foto van Rick  Wolff
Kamer: T11-19
Telefoon: 010 408 8614
E-mail: wolff@risbo.eur.nl

Publicaties van Rick Wolff


 Publicaties uit 2019
Baars, G., D. de Kool, R. Wolff, T. Tudjman & Y. Seidler (2019) Evaluatie Onderwijsraad, Risbo: Rotterdam.
Publicaties uit 2018
Wolff, R., M. de Jong (2018), Doceren voor een inclusieve klas. Een literatuurstudie ter voorbereiding op docenttrainingen in het hoger (beroeps)onderwijs. Diemen/Rotterdam: Inholland/Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Succes onder voorbehoud: Pilot Evalytics bij ESHPM. Eindrapport. Rotterdam: Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Een evaluatievernieuwing met potentie: Pilot Evalytics bij FW. Eindrapport. Rotterdam: Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Onderzoek Pilot Evalytics bij ESHPM en FW. Eindnotitie. Rotterdam: Risbo
Wolff, R. & G. Baars (2018), Notitie Vooronderzoek Rendementsanalyse ESL. Een literatuurstudie naar studievoortgangsfactoren en een voorstel voor vervolgonderzoek. Rotterdam: Risbo
Publicaties uit 2017
Wolff, R., P. Hermus, D. de Kool, G. Baars (2017), Van Vluchtverleden naar Toekomstperspectief. Over de impact van UAF-begeleiding op de (hoger) onderwijsloopbanen en de arbeidsmarktpositie van vluchtelingstudenten. Rotterdam: Risbo.
Slootman, M. & R. Wolff (2017), Diversity Monitor 2017. Enrolment, dropout and graduation at three universities (EUR VU and UL), Amsterdam, Leiden, Rotterdam: The Taskforce ‘The Future is Diversity’, Working Group Database.
Wolff, R. & P. Hermus (2017), Tabellenrapport Diversiteit en Onderwijs 2017, Rotterdam: Risbo.

Wolff, R. (2017) Superdiversiteit als (hoger) onderwijskans In: Onderwijs Maak Je Samen/De Brink Foundation. The Dutch Way in Education. Leren, lesgeven en leiderschap in het Nederlandse onderwijs. Helmond: Onderwijs Maak Je Samen. pp.155-172.
Wolff, R. (2017) Super-Diversity: an Opportunity for Schools and Higher Education. In: Onderwijs Maak Je Samen/De Brink Foundation. The Dutch Way in Education. Teach, learn & lead the Dutch Way. Helmond: Onderwijs Maak Je Samen. pp.155-173.
Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft (2017), Onderwijssucces van structuur naar cultuur, Eindrapportage van de Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft. Delft: TU Delft (Rick Wolff was extern lid van de evaluatiecommissie).
Tudjman, T., C. van der Linden, R. Wolff, Y. Seidler, E. Ossevoort & E. Lacor (2017). Vve Rotterdam. Investeren in een sterke basis. KWP Rotterdams Talent: Rotterdam.
Wolff, R & Tudjman, T. (2017). Fieldwork report ALFIRK-project Dutch case: primary education. Risbo: Rotterdam.
Slootman, M. & R. Wolff (2017), Diversity Monitor 2017. Enrolment, dropout and graduation at three universities (EUR VU and UL), Amsterdam, Leiden, Rotterdam: The Taskforce ‘The Future is Diversity’, Working Group Database
Meeuwisse,M., Scheepers, A., Stegers-Jager, K. & R. Wolff (2017), Diversity Monitor EUR 2017. Enrolment, dropout and graduation at Erasmus University Rotterdam 2008-2015, Rotterdam: Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit EUR.
Weltevrede, A., Heerik, A. van den, Wolff, R., Boom, J. de en Seidler Y. (2017) Netwerken in de buurt; Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel. Movisie. ISBN 978-90-8869-132-4.


Publicaties uit 2016
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., Wolff, R.P., & Severiens, S.E. (2016, June 14). Paper Presentation: Types of adjusment during the transition to university. Higher Education Conference (SIG 4 EARLI), Amsterdam, The Netherlands
Baars G.J.A., Wolff, R. & Hermus, P. (2016). Onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam: De (mogelijke) invloed op de studenteninstroom, het eerstejaars rendement, het studiegedrag en de binding van studenten en de curriculumwaardering door docenten en studenten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.
Publicaties uit 2013
Wolff, R. (2013) Presteren op vreemde bodem. Een onderzoek naar sociale hulpbronnen en de leeromgeving als studiesuccesfactoren voor niet-westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (1997-2010), Amsterdam: UvA (proefschrift)
Wolff, R., Berg, N. van den en Hijzen, D. (2013). Nulmeting LOB bij LMC. Rotterdam: Risbo/Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
Severiens, S., Wolff, R. & Herpen, S. van (2013). Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college, European Journal of Teacher Education, in: European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2013.845166
Baars, G.J.A., Wolff, R., Godor, B., & Hermus, P. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Instroom en BSA-rendement voor en na invoering van N=N. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.
Wolff, R., Baars, G.J.A., Godor, B., & Hermus, P. (2013). “Diversiteit in Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Baars, G.J.A., Godor, B., Hermus, P., & Wolff, R. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage onderzoek (februari 2013). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Wolff, R., Nieuwenhuys, M. &Seidler, Y.(2013). Uitval en vertraging. Een onderzoek naar uitval en vertraging in het 1e jaar en vertraging in de hoofdfase bij de opleiding Sportmanagement van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R.,Nieuwenhuys, M. &Seidler,Y. (2013). Uitval en vertraging op de HALO. Een onderzoek bij de opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R. (2013). Minorensysteem 2012. Naar tevredenheid van studenten?. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Publicaties uit 2012
Wolff, R. en S. Severiens (2012), Studie-uitval in nuance. Een onderzoek op zes Academies van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R., S. van Herpen, B. Nijveld en S. Severiens (2012), Body of Knowledge and Skills 'Lesgeven in de Grote Stad'. In opdracht van de PABO Hogeschool Rotterdam, Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R. en M. Meeuwisse (2012) Minorsysteem EUR 2011 Naar tevredenheid van studenten? Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Westheim, I. & R. Wolff (2012), International Benchmark, Educating teachers for diversity, Rotterdam: Hogeschool Rotterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam
Severiens, S. en R. Wolff (2012) Het Programma Studiesucces op De Haagse Hogeschool. Een onderzoek onder medewerkers naar opbrengsten en proces van uitvoering. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R., Nieuwenhuys, M., Seidler, Y., van Herpen, S. (2012). Curriculumscan ‘Etnisch-culturele diversiteit en lesgeven in de grote stad’. In opdracht van het Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.
Publicaties uit 2011
Meeuwisse, M., Rezai, S., Wolff, R. (2011) Study success: A family affair? Paper presented at the 20th anniversary of the European Access Network (EAN), Amsterdam, the Netherlands, juni 2011.
Wolff, R. & Severiens, S. (2011). De weg naar een keuze, een afslag naar succes? Thema, 2, 16-21.
Severiens, S.E., Wolff, R. & Zijlstra, W. (2011). Transferring from senior to higher vocational education in the Netherlands. In L. Thomas & M.Tight (Eds.). Institutional transformation to engage a diverse student body. International Perspectives on Higher Education Research, Volume 6, pp. 147-154. Bingly: Emerald.
Severiens, S., Van Herpen, S. & Wolff, R. (2011). Lesgeven in de grote stad: een kennisbasis voor dePABO Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Risbo.
Publicaties uit 2010
Severiens, Wolff, Zijlstra, Andeweg en Tupan (2010). Stedelijk talent van mbo naar hbo. Rotterdam, Risbo
Wolff, R., S. Rezai & S. Severiens (2010) ‘Het is maar in wat voor gezin je geboren bent… ‘. Een onderzoek naar de effecten van het opleidingsniveau ouders en etnische afkomst op studiesucces in het hoger onderwijs. In opdracht van het Ministerie OCW, Rotterdam: Risbo
Herpen, S. van & R. Wolff (2010), Instroom- en voortgangsonderzoek Deelrapport 2. Een vergelijkend onderzoek naar studievoortgang van eerstejaarsstudenten van de cohorten 2007 en 2008 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (EUR), Rotterdam: Risbo.
Wolff, R. & A. Pasztor (2010), Equal Opportunity in a Public System: Experiences of Ethnic Minority Students in Dutch Higher Education, in: Lazin, F., M. Evans & N. Jayaram, Higher Education and Equality of Opportunities, Lanham: Lexington Books, pp. 271-289 ISBN 978-0-7391-4669-9
Wolff, R. , S. Severiens & M. Meeuwisse (2010), Attracting and retaining diverse student teachers, in: OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge, OECD, Paris, pp. 137-162
Publicaties uit 2009
Herpen, S.G.A. van & Wolff, R. (2009). Uitval, vertraging en succes. Een vergelijkend onderzoek naar studievoortgang van eerstejaarsstudenten van de cohorten 2007 en 2008 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (EUR). Rotterdam: Risbo.
Publicaties uit 2008
Severiens, S & Wolff, R. (2008). A comparison of ethnic minority and majority students: Social and academic integration, and quality of learning. Studies in Higher Education, 33(3), 253-266
Severiens, S.E., Wolff, R. & Verstegen, D. Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten. In Klarus, R. & Dieleman, A. (red.) (2008). Wat is goed onderwijs? Bijdragen vanuit de onderwijssociologie. pp. 85-103. Den Haag: Lemma.
Severiens, S.E. & Wolff, R. (2009) Study success of ethnic minority students. In M. Tight, J. Huisman, Mok, K.H. & Morphew, C. (Eds.) (pp 61-72) International Handbook of Higher Education. New York: Routledge.
Severiens, S.E., Wolff, R., Meeuwisse, M., Rezai, S., Vos, W. de. (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. Den Haag: SBO.
Wolff, R. Severiens S.E. & de Crom, R. (2008). Educational innovation: an unexpected diversity tool? In: Improving Student Retention in Higher Education. G. Crosling, L. Thomas & M. Heagney (Eds.) pp. 44-52, London: Routledge.
Publicaties uit 2006
Severiens, S., Wolff, R. & Rezai. S. (2006). Diversiteit in leergemeenschappen. Utrecht: Echo.
Vermeulen, L.M., Wolff, R. (2006). Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs. RISBO/OECR.
Publicaties uit 2005
Severiens, S.E., R. Wolff & S. Rezai, (2005): Stimulerende leeromgevingen voor allochtone studenten. ORD Proceedings , Gent
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
UTQ toetsing training onderwijsinnovatie Erasmus Universiteit dagboek meetinstrument studiesucces consultancy Erasmus+ kwaliteitszorg diversiteit research Hogeschool Rotterdam tentamen risicojongeren evaluatie geluk
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement