foto van Marion van San
Kamer: T11-17
Telefoon: 010 408 2124
E-mail: vansan@risbo.eur.nl

Publicaties van Marion van San


 Publicaties uit 2020
Seidler, Y. & R. van Leeuwen, L.A.J. Koster, M.R.P.J.R.S. van San, P. van Wensveen & P. Jorna (2020) Monitor Sociale Inclusie (meting 4). Derde vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland ; Rotterdam, Risbo
Seidler, Y. & M. van San (2020) Theaterproducties als middel om weerbaarheid tegen extremistische en polariserende boodschappen te vergroten?, Rotterdam: Risbo.

Antonelli, F., S. Musolino, V. Rosato & M. van San (2020) Towards a multi-factor model to assess radical behaviour, Trivalent (HORIZON2020).
Publicaties uit 2019
Seidler, Y., D. de Kool & M. van San (2019) Actualisatie van het Tweeluik religie en publiek domein. Een kwalitatief onderzoek naar de interactie tussen gemeenten en religieuze organisaties, Risbo: Rotterdam.
Publicaties uit 2016
Boom, J. de, Y. Seidler, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San en P. Hermus (2016). Rotterdamse groepen 2015. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse groepen. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
San, M. van, Belgian and Dutch youngsters who joined ISIS. Ethnographic research among the families they left behind, Studies in Conflict & Terrorism, (in press)
Sikkens, E., S. Sieckelinck, M. van San & M. de Winter, Parental Reaction towards Radicalization in Young People, Child and Family Social Work, 22(1), Ö. (in press)
Sikkens, E., M. van San, S. Sieckelinck, H. Boeije & M. de Winter, Participant recruitment through social media. Lessons learned from a qualitative radicalization study using Facebook, Field Studies, 27(2), Ö.. (in press)
San, M. van (2016) Shared Concerns, Inadequate Cooperation. Diaspora organisations, the Dutch authorities and migration practices, The Hague: WODC.

San, M. van (2016) Gedeelde zorgen, gebrekkige samenwerking. Diaspora organisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk, Den Haag: WODC.
Publicaties uit 2015
Sikkens, E. & M. van San (2015) It's a hard knock life. The Survival of Dutch Mulas in Peruvian Prisons, Crime, Law & Social Change, 63 (3-4), 121-135.
San, M. van & E. Sikkens (2015) Country report the Netherlands, in: S. Sieckelinck & M. de Winter (eds.) Formers & Families. Transitional journeys in and out of extremisms in the United Kingdom, Denmark and the Netherlands, The Hague: National Coordinator for Security and Counterterrorism, 25-40.
San, M. van (2015) Lost Souls Searching for Answers? Belgian and Dutch converts joining Islamic State, Perspectives on Terrorism, 9, 5, 46-55.
San, M. van (2015) 'Ze zijn zo lief mevrouw'. Reacties van migrantenouders op delinquent gedrag in: Bucx, F. & S. de Roos (red.), Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 126-135.
San, M. van (2015) Een romantische droom achterna. Nederlandse (jonge) vrouwen en de gewapende strijd in SyriŽ, Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 13(4), Den Haag: Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 26-27
San, M. van (2015) 'Onze kinderen zijn geen terroristen'. Families van Belgische en Nederlandse SyriŽgangers over het vertrek van hun geliefden, Tijdschrift voor Criminologie, 57, 3, 300-314.
San, M. van (2015) Tragiek van de heilige overtuiging. IS strijders en hun familie, in: Loobuyck, P. (red.) De lokroep van IS. SyriŽstrijders en (de)radicalisering, Antwerpen: Uitgeverij Pelckmans, 61-73.
San, M. van, 'Hoe beter jongeren geÔntegreerd zijn, des te makkelijker radicaliseren ze', De Standaard, 2 februari 2015.
San, M. van (2015) Jihadi's uit de Lage Landen. Belgische en Nederlandse moslimjongeren en de gewapende strijd in SyriŽ, RISBO: Rotterdam.
San, M. van (2015) Striving in the way of God. Justifying jihad by Belgian and Dutch young Muslims, Studies in Conflict & Terrorism[\i], 38(5), 328-342.
Publicaties uit 2014
San, M. van, M. de Winter & S. Sieckelinck (2014). Ideals adrift. An educational approach to radicalisation, In: Ethics and Education, 8, 3, 276-289.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, Y. Seidler, M. van San en P. Hermus (2014). Rotterdamse Risicogroepen 2014. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
Publicaties uit 2012
Sikkens, E. & M. van San (2012) Detentiebeleving en overleving van Nederlandse mulas in een Peruaanse gevangenis, Tijdschrift voor Criminologie, 54, 3, 232-246.
Siegel, D. & M. van San (2012) Vrouwen en georganiseerde misdaad, in: Slotboom, A-M., M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (red.) Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak, Boom Lemma uitgevers: Den Haag, 245 –256.
San, M. van & S. Sieckelinck (2012) Boos op de hele wereld. Nederlandse jongeren met extreme idealen, in: W. Koops, B. Levering & M. de Winter (red.) Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling, Amsterdam: Uitgeverij SWP, pp. 73-85.
San, M. van & J. de Boom (2012) Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit. Een geval apart?, in: Slotboom, A-M, M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (red.) Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak, Boom Lemma uitgevers: Den Haag, 181-194.
Boom, J. de & M. van San (2012) Nieuwe probleemgroepen op het gebied van overlast en criminaliteit. Verdachten met een licht verstandelijke beperking. Een inventarisatie van de haalbaarheid van het kwantitatieve onderzoeksdeel, Rotterdam: RISBO.
Blokland, H. Palmen & M. van San (2012) Crimineel gedrag in de jongvolwassenheid, Tijdschrijft voor Criminologie, 54, 2, 85-98.
Blokland, A., H. Palmen & M. van San (red.) (2012) Crimineel gedrag in de jongvolwassenheid, Themanummer Tijdschrift voor Criminologie, 54, 2, Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen, T. Konrad (2012) Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam: Risbo
San, M. van en J. de Boom (2012).Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit. Een geval apart? In: Slotboom, A., M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (Redactie). Criminele meisjes en vrouwen. Achtergronden en aanpak. Den Haag: Boom Lemma. ISBN: 978-90-5931-720-8
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, M. van San & P. Hermus (2012). Rotterdamse Risicogroepen 2012. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universteit
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012).Marokkaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012). Antilliaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012). Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in 35 verschillende Nederlandse gemeenten. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). 35 deelrapportages. Rotterdam: Risbo.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen & T. Konrad (2012). Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam, Risbo ISBN 97-890-76613-58-1.
Publicaties uit 2011
San, M. van (2011) Un tabou brisé. Criminalité de jeunes allochtones en Belgique, Cahiers de la Sécurité (Immigration et sécurité), nr. 17-18, 78-92.
San, M. van (2011) The appeal of ‘dangerous’ men. On the role of women in organized crime, Trends in Organized Crime, vol. 14, no. 4, 281- 297.
Bovenkerk, F. & M. van San (2011) Loverboys in the Amsterdam Red Light District: A realist approach to the study of a moral panic, Crime, Media, Culture, vol. 7, no. 2, 185- 199.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, P. Hermus, Y. Seidler, M. van San (2011). Marokkaanse Nederlanders 2011; De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, P. Hermus, Y. Seidler, M. van San (2011). Antilliaanse Nederlanders 2011; De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2011). Rotterdammers van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst 2011. Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Publicaties uit 2010
Boom, J. de, M. van San, A.M. Weltevrede, m.m.v. P. Hermus (2010). Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers 2010; Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Tudjman, T., A.M. Weltevrede , M. van San en J. de Boom (2010). Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005 – 2008. Rotterdam: Risbo
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Marokkaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Antilliaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Publicaties uit 2009
Meeteren, Masja van, Godfried Engbersen & Marion van San (2009) Striving for a better position. Aspirations and the role of cultural, economic and social capital for irregular migrants in Belgium. International Migration Review 43(4), 881-907
Publicaties uit 2008
Meeteren, M. van, M. van San en G. Engbersen (2008) ?Zonder papieren?. Over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in BelgiŽ, Leuven: ACCO.
San, M. van en S. Sidali (2008) Jong en kwetsbaar in Amsterdam. De straat, Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.
San, M. van (2008) Whachulookinat? Honour, Masculinity and Violence among Curacaoan Youths in the Netherlands, Caribbean Journal of Criminology and Public Safety (forthcoming)
San, M. van (2008) Het is de schuld van de samenleving! Of toch niet? Groepsgedrag van Marokkaanse jongens in Slotervaart, Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 50, nr. 3, pp. 290-294.
San, M. van (2008) Antropologie van de opvoeding in de Curaçaose volksklasse. Over een vervlogen moreel discours, in: Opvoeding als Spiegel van de beschaving (forthcoming)
San, M. van (2008) Een wereld van verschil. Over het onderzoek naar criminaliteit en etniciteit in BelgiŽ en Nederland, in: Weijers, I. en C. Eliaerts (red.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 283-300.
San, M. van (2008) Gangleden en wannabees. Over de betekenis van gangsymbolen bij de Amsterdamse jeugd, Rotterdam: RISBO/EUR.
Boom, J. en M. van San (2008) Antilliaanse scholieren en criminaliteit. Een onderzoek naar de relatie tussen schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit van Antillianen in Rotterdam, Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, M. van San en A. Weltevrede (2008) Antilliaanse Rotterdammers 2008. Een monitor van hun maatschappelijk positie, Rotterdam: RISBO/EUR.
Publicaties uit 2007
San, M. van, J. de Boom en A. van Wijk (2007) Verslaafd aan een flitsende levensstijl. Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers, Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
San, M. van (2007) Schone schijn bedriegt. Over opbloeiende prostitutie in de rafelrand, Rotterdam: RISBO/EUR.
San, M. van (2007) De onwelkome boodschap. Criminaliteit van allochtonen en het Belgische taboe, in: Christiaens, J., E. Enhus, A. Nuytiens, S. Snacken en P. van Calster (red.) Criminologie: tussen kritiek en realisme, Liber amicorum Christian Eliaerts, Brussel: VUB Press, pp. 391-404.
Boom, J. de en M. van San (2007) Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers 2000-2006, Rotterdam: RISBO/EUR.
Publicaties uit 2006
San, M. van en J. de Boom, 2006. Geweld tegen homoseksuelen. In: Politie & Wetenschap, P&W Verkenningen. 86p.
Publicaties uit 2005
Boom, J. de, M.R.P.J.R. van San, M. van Wijk & M.A. van den Berg, (2005). Criminaliteit van Antillianen in Rotterdam. Een inventarisatie van de beschikbare informatie en lacunes. Rotterdam: RISBO.
Publicaties uit 2003
Engbersen, G., E. Snel, A.S. Leerkes, M.R.P.J.R. van San & H. Entzinger, (2003). Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-23-0
Publicaties uit 2002
San, M.R.P.J.R. van, E. Snel & R. Boers, (2002). Woninginbrekers en zware jongens. Daders uit het voormalige Joegoslavi aan het woord. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
training tentamen research evaluatie Erasmus Universiteit dagboek consultancy UTQ geluk toetsing kwaliteitszorg risicojongeren meetinstrument studiesucces Erasmus+ onderwijsinnovatie diversiteit Hogeschool Rotterdam
 
Tel 010 408 21 24
Fax 010 408 11 41
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement