en jongeren met een EU-achtergrond die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen van Rotterdam. Rotterdam: Risbo.
Seidler, Y., Weltevrede, A.M, Nieuwenhuys, M. & Boom, J. de (2015). Monitor Sociale Inclusie: vervolgmeting 1. Eerste vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, Baars, G.J.A., Hermus, P. W & Wensveen, P. van (2015). Onderzoek naar verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Rotterdam: Risbo.
Wensveen, P. van, Vos, W. de, Schelven, D. van & Boom, J. de (2015) Schoolcijfers, een tweede natuur. Effecten van een traiing datagestuurd werken [\i]. Rotterdam, Risbo. ISBN 978-90-76613-61-1
Publicaties uit 2014
Weltevrede, A.M., Y. Seidler en J. de Boom (2014). Zelforganisaties van Midden- en Oost-Europeanen. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, Y. Seidler, M. van San en P. Hermus (2014). Rotterdamse Risicogroepen 2014. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2014). Migration and migration policies in the Netherlands 2012. Dutch SOPEMI-report 2012. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, Seidler, Y., Weltevrede, A.M. (2014). Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de de Midden- en Oost-Europese EU-landen. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universiteit
Publicaties uit 2013
Weltevrede, A.M., Y. Seidler, T. Konrad, J. de Boom, T. Tudjman (2013). Omslagpunten nader onderzocht: casestudies. Een onderzoek naar de werking van omslagpunten in zeven wijken. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2013). Migration and migration policies in the Netherlands 2011. Dutch SOPEMI-report 2011. Rotterdam, Risbo.
Publicaties uit 2012
Tudjman, T., Y. Seidler, A.M. Weltevrede & J. de Boom (2012). Effectiviteit van etnisch specifieke trajecten. Een onderzoek naar de effectiviteit van vier etnisch specifieke trajecten in Rotterdam. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., Seidler, Y., Weltevrede, A. & Boom J. de (2012).De Sociale Aard van de Beverwaard. Een onderzoek naar de oorzaken van en oplossingsrichtingen voor de huidige problemen van de Beverwaard. Rotterdam: Risbo.
San, M. van & J. de Boom (2012) Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit. Een geval apart?, in: Slotboom, A-M, M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (red.) Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak, Boom Lemma uitgevers: Den Haag, 181-194.
Boom, J. de & M. van San (2012) Nieuwe probleemgroepen op het gebied van overlast en criminaliteit. Verdachten met een licht verstandelijke beperking. Een inventarisatie van de haalbaarheid van het kwantitatieve onderzoeksdeel, Rotterdam: RISBO.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen, T. Konrad (2012) Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam: Risbo
San, M. van en J. de Boom (2012).Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit. Een geval apart? In: Slotboom, A., M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (Redactie). Criminele meisjes en vrouwen. Achtergronden en aanpak. Den Haag: Boom Lemma. ISBN: 978-90-5931-720-8
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, M. van San & P. Hermus (2012). Rotterdamse Risicogroepen 2012. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universteit
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012).Marokkaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012). Antilliaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012). Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in 35 verschillende Nederlandse gemeenten. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). 35 deelrapportages. Rotterdam: Risbo.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen & T. Konrad (2012). Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam, Risbo ISBN 97-890-76613-58-1.
Hofman, R.H., K. van Leer, J. de Boom & W.H.A. Hofman (2012) NWO/Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten. Themaproject 1: Functioneren van besturen. Eindrapportseptember 2012. Groningen/Rotterdam: Gion/Risbo
Leer, K. van, R.H. Hofman, J. de Boom & W.H.A. Hofman (2012) NWO/Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten. Themaproject 3: De Lokale Educatieve Agenda. Eindrapport november 2012. Groningen/Rotterdam: Gion/Risbo
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2012). Migration and migration policies in the Netherlands 2010. Dutch SOPEMI-report 2010. Preliminary draft v2.0. Rotterdam, Risbo.
Hofman, R. H., Boom, de, J., Meeuwisse, M., & Hofman, W. H. A. (2012). Educational Innovation, Quality, and Effects: An Exploration of Innovations and their Effects in Secondary Education. Educational Policy, DOI: 10.1177/0895904811429288
Publicaties uit 2011
Boom, J. de, A. Weltevrede, E. Snel, T. Konrad and G. Engbersen (2011). Migration and migration policies in the Netherlands 2009. Dutch SOPEMI-report 2009. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, P. Hermus, Y. Seidler, M. van San (2011). Marokkaanse Nederlanders 2011; De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, P. Hermus, Y. Seidler, M. van San (2011). Antilliaanse Nederlanders 2011; De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2011). Rotterdammers van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst 2011. Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Vos, W. de, Barendrecht, S., Wensveen, P., Boom, J. de, Severiens, S. (2011). Kansen en Talenten. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse primair onderwijs. Rotterdam: Risbo. ISBN 978-90-76613-57-4.
Publicaties uit 2010
Boom, J. de, A. Weltevrede, G. Engbersen (2010). Migration and migration policies in the Netherlands 2008. Dutch SOPEMI-report 2008. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, M. van San, A.M. Weltevrede, m.m.v. P. Hermus (2010). Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers 2010; Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Engbersen, G, Snel E.,. Boom, J. de (2010). ‘A van ful of Poles’: Liquid migration from Central and Eastern Europe. In: A Continent Moving West? EU Enlargement and Labou Migration from Central and Eastern Europe, 115-140
Boom, J. de, Snel E., Engbersen, G. (2010). Asielmigratie, verblijfsstatussen en criminaliteit. In: Tijdschrift voor Criminologie 52(2),153-169
Tudjman, T., A.M. Weltevrede , M. van San en J. de Boom (2010). Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005 – 2008. Rotterdam: Risbo
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Marokkaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Antilliaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Vos, W. A. de, Severiens, S. E., Boom, J. de, Meeuwisse, M., & Hermus, P. W. (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Rotterdam: Risbo. ISBN 978-90-76613-53-6.
Publicaties uit 2009
Boom, J. de, A. Weltevrede, G. Engbersen (2009). Migration and migration policies in the Netherlands 2007. Dutch SOPEMI-report 2007. Rotterdam, Risbo. ISBN 9789076613-437
Weltevrede, A.M., J. de Boom, S. Rezai, L. Zuijderwijk en G. Engbersen (2009). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen. Rotterdam: Risbo. ISBN 9789076613482.
Rezai, S, J. de Boom, A.M. Weltevrede & P.W. Hermus (2009). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een meerjarige kwaliteitsmonitor; Ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Rotterdam, Risbo. ISBN 9789076613529
Boom, J. de, L. Zuijderwijk, E. Snel, G. Engbersen en A. Weltevrede (forthcoming) Migration and migration policies in The Netherlands 2007. Rotterdam: Ercomer/ RISBO.
Publicaties uit 2008
Boom, J. de, A. Weltevrede, E. Snel and G. Engbersen (2008). Migration and migration policies in the Netherlands 2006. Dutch SOPEMI-report 2006. Rotterdam, Risbo. ISBN 97890 76613-437
Snel, E. & J. de Boom (2008). Welfare state reform and in-work poverty in the Netherlands. Paper presented at the conference ?WORK, POVERTY, AND INEQUALITY IN THE 21st CENTURY?, Stanford University, August 2008.
Engbersen, G., E. Snel en J.de Boom (2008) ?A Van full of Poles?: Liquid Migration from Central and Eastern Europe. Paper gepresenteerd op de ASSR, Amsterdam April 2008.
Boom, J. de, E. Snel en G. Engbersen (2008). Asielmigratie en Criminaliteit. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, Leuven, Mei 2008.
Boom, J. de, W.H.A. Hofman, R.H. Hofman en M. Meeuwisse (2008). Educational innovation, quality and effects. An exploration of innovations and effects in secondary education. Paper for APERA (Asia-Pacific Educational Research Association) Conference, November 2008.
Rezai, S., J. de Boom, A.M. Weltevrede en W.N.A. Barendrecht (2008). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een meerjarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2008.
Boom, J. de, A. Weltevrede, E. Snel en G. Engbersen (2008) Migration and migration policies in The Netherlands 2006. Rotterdam: RISBO.
Boom, J. en M. van San (2008) Antilliaanse scholieren en criminaliteit. Een onderzoek naar de relatie tussen schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit van Antillianen in Rotterdam, Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, M. van San en A. Weltevrede (2008) Antilliaanse Rotterdammers 2008. Een monitor van hun maatschappelijk positie, Rotterdam: RISBO/EUR.
Boom, J., A. Weltevrede, S. Rezai & G. Engbersen. (2008). Oost-Europeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig JoegoslaviŽ. Rotterdam, Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 978-90-76613-42-0
Rezai, S., Weltevrede, A en J. de Boom, 2008. Faciliteiten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Een onderzoek naar de kwaliteit van de faciliteiten. Rotterdam: Risbo.
Hofman, R.H. en J. de Boom. Quality control in primary schools: developments from 2001 - 2006. Paper presented at the ICSEI Conference, January 2008 Auckland, New Zealand.
Snel, Erik, Jan de Boom and Godfried Engbersen (2008) The Silent Transformation of the Dutch Welfare State and the Rise of In-Work Poverty. In Andreß, H.J. & H. Lohmann (ed.), The Working Poor in Europe. Employment, Poverty and Globalization (pp 124-154). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Engbersen, Godfried, Erik Snel en Jan de Boom (2008) ?A Van full of Poles?: Liquid Migration from Central and Eastern Europe (chapter in book, under review).
Publicaties uit 2007
Snel, E., J. de Boom, G. Engbersen and A. Weltevrede (2007). Migration and migration policies in The Netherlands 2005. Dutch SOPEMI-Report 2005. Rotterdam RISBO ISBN 9789076613390.
Hofman, W. H. A., Hofman, R. H., Dijkstra, B. J., De Boom, J., & Meeuwisse, M. (2007). Innovaties in het voortgezet onderwijs. Een verkenning van innovaties en effecten in het voortgezet onderwijs. Groningen/ Rotterdam: GION/UOCG/RISBO.
Engbersen, G., E. Snel en J. de Boom (2007). De adoptie van wijken. Een evaluatie van 'Nieuwe Coalities voor de wijk'. In: Nieuwe coalities voor de wijk. p. 39-110
Hofman, R.H. en J. de Boom. Ontwikkelingen in het onderzoek naar kwaliteitszorg in scholen Ontwikkelingen in kwaliteitszorg tussen 2003 en 2006. Paper presented at the ORD, Juni 2007 Groningen.
Engbersen, Godfried, Arjen Leerkes en Jan de Boom (2007) Immigration and Crime. Unintended Consequences of Closed and Open Borders. Paper to presented at the IMISCOE Cluster A1 Workshop ?Post-enlargement migration, transit migration and the future of control? Rome, May 2007
Engbersen, Godfried, Joanne van der Leun en Jan de Boom (2007) The Fragmentation of Migration and Crime in the Netherlands. In: M. Tonry and C.J. Bijleveld (eds.), Crime and Jusitice in the Netherlands vol. 35, Chicago: University of Chicago Press.
Weltevrede, A., Rezai, S., Boom, J. de (2007). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een Meerjarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2007. RISBO, Rotterdam.
San, M. van, J. de Boom en A. van Wijk (2007) Verslaafd aan een flitsende levensstijl. Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers, Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
Boom, J. de en M. van San (2007) Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers 2000-2006, Rotterdam: RISBO/EUR.
Weltevrede, A., en J. de Boom (2007). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een driejarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2006. Rotterdam: RISBO.
Publicaties uit 2006
Snel, E., J. de Boom, G. Engbersen and A.M. Weltevrede, (2006). Migration and migration policies in The Netherlands 2004. Dutch SOPEMI-report 2004. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-346
Boom, J. de, G. Engbersen en A. Leerkes, 2006. Asielmigratie en Criminaliteit. In: Politie en Wetenschap, nr. 36a.
San, M. van en J. de Boom, 2006. Geweld tegen homoseksuelen. In: Politie & Wetenschap, P&W Verkenningen. 86p.
Publicaties uit 2005
Snel, E., J. de Boom and G. Engbersen, (2005). Migration and migration policies in the Netherlands 2003. Dutch SOPEMI-Report 2003. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-303
Hofman, W.H.A., J. de Boom, R.H. Hofman & N.J. Dijkstra, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie. Deelrapport I. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., J. de Boom, R.H. Hofman & M.A. van den Berg, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie in het onderwijsachterstandenbeleid. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., J. de Boom & R.H. Hofman, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie. Deelrapport II. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., J. de Boom & R.H. Hofman, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie. Configuraties van besturingsmodellen. Deelrapportage III. Rotterdam: RISBO.
Hofman, R.H., N.J. Dijkstra, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2005). Kwaliteitszorg in het primair ondewijs. Eindrapport. Groningen: GION.
Boom, J. de, W.Y.J. Liu, J. Welter & A. Wieland, (2005). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een driejarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2005. Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, M.R.P.J.R. van San, M. van Wijk & M.A. van den Berg, (2005). Criminaliteit van Antillianen in Rotterdam. Een inventarisatie van de beschikbare informatie en lacunes. Rotterdam: RISBO.
Baillergeau, E.N., J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2005). Non-take-up in the Netherlands: An overview of the emergence, definitions, research methods and results of NTU regarding social security benefits, health, housing and education. Rotterdam: RISBO.
Publicaties uit 2004
Snel, E., G. Engbersen and J. de Boom, (2004). Migration and migration policies in the Netherlands. Dutch SOPEMI-Report 2002. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-26-5
Hofman, R.H., N.J. Dijkstra, W.H.A. Hofman & J. de Boom, (2004). Kwaliteitszorg in het primair onderwijs BOPO-project. Deelstudie 1: Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Peiling 2003/2004. Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, G. Engbersen & P. van der Heijden, (2004). Illegaal verblijf van vreemdelingen in Amsterdam. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.A. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2004). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een driejarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. . Rotterdam: RISBO.
Berg, M.A. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2004). Alumni van het Johan Borgman College over toegevoegde waarde en kwaliteit. Een onderzoek in opdracht van het Johan Borman Fonds onder alumni van de HJBC-opleidingen tot paranormaal therapeut of -hulpverlener. Rotterdam: RISBO.
Publicaties uit 2003
Engbersen, G., E. Snel, J. de Boom and E. Heyl, (2003). Migration, immigrants and policy in the Netherlands. Report for the Continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). Dutch SOPEMI-Report 2001. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-22-2
Mulder, R.H., J. de Boom, E. Heyl, E.B. Klatter & S.E. Severiens, (2003). Succes- en faalfactoren in het vmbo; de ontwikkeling en het instrument en de resultaten van de de meting 2002-2003. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-24-9
Hofman, W.H.A., U. De Jong, M. Van Leeuwen, J. de Boom, I. van der Veen, J.A. Korteweg & E. Heyl, (2003). Studentenmonitor 2002. Studenten in het hoger onderwijs. Zoetermeer: Min OC&W. ISBN: 90 5910 390 4
Boom, J. de, W.H.A. Hofman & R.H. Mulder, (2003). Onderzoek naar kenmerken, opvattingen en studievoortgang van deelnemers in de bol, bbl en educatie: een voorstudie. Rotterdam: RISBO.
Baillergeau, E.N., J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2003). Exnota: research on the phenomenon of non-take-up in The Netherlands. A report to the European Commission. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
Publicaties uit 2002
Hofman, W.H.A., U. De Jong, M. Van Leeuwen, J. de Boom, I. van der Veen, J.A. Korteweg, E. Heyl, M. Voorthuis & H. Budil-Nadvornikova, (2002). Studentenmonitor 2001. Studenten in het hoger onderwijs. Zoetermeer: Min OC&W. ISBN: 90 5910 139 1
Hofman, W.H.A., J. de Boom, E. Heyl, U. De Jong, I. van der Veen, M. Voorthuis, M. Van Leeuwen, J.A. Korteweg & H. Budil-Nadvornikova, (2002). Studentenmonitor 2001. Kernrapport. Zoetermeer: Min. OC&W. ISBN: 90-5910-189-8
Engbersen, G., R.H.J.M. Staring, J.P. van der Leun, J. de Boom, P. van der Heijden & M. Cruijff, (2002). Illegale vreemdelingen in Nederland.Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-20-6
Publicaties uit 2001
Snel, E. en J. de Boom, ?Wereldburgers tegen wil en dank?. De onderwijs- en arbeidsmarktpositie van migranten uit voormalig JoegoslaviŽ en de voormalig Sovjet-Unie in Nederland. In: Migrantenstudies, jrg. 17, nr. 3, p. 169-188.
Hofman, W.H.A., U. De Jong, M. Van Leeuwen, M.N. van den Berg, J. de Boom, D. De Graaf & J. Roeleveld, (2001). Studentenmonitor 2000.
Schenkeveld, C.J.M., R.H. Mulder & J. de Boom, (2001). Monitoring van de Anesthesiemedewerker: Een onderzoek onder de leden van de Nederlandse Vereniging van AnesthesieMedewerkers naar functie-inhoud, beroepsprofiel en verenigingsbeleid. Rotterdam: N.V.A.M./RISBO. ISBN: 90-9015765-4
Schenkeveld, C.J.M. & J. de Boom, (2001). De brede school Nesselande. Een onderzoek onder bewoners. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2001). Studeren in het wetenschappelijk onderwijs. Trends in de tweede helft van de jaren negentig. Zoetermeer: Min OCenW. ISBN: 90-5910-037-9
Publicaties uit 2000
Snel, E., J. de Boom, J. Burgers & G. Engbersen, (2000). Migratie, integratie en criminaliteit. Migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie in Nederland. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit. ISBN: 90-76613-04-4
Laan, L. van der, J. de Boom & F.G. van Oort, (2000). Groepsspecifieke Implicaties van Regionale Arbeidsmarktontwikkelingen. . Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, R.H. Mulder & B. Meijer, (2000). Bejegening door specialisten in het MCRZ, locatie Clara. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Boom, J. de, G. Engbersen & P. van der Heijden, (2004). Illegale vreemdelingen in Amsterdam en hun betrokkenheid bij criminele activiteiten. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2000). Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs. Derde onderzoeksmeting. Rotterdam: RISBO/Erasmus Universiteit Rotterdam.
Publicaties uit 1999
Boom, J. de, M.M. Heijnsbroek, W.H.A. Hofman & S. Littooy, (1999). Werk en scholing voor Haaglandse laagopgeleiden. Rotterdam: RISBO/EUR.
Boom, J. de, M.M. Heijnsbroek, E. Koole, R.H. Mulder & N. Rogels, (1999). Marktpositie en belemmeringen: onderzoek naar de positie van HOVO. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Boom, J. de, M.M. Heijnsbroek, E. Koole, R.H. Mulder & N. Rogels, (1999). De Marktpositie van HOVO: Een onderzoek naar de kenmerken en de omvang van de HOVO-doelgroep en de belemmeringen voor deelname (tussenrapportage). Rotterdam: RISBO.
Publicaties uit 1998
Boom, J. de, W.H.A. Hofman, P. van Wensveen & M.N. van den Berg, (1998). Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs: een onderzoek naar de relatie tussen werken, lenen en studievoortgang. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-93-1
Publicaties uit 1997
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman, J. de Boom & A.W. Bouwman, (1997). Maatwerk voor Bijstandsclienten: De ontwikkeling van instrumentarium ter bepaling van de arbeidsmarktpositie van bijstandsclienten: Het arbeidsmarktfilter en de arbeidsmarkttoets. In: , . Rotterdam: RISBO/EUR., ISBN: 90-72597-84-2
Boom, J. de, W.H.A. Hofman, M.C. Vos-Maan & M.F. Wouters, (1997). De Arbeidsmarktpositie van Erasmus Universiteit Alumni. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-86-9
Boom, J. de, W.H.A. Hofman & A.W. Bouwman, (1997). Kansen in Drechtsteden: Een instrument voor de administratieve en kwalificerende intake van werkzoekenden in de regio Drechtsteden. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-87-7
Publicaties uit 1996
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman & J. de Boom, (1996). De arbeidsmarkttoets. (The Labour Market Test). Rotterdam: RISBO/Erasmus University.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
studiesucces evaluatie UTQ tentamen dagboek geluk Hogeschool Rotterdam onderwijsinnovatie toetsing meetinstrument risicojongeren Erasmus Universiteit consultancy training diversiteit kwaliteitszorg research Erasmus+
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement