Filter onze publicaties

Type:

Medewerker:

Jaar:

 
 
 

Onze publicaties


 Publicaties uit 2022
Schans, K. van der, D. de Kool, R. Wolff & M. Slootman (2022) Divers en inclusief 3mE-bacheloronderwijs bij de Technische Universiteit Delft: een verkenning, Risbo: Rotterdam.
Kool, D. de, H. Theisens & Katja Rusinovic (2022) Evaluatie Back on Track, Risbo: Rotterdam.
Baars, Gerard J.A.; Schmidt, Henk G.; and Hermus, Peter (2022) "Early Identification of Successful and Unsuccessful Students in the First Year at the University," Health Professions Education: Vol. 8: Iss. 1, Article 4.
Wolff, R., Van der Schans, K. & Van der Lienden, C. (2022), Evaluation of New IHS Structure and Values. Survey findings. Rotterdam: Risbo
Ismintha Waldring, Guusje Tavecchio, Maurice Crul, Lonneke de Meijer, Loïs Schenk, Sabine Severiens, Paul van Wensveen en Rick Wolff (2022) "Het is fijner om te zakken naar 4 havo, maar op langere termijn is het beter om te blijven zitten." Afstroom van grootstedelijk talent: Cijfers en percepties. NRO-project Mentoring Urban Talent. Amsterdam/Rotterdam: VU/EUR
Publicaties uit 2021
Seidler, Y. R. van Leeuwen, J. de Boom, D. de Kool & M. van San (2021) Een uurtje langer? Een onderzoek naar sluitingstijden in de Rotterdamse horeca, Risbo: Rotterdam.
Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen. Social capital as protection against the mental health impact of the COVID-19 pandemic, submitted to Frontier of Sociology. Under review
Snel, S. J. de Boom, M. van Bochove, G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Mens en Maatschappij 96 (2), 213-241 DOI: 10.5117/MEM2021.2.004.SNEL
Engbersen, G E. Snel & J. de Boom (2021). Gevolgen van de coronapandemie raken kwetsbare gebieden extra hard. De maatschappelijke impact van COVID-19 in de Leefbaarheid en Veiligheidsgebieden in 15 gemeenten. EUR/KLW.
Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Sociaal kapitaal als bescherming tegen de mentale gevolgen van COVID-19. Rotterdam: EUR/KLW
Snel, E. J. de Boom & G. Engbersen (2021). Vaccinatiebereidheid: een nieuwe kloof tussen arm en rijk. Rotterdam: EUR/KLW
Engbersen, G, M. van Bochove, M., J. de Boom, T. Etienne, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel, L. Van Heck & P. van Wensveen (2021). De ongeduldige samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vierde meting. Rotterdam: EUR/KLW.
Engbersen, G, M. van Bochove, M., J. de Boom, J. Bussemaker, B. el Farisi, A. Krouwel, J. van Lindert, K. Rusinovic, E. Snel, L. Van Heck, H. van der Veen & P. van Wensveen (2021). De laagvertrouwen-samenleving. De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Vijfde meting. Rotterdam: EUR/KLW.
Van der Schans, K, T. Tudjman en D. de Kool (2021). Impact op studiesucces. Een kwalitatief onderzoek onder docenten en studenten naar studiebetrokkenheid en studievoortgang Faculteit Rechtsgeleerheid Vrije Universiteit Amsterdam. Risbo, Rotterdam
KWP Rotterdams Talent (2021) Woorden ter inspiratie voor daden. Inspiratie vanuit de Rotterdamse kennisinfrastructuur voor de komende
Collegeperiode. ESSAY ROTTERDAMS ONDERWIJSBELEID
. Erasmus Universiteit Rotterdam.
Wolff, R., L. Wijngaards en K. van der Schans, m.m.v. A. Verbree (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Rapportage Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, Rotterdam/Utrecht: Risbo/Universiteit Utrecht
Wolff, R., L. Wijngaards en K. van der Schans, m.m.v. A. Verbree (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Rapportage Bacheloropleiding Geschiedenis, Rotterdam/Utrecht: Risbo/Universiteit Utrecht
Wolff, R., L. Wijngaards en K. van der Schans, m.m.v. A. Verbree (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Rapportage Bacheloropleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Rotterdam/Utrecht: Risbo/Universiteit Utrecht
Wijngaards, L., A. Verbree en R. Wolff (2021), Leeromgevingen en inclusief onderwijs aan de Universiteit Leiden. Synthese, Utrecht/Rotterdam: Risbo/Universiteit Utrecht
Gerard J. A. Baars, Henk G. Schmidt, Peter Hermus, Henk T. van der Molen, Ivo J. M. Arnold & Guus Smeets (2021) Which students benefit most from an intervention aimed at reducing academic procrastination?, European Journal of Higher Education, DOI: 10.1080/21568235.2021.1999294
Wolff, R., van Leeuwen, R., van den Heerik, A.R., Seidler, Y., van Sterkenburg, J., & de Boom, J. (2021) Discriminatie in Context. Een onderzoek naar achtergronden, oorzaken en triggerfactoren van discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst door jongeren en volwassenen in Nederland. Rotterdam, Risbo.
Henk G. Schmidt, Gerard J. A. Baars, Peter Hermus, Henk T. van der Molen, Ivo J. M. Arnold & Guus Smeets (2021) Changes in examination practices reduce procrastination in university students, European Journal of Higher Education, DOI: 10.1080/21568235.2021.1875857
Publicaties uit 2020
Van Bochove, M., J. de Boom, G. Engbersen, E. Snel, A. Krouwel, K. Rusinovic (2020) Wenkend perspectief harder nodig dan ooit. Sociale Vraagstukken, 18 december 2020.
Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2020), PGL bij de ESL-Bachelor Fiscaal Recht Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2020), PGL bij de ESL-Bachelor Criminologie. Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en vakrendementen een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
Van der Schans, K (2020). Evaluatie Programma Weekendschool Petje af Rotterdam Noord. Risbo: Rotterdam
Tudjman, T. (2020). Ontwikkeling Survey Brave Young Future over gevolgen corona pandemie op welzijn jongeren in Europa. Risbo: Rotterdam
Tudjman, T. K. van der Schans & A. van den Heerik (2020). De waarde van het praktijkschooldiploma. Kenniswerkplaats Rotterdams Talent; Risbo - Hogeschool Rotterdam: Rotterdam
Rusinovic, K., Theisens, H., Engbersen, G., de Boom, J. & van Wensveen, P. (2020) Berichten uit een stille stad: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag. Den Haag: Hoge School Den Haag.
Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Custers, G., Erdem, Ö., Krouwel, A., van Lindert, J., Snel, E., van Toorn, M., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De Bedreigde Stad. De Maatschappelijke Impact van COVID-19 Op Rotterdam. Rotterdam: EUR/KLW.
Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., Weltevrede, A, van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De heropening van de samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De verdeelde samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2020). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid (School)loopbanen 2020. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, P.A. de Graaf en I. Vogel (2020). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2019. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Seidler, Y. & K. van der Schans (2020) Roma Integration Measures Reporting Tool 2019 -2020. Een overzicht van beleidsmaatregelen en -inzet ten behoeve van Roma en Sinti in Nederland in 2018 en 2019.. Rotterdam: Risbo

Seidler, Y. & R. van Leeuwen, L.A.J. Koster, M.R.P.J.R.S. van San, P. van Wensveen & P. Jorna (2020) Monitor Sociale Inclusie (meting 4). Derde vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland ; Rotterdam, Risbo
Schans, K. van der &M. Verbeek, T. Tudjman (2020) Rotterdams basisonderwijs in Coronatijd; Een rondgang langs schoolleiders over hun aanpak en de toekomst. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
Seidler, Y. & M. van San (2020) Theaterproducties als middel om weerbaarheid tegen extremistische en polariserende boodschappen te vergroten?, Rotterdam: Risbo.

Antonelli, F., S. Musolino, V. Rosato & M. van San (2020) Towards a multi-factor model to assess radical behaviour, Trivalent (HORIZON2020).
Rusinovic, K., Theisens, H., Engbersen, G., de Boom, J. & van Wensveen, P. (2020) Berichten uit een stille stad: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag. Den Haag: Hoge School Den Haag.
Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., Weltevrede, A, van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De heropening van de samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
Boom, J. de, D. de Kool & P. van Wensveen (2020) Monitor BRIDGE 2020. Monitoring en evaluatie van de opbrengsten van het BRIDGE programma op basis van bestaande data. Risbo: Rotterdam
Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020). AI in het aangifteproces. Is er een fit? in: Tijdschrift voor de Politie, nummer 5, pp. 32-36.
Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020) "Perceived Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence within the Police. A Public Management Perspective" in: G. Jacobs, I. Suojajen, K. Horton & S. Bayerl (eds.), International Security Management: New Solutions, Springer, pp. 343-356.
Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2020) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Praktische en sociale lessen ten aanzien van het aangifteproces. Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam.
Engbersen, G, van Bochove, M., de Boom, J., Burgers, J., Etienne, T., Krouwel, A., van Lindert, J., Rusinovic, K., Snel, E., van Wensveen, P. & Wentink, T. (2020) De verdeelde samenleving - De maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland. Rotterdam: EUR/KLW.
Wolff, R. & W. Zijlstra (2020), Schermen met onlineonderwijs. Sense of Belonging van docenten en leerlingen/studenten tijdens de LockDown in 2020 vanuit docentperspectief, Rotterdam: Risbo, Den Haag: De Haagse Hogeschool.
Herpen, S.G.A. van (2020). Een vliegende start in het hoger onderwijs. Een reflectie op het proefschrift. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 38(2), 5-19, http://www.tvho.nl/getfile.php?id=390.
Publicaties uit 2019
Van Wensveen, P., P. Hermus, S. van Herpen en R. Wolff (2019) PGL bij de ESL-Bachelor Rechtsgeleerdheid: tijd voor innovatie? Kwantitatieve rapportage over BSA- en BA rendementsontwikkelingen in relatie tot de instroomsamenstelling en een kwalitatieve rapportage met betrekking tot vakrendementen (2012-2017), Rotterdam: Risbo
Slootman, M., R. Wolff en M. Crul (2019), Diversiteit en ongelijkheid in het hoger onderwijs: het belang van de meso-institutionele context, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 37 (4), 65-79.
Boom, J. de, P. Hermus, D. de Kool & P. van Wensveen (2019) Uitsplitsing resultaten gebruikersonderzoeken naar regio's van Rijkswaterstaat, Risbo: Rotterdam (adviesrapportage).
Baars, G., D. de Kool, R. Wolff, T. Tudjman & Y. Seidler (2019) Evaluatie Onderwijsraad, Risbo: Rotterdam.
Seidler, Y., D. de Kool & M. van San (2019) Actualisatie van het Tweeluik religie en publiek domein. Een kwalitatief onderzoek naar de interactie tussen gemeenten en religieuze organisaties, Risbo: Rotterdam.
Kool, D. de, Vermeeren, B. & B. Steijn (2019) Kunstmatige Intelligentie bij de politie. Theoretische handvatten voor een verantwoorde inzet, Erasmus Universiteit Rotterdam ESSB/Risbo: Rotterdam (discussiepaper).
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, A.E.M. Bus en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Verklarende analyse. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. (School)loopbanen 2019. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2019). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2018. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Interview met Algemeen Dagblad (12 augustus 2019). Zomerse stoomcursus studeren aan de EUR levert hoger tentamencijfer op. zomerse-stoomcursus-studeren-aan-de-eur-levert- hoger-tentamencijfer-op~ad8b6e8d
Interview met Scienceguide (15 augustus 2019). "Je mag best wat investeren in de overstap van vwo naar universiteit". je-mag-best-wat-investeren-in-de-overstap-van- vwo-naar-universiteit
Interview met Algemeen Dagblad (28 augustus 2019). 'Ik adviseer studenten: zoek contact'. Even vragen aan Sanne van Herpen - onderwijskundige.
Interview met Onderwijsblad, magazine van de Algemene Onderwijsbond (Oktober 2019). Hoger Onderwijs geeft sociale stijgers warm onthaal.
Onderwijsblad_okt_2019_Tweedegeneratiestudenten.pdf
van Herpen, S.G.A. 2019, November 18th ). A Head start into Higher Education. Exploring the first-year experience. Invited Presentation for Rotterdam School of Management - Goal Setting Team (contact: Prof. dr. Michaela Schippers).
van Herpen. S.G.A. (2019, November 12th). A Head Start into Higher Education. How to support our first-year students. Invited Presentation for Center for Learning and Innovation - Research Lunch. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
van Herpen, S. (2019, November 5th). Boost the RSM Bachelor: How to support our (first-year) students. Invited Presentation for Rotterdam School of Management - Boost the Bachelor work group.
van Herpen, S.G.A. (2019, September). Welke ondersteuning kan effectief zijn om de overstap van VO naar HO te vergemakkelijken? Invited Presentation op het landelijk overleg VSNU Netwerk Aansluiting vwo-wo. Utrecht.
Wolff, R., van Herpen, S.G.A., Hermus, H. & van Wensveen, P. (2019). PGL bij de Bachelor Rechtsgeleerdheid: Tijd voor innovatie? Een kwantitatieve en kwalitatieve rapportage. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.
van Herpen, S.G.A., Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., Severiens, S.E. (2019). A head start in higher education: the effect of a transition intervention on interaction, sense of belonging, and academic performance. Studies in Higher Education, https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1572088.
van Herpen, S.G.A. (2019). Reflectie op proefschrift 'Een Vliegende Start in het Hoger Onderwijs'. Tijdschrift van Hoger Onderwijs. Manuscript accepted.
Meeuwisse, M., L de Meijer, A. Dias-Broens & R. Wolff (2019). Trainer Manual Intercultural Sensitivity & Competence, Practical Module Master Programme Educational Sciences, Rotterdam: ESSB/EUR (funded by the NRO Comeniusprogramme)
Heerik, A.R. van de en Y. Seidler (2019), Sociaal kapitaal in de buurt, Rotterdam KWP
Herpen, S.G.A van (2019) A Head Start into Higher Education. How students academically prepare and adjust for a successful transition into university. DIssertation. ISBN 978-94--028-1487-3
Publicaties uit 2018
Boom, J. de, P. van Wensveen (2018). Rotterdamse groepen 2017. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse groepen.Rotterdam: Risbo / Erasmus Universiteit.

Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2018). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. (School)loopbanen 2018. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2018). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2017. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam
Meerman, M., M. de Jong en R. Wolff (2018). In: F. Glastra en D. van Middelkoop (Red): Studiesucces en etnische diversiteit, in: Studiesucces in het Hoger Onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie, Utrecht: Eburon, blz. 89-139
Weltevrede, A., A. van den Heerik, N. Helmer & J. de Boom (2018) Nieuwe Buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken. Rotterdam: Risbo.
Kool, D. de & A. Weltevrede (2018) "Talenten scouten", https://didactiefonline.nl/blog/blonz/talenten-scouten

Trigt, M. van, E. van der Spek, C. Bok, J. van Hees, N. van den Brink, K. Stabel en D. de Kool (eds.) (2018) Decision aid: realising support structures for IT-driven educational innovation. Insight into the organisation of lecturer support, SURF: Utrecht.
Trigt, M. van, E. van der Spek, C. Bok, J. van Hees, N. van den Brink, K. Stabel en D. de Kool (red.) (2018) Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT. Inzicht in de organisatie van docentondersteuning, SURF: Utrecht.
Siep, P., D. de Kool, V. Bekkers, B. Steijn & A. Straathof (2018) "Het managen van incidenten in het onderwijs. Praktische governance-lessen op basis van een vergelijkende case analyse" in: Bestuurskunde, Jaargang 27, Nummer 1, pp. 61-71.
Sigurðardóttir, Anna Kristín; Morris, Andrew; Skoglund, Per; Tudjman, Tomislav (2018), Knowledge partnerships between schools and universities: modelling the process of connection and relations, in: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, Volume 14, Number 4, November 2018, pp. 683-705(23)
Dousma, T., Cordewener, B., Baars, G.J.A. e.a. (2018). Reflectie op vernieuwing: 20 jaar SURF onderwijs en ICT. Den Bosch: SURF Onderwijsdagen.
Wolff, R., M. de Jong (2018), Doceren voor een inclusieve klas. Een literatuurstudie ter voorbereiding op docenttrainingen in het hoger (beroeps)onderwijs. Diemen/Rotterdam: Inholland/Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Succes onder voorbehoud: Pilot Evalytics bij ESHPM. Eindrapport. Rotterdam: Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Een evaluatievernieuwing met potentie: Pilot Evalytics bij FW. Eindrapport. Rotterdam: Risbo
Wolff, R., G. Baars & P. Hermus (2018), Onderzoek Pilot Evalytics bij ESHPM en FW. Eindnotitie. Rotterdam: Risbo
Wolff, R. & G. Baars (2018), Notitie Vooronderzoek Rendementsanalyse ESL. Een literatuurstudie naar studievoortgangsfactoren en een voorstel voor vervolgonderzoek. Rotterdam: Risbo
Publicaties uit 2017
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode, A.E.M. Bus en P.A. de Graaf (2017). Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Verklarende analyse. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.
Seidler, Y., Van den Heerik, A., Boom, J. de en Weltevrede, A.J. (2017) Schaduweffecten van EU-arbeidsmigratie in Rotterdam. Een onderzoek naar de positie van personen met een EU-achtergrond in Rotterdam. Rotterdam, Risbo EUR.
Wolff, R., P. Hermus, D. de Kool, G. Baars (2017), Van Vluchtverleden naar Toekomstperspectief. Over de impact van UAF-begeleiding op de (hoger) onderwijsloopbanen en de arbeidsmarktpositie van vluchtelingstudenten. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2017), Basismonitor Onderwijs Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2016, Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam
Bekkers, V.J.J.M., D. de Kool, J. de Boom & P. Hermus (2017) Dummymonitor Staat van de Informatiesamenleving, Risbo: Rotterdam
Kool, D. de, A. Weltevrede & T. Tudjman (2017) Kansen voor kinderen. Onderzoek naar kansen en belemmeringen bij de benutting van het potentieel van leerlingen in het Rotterdamse basisonderwijs, Risbo: Rotterdam.
Edwards, A. & D. de Kool (2017) "Monitoring van sociale media: op weg naar een Brave New Democracy?" in: Bestuurskunde, Jaargang 26, Nummer 2, pp. 31-40.
Kool, D. de (2017) "Monitoring water policies in the Netherlands: a rational, political and cultural approach to monitoring and utilisation" in: International Journal of Public Sector Performance Management, Vol.3, No.4, pp.355 - 374.
Leerkes, A.S., Engbersen, G.B.M., Snel, E. & Boom, J. de (2017). Civic stratification and crime. A comparison of asylum migrants with different legal statuses. Crime Law and Social Change, http://rdcu.be/yZAc
Slootman, M. & R. Wolff (2017), Diversity Monitor 2017. Enrolment, dropout and graduation at three universities (EUR VU and UL), Amsterdam, Leiden, Rotterdam: The Taskforce 'The Future is Diversity', Working Group Database.
Wolff, R. & P. Hermus (2017), Tabellenrapport Diversiteit en Onderwijs 2017, Rotterdam: Risbo.

Wolff, R. (2017) Superdiversiteit als (hoger) onderwijskans In: Onderwijs Maak Je Samen/De Brink Foundation. The Dutch Way in Education. Leren, lesgeven en leiderschap in het Nederlandse onderwijs. Helmond: Onderwijs Maak Je Samen. pp.155-172.
Wolff, R. (2017) Super-Diversity: an Opportunity for Schools and Higher Education. In: Onderwijs Maak Je Samen/De Brink Foundation. The Dutch Way in Education. Teach, learn & lead the Dutch Way. Helmond: Onderwijs Maak Je Samen. pp.155-173.
Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft (2017), Onderwijssucces van structuur naar cultuur, Eindrapportage van de Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft. Delft: TU Delft (Rick Wolff was extern lid van de evaluatiecommissie).
Tudjman, T., C. van der Linden, R. Wolff, Y. Seidler, E. Ossevoort & E. Lacor (2017). Vve Rotterdam. Investeren in een sterke basis. KWP Rotterdams Talent: Rotterdam.
Tudjman, T. & Hermus, P.W. (2017). Data-analyse voorscholen Rotterdam. Een inventarisatie en vergelijkende analyse naar resultaatafspraken van de Rotterdamse voorscholen op 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016. Risbo: Rotterdam.
Wolff, R & Tudjman, T. (2017). Fieldwork report ALFIRK-project Dutch case: primary education. Risbo: Rotterdam.
Tudjman, T. & Wolff, R. (2017). Fieldwork report ALFIRK-project Dutch case: secondary education. Risbo: Rotterdam.
Koehler, C.; Kakos, M.; Sharma-Brymer, V.; Schneider, J.; Tudjman, T.; Van den Heerik, A.; Le Pichon, E.; Baauw; Ravn, S.; Nouwen, W.; Clycq, N.; Timmerman, C.; Denkelaar, M.; Palaiologou, N.;Toumpoulidis, G.; Michail, D. (2017: in druk). Multi-country Partnership to Enhance the Education of Refugee and Asylum-seeking Youth in Europe - Comparative Report PERAE. european forum for migration studies (efms). Institute at the University of Bamberg.
Morris A., Sigurðardóttir A.K., Skoglund P. and Tudjman T. (2017). 'Schools-universities knowledge-exchange schemes'. Research for All, 2 (1): 62-72. DOI 10.18546/RFA.01.1.06.
Heerik, A. van den & Seidler, Y. (2017) Pilot onderzoek; Veiligheidsbeleving Invi Bracelet. Rotterdam: Risbo.
Baars, G.J.A. (2017). Panellid Innovatiecafé Faciliteren van online en blended onderwijs: hoe richt je dat in? Rotterdam, WTC: SURF ONDERWIJSDAGEN.
Slootman, M. & R. Wolff (2017), Diversity Monitor 2017. Enrolment, dropout and graduation at three universities (EUR VU and UL), Amsterdam, Leiden, Rotterdam: The Taskforce 'The Future is Diversity', Working Group Database
Meeuwisse,M., Scheepers, A., Stegers-Jager, K. & R. Wolff (2017), Diversity Monitor EUR 2017. Enrolment, dropout and graduation at Erasmus University Rotterdam 2008-2015, Rotterdam: Werkgroep Onderwijsinterventies Diversiteit EUR.
Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft (2017), Onderwijssucces van structuur naar cultuur. Eindrapportage van de Evaluatiecommissie Project Studiesucces TU Delft. Delft: TU Delft (Rick Wolff was lid van de evaluatiecommissie).
R.Wolff & P. Hermus (2017), Tabellenrapport Diversiteit en Onderwijs 2017, Rotterdam: Risbo.
Herpen, S. G. A. van, Meeuwisse, M., Hofman, W. A., Severiens, S. E., & Arends, L. R. (2017). Early predictors of first-year academic success at university: pre-university effort, pre-university self-efficacy, and pre-university reasons for attending university. Educational Research and Evaluation, doi http://dx.doi.org/10.1080/13803611.2017.1301261
Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2017). A Model to Predict Student Failure in the First Year of the Undergraduate Medical Curriculum. Health Professions Education Health Professions Education, 3 (1), 5-14. (https://doi.org/10.1016/j.hpe.2017.01.001)
Weltevrede, A., Heerik, A. van den, Wolff, R., Boom, J. de en Seidler Y. (2017) Netwerken in de buurt; Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel. Movisie. ISBN 978-90-8869-132-4.


Publicaties uit 2016
Tudjman, T., Heerik, A. van den, Pichon, E. le & Baauw, S. (2016) Multi-country Partnership to Enhance the Education of Refugee and Asylum-seeking Youth in Europe: Refugee Education in the Netherlands. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P. & Wensveen, P. van. (2016). Verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Posterpresentatie op ORD 2016 op 26 mei 2016. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Boom, J. de, P. van Wensveen, A.L Roode en P.A. de Graaf (2016). Basismonitor Onderwijs Programma Rotterdam Zuid 2015. Rotterdam: Risbo / OBI gemeente Rotterdam.

Boom, J. de, Y. Seidler, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San en P. Hermus (2016). Rotterdamse groepen 2015. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse groepen. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
San, M. van, Belgian and Dutch youngsters who joined ISIS. Ethnographic research among the families they left behind, Studies in Conflict & Terrorism, (in press)
Sikkens, E., S. Sieckelinck, M. van San & M. de Winter, Parental Reaction towards Radicalization in Young People, Child and Family Social Work, 22(1). (in press)
Sikkens, E., M. van San, S. Sieckelinck, H. Boeije & M. de Winter, Participant recruitment through social media. Lessons learned from a qualitative radicalization study using Facebook, Field Studies, 27(2). (in press)
San, M. van (2016) Shared Concerns, Inadequate Cooperation. Diaspora organisations, the Dutch authorities and migration practices, The Hague: WODC.

San, M. van (2016) Gedeelde zorgen, gebrekkige samenwerking. Diaspora organisaties, de Nederlandse overheid en de migratiepraktijk, Den Haag: WODC.
Koolma, R. & D. de Kool (2016). Governance van innovaties in de corporatiesector, Discussiedagen Sociale Huisvesting, 22-23 september, Doorn (paper).
Edwards, A. & D. de Kool (2016). Digital Democracy: Opportunities and Dilemmas. What could digital citizen involvement mean for the Dutch parliament? Rathenau Instituut: Den Haag.
Thaens, M. & D. de Kool (2016). Vrijwilligers bij de Nationale Politie: leren van andere organisaties. Justitiële Verkenningen, 42(5), 69-79.
Kuipers, B.S., N. Braham, A. Slooff, M. Herder, B. Steijn, L. Tummers, D. de Kool, P. Siep & M. Gans (2016). Verandering in leiderschap, leiderschap in verandering, Erasmus Universiteit Rotterdam: Rotterdam.
Herpen, S.G.A. van (2016, January 15). The dean's Award for Multidisciplinary Excellence. Dean's Master Class on 'Migration', Rotterdam, the Netherlands
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., Wolff, R.P., & Severiens, S.E. (2016, June 14). Paper Presentation: Types of adjusment during the transition to university. Higher Education Conference (SIG 4 EARLI), Amsterdam, The Netherlands
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., & Severiens, S.E. (2016, mei 27). Kom over de Brug Presentatie: Effecten van een Pre-Academic Interventie op Studentbetrokkenheid. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, The Netherlands
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A., & Severiens, S.E. (2016, mei 25). Symposium Paper Presentatie: Effecten van een Pre-Academic Interventie op Studentbetrokkenheid. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, The Netherlands
Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P. & Wensveen, P. van. (2016). Verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Posterpresentatie op ORD 2016 op 26 mei 2016. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Baars, G.J.A. & Feuerstake, A.A.P. (2016). Mogelijke invloed van de onderwijsvernieuwingen bij COM (Hogeschool Rotterdam) op propedeuse-rendement, studiegedrag van studenten en binding van studenten. Presentatie op Studiedag van Facta over Binding op 22 september 2016. Utrecht: De Zilveren Vosch.
http://www.facta-organiseert.nl/media/79/NL/algemeen/original/Gerard%20Baars.pdf
Baars G.J.A., Wolff, R. & Hermus, P. (2016). Onderwijsvernieuwingen aan het Instituut COM van Hogeschool Rotterdam: De (mogelijke) invloed op de studenteninstroom, het eerstejaars rendement, het studiegedrag en de binding van studenten en de curriculumwaardering door docenten en studenten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.
Kool, D. de & V.J.J.M. Bekkers (2016). The Perceived Value-relevance of Open Data in the Parents' Choice of Dutch Primary Schools. International Journal of Public Sector Management, Vol. 29, Issue 3, pp.271 - 287.
Publicaties uit 2015
Boom, J. de., Baars, G.J.A., Hermus, P., & Wensveen, P. van. (2015). Onderzoek naar verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Baars, G.J.A., Wensveen, P. van., Hermus, P., & Wolff, R. (2015). Doorwerking regeling "Nominaal = Normaal" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Verdiepende analyses naar etnische herkomst. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Baars, G.J.A., Wensveen, P. van., & Hermus, P. (2015). Doorwerking regeling "Nominaal = Normaal" aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de samenstelling van de instroom en doorstroom/uitval van (subgroepen) studenten in het eerste studiejaar en op de studievoortgang na twee jaar studeren, zowel van de hele groep als van de verschillende compensatiegroepen. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Seidler, Y., Weltevrede, A.M, Boom, J. de & Leerkes, A. (2015). 'Ongeregistreerde' kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam. Een inventarisatie van de omvang en achtergronden van kinderen en jongeren met een EU-achtergrond die niet voorkomen in de Basisregistratie Personen van Rotterdam. Rotterdam: Risbo.
Seidler, Y., Weltevrede, A.M, Nieuwenhuys, M. & Boom, J. de (2015). Monitor Sociale Inclusie: vervolgmeting 1. Eerste vervolgmeting naar de woon- en leefomstandigheden Roma en Sinti in Nederland. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, Baars, G.J.A., Hermus, P. W & Wensveen, P. van (2015). Onderzoek naar verklaringen voor verschillen in prestaties van EUR studenten afkomstig van verschillende VO-scholen. Rotterdam: Risbo.
Sikkens, E. & M. van San (2015) It's a hard knock life. The Survival of Dutch Mulas in Peruvian Prisons, Crime, Law & Social Change, 63 (3-4), 121-135.
San, M. van & E. Sikkens (2015) Country report the Netherlands, in: S. Sieckelinck & M. de Winter (eds.) Formers & Families. Transitional journeys in and out of extremisms in the United Kingdom, Denmark and the Netherlands, The Hague: National Coordinator for Security and Counterterrorism, 25-40.
San, M. van (2015) Lost Souls Searching for Answers? Belgian and Dutch converts joining Islamic State, Perspectives on Terrorism, 9, 5, 46-55.
San, M. van (2015) 'Ze zijn zo lief mevrouw'. Reacties van migrantenouders op delinquent gedrag in: Bucx, F. & S. de Roos (red.), Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen. Een terugblik en verkenning, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 126-135.
San, M. van (2015) Een romantische droom achterna. Nederlandse (jonge) vrouwen en de gewapende strijd in Syrië, Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 13(4), Den Haag: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 26-27
San, M. van (2015) 'Onze kinderen zijn geen terroristen'. Families van Belgische en Nederlandse Syriëgangers over het vertrek van hun geliefden, Tijdschrift voor Criminologie, 57, 3, 300-314.
San, M. van (2015) Tragiek van de heilige overtuiging. IS strijders en hun familie, in: Loobuyck, P. (red.) De lokroep van IS. Syriëstrijders en (de)radicalisering, Antwerpen: Uitgeverij Pelckmans, 61-73.
San, M. van, 'Hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, des te makkelijker radicaliseren ze', De Standaard, 2 februari 2015.
San, M. van (2015) Jihadi's uit de Lage Landen. Belgische en Nederlandse moslimjongeren en de gewapende strijd in Syrië, RISBO: Rotterdam.
San, M. van (2015) Striving in the way of God. Justifying jihad by Belgian and Dutch young Muslims, Studies in Conflict & Terrorism[\i], 38(5), 328-342.
Onstenk, J & T. Tudjman (2015). Herijking Rotterdams docentenprofiel VO. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
KWP Rotterdams Talent (2015).Literatuurstudies Risicojongeren op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, in zorg en veiligheid. Rotterdam: Risbo
Bekkers, V.J.J.M., Sluis, A. van, Kool, D. de & Siep P. (2015). Onafhankelijkheid Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven, Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo: Rotterdam.
Edwards, A.R. & de Kool, D. (2015). Kansen en dilemma's van digitale democratie: wat kan digitale burgerbetrokkenheid betekenen voor het Nederlandse parlement? Achtergrondstudie in opdracht van Rathenau Instituut: Den Haag.
Kool, D. de & Siep, P. (2015). Architectuurontwikkeling in het onderwijs. Een reconstructie van de fasen die tot op heden zijn doorlopen, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Thaens, M., Kool, D. de & Siep, P. (2015). Verkenning nieuwe mogelijkheden vrijwilligerswerk bij de politie, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Bekkers, V.J.J.M., Steijn, B., Kool, D. de, Siep, P., Straathof, A. & Jansen M. (2015). Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam: Rotterdam/Amsterdam.
Edwards, A. & Kool, D. de. (2015). Webcare in Public Services: Deliver better with less?. In Nepal, S., Paris, C. & Georgakopoulos, D. (Eds.), Social Media for Government Services, (pp. 151-166). Springer International Publishing Switzerland.
Kool. D. de. (2015). The Perceived Impacts of Monitoring Activities on Intergovernmental Relationships: Some Lessons from the Ecological Monitoring Network and Water in Focus. Environmental Monitoring and Assessment, 187 (11), DOI: 10.1007/s10661-015-4907-6.
Edwards, A., Kool, D. de & Ooijen, C. van. (2015). The information ecology of parliamentary monitoring websites: pathways towards strengthening democracy. Information Polity, 20(4), 253-268.
Kool, D. de & Bekkers V.J.J.M. (2015). The Perceived Impact of Open Inspection Data on the Quality of Education in Dutch Primary Schools: A Parent Perspective. Social Science Computer Review, Vol. 33(5), pp. 645-659.
Herpen, S.G.A. van (2015, juni 4). Transitie naar het hoger onderwijs. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A. & Severiens, S.E. (2015, juni 17). De effecten van een Pre-Academic Programma op studiesucces in het eerste jaar. Leiden, Onderwijs Research Dagen.
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M. & Arends, L.R. (2015, augustus 23). Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice. Limassol, Cyprus, 20th JURE Conference.
Herpen, s.G.a. van, Meeuwisse, M., Hofman, W.H.A. & Severiens, S. (2015, augustus 25). Types of adjustment during the transition to university. Limassol, Cyprus, 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M. & Arends, L.R. (2015, augustus 25). Early predictors of first-year academic achievement: effort, self-efficacy and college choice. Limassol, Cyprus, 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction 2015.
Herpen, S.G.A. van, Meeuwisse, M. & Severiens, S.E. (2015). De effecten van een Pre-Academic Programme[\i]. Rotterdam: Risbo.
Baars, G.J.A., Wensveen, P. van., & Hermus, P. (2015). Invoering van N=N aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het (mogelijke) effect op (a) de samenstelling van de instroom en (b) de doorstroom en de uitval van subgroepen studenten in het eerste studiejaar. Presentatie op ORD 2015 (19 juni 2015). Leiden: Universiteit Leiden.
Baars, G.J.A., Wensveen, P. van., & Hermus, P. (2015). Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten. Presentatie op Facta Studiedag 'Verhoog uw studierendement in de bachelor' (11 juni 2015). Utrecht: De Zilveren Vosch.
Wensveen, P. van, Vos, W. de, Schelven, D. van & Boom, J. de (2015) Schoolcijfers, een tweede natuur. Effecten van een traiing datagestuurd werken [\i]. Rotterdam, Risbo. ISBN 978-90-76613-61-1
Baars, G.J.A., Wensveen, P. van., & Hermus, P. (2015). Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten. Presentatie op Landelijk Domein Overleg 'Onderwijsvernieuwing in de 21e eeuw; De Rotterdamse keuze' (4 juni 2015). Rotterdam: SS Rotterdam.
Publicaties uit 2014
Tudjman, T., J. Onstenk, Y, Seidler, A.M. Weltevrede, J. Halin en R. Latupeirissa, (2014). Casestudies Beter Presteren, deel 2. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
Kool, D. de, mmv Nijveld, B. (2014). Gepersonaliseerd onderwijs; Een verkenning van de implicaties voor hetprimair en voortgezet ondewijs. Rotterdam, Center for Public Innovation.
San, M. van, M. de Winter & S. Sieckelinck (2014). Ideals adrift. An educational approach to radicalisation, In: Ethics and Education, 8, 3, 276-289.
Herpen, S.G.A. van (2014). De transitie naar hoger onderwijs. Presentatie op Universiteit van Amsterdam, Pedagogische Wetenschappen Onderwijskunde en Lerarenopleidingen. Amsterdam, 13 november 2014.
Tudjman, T. (2014). In de vakantie ... naar school! In: De Cascade, jaargang 11, pp 19-21.
T. Tudjman, L. van den Bulk & D.E.J. van Schelven (2014). Kwaliteit en effect van vier Rotterdamse vakantiescholen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
KWP Rotterdams Talent (2014). Literatuurstudies Positief Jeugdbeleid. Rotterdam: Risbo
Kool, D. de (2014). "De kansen en risico's van Big Data voor de overheid", paper Politicologenetmaal, Maastricht, 12-13 juni 2014.
Edwards, A., D. de Kool & C. van Ooijen (2014). "Monitoring parliamentarians: promises, barriers and dilemmas of parliamentary openness", paper EGPA, Speyer, 10-12 september 2014.
Kool, D. de (2014). "The Use of Social Media in the Public Sector: Some Lessons from the Netherlands" in: M.P. Rodríguez-Bolívar ed. Measuring E-government efficiency. The opinions of Public Administrators and other Stakeholders, Springer: New York, pp. 157-170.
Kool, D. de & V.J.J.M. Bekkers (2014) "The Perceived Impact of Open Inspection Data on the Quality of Education in Dutch Primary Schools: A Parent Perspective" in: Social Science Computer Review, DOI: 10.1177/0894439314560853.
Edwards, A. & D. de Kool (2014). Dilemma's van Digitale Democratie: kansen en dilemma's van digitale burgerparticipatie voor de Tweede Kamer, Opleiding Bestuurskunde / Center for Public Innovation: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kool, D. de & P. Siep (2014). Review naar het gebruik van ICT in het onderwijs in de periode 2000-2013, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Kool, D. de (2014).Gepersonaliseerd onderwijs: een verkenning van de implicaties voor het primair en voortgezet onderwijs, Center for Public Innovation: Rotterdam (met medewerking van Berry Nijveld).
Tudjman, T., J. Onstenk, Y, Seidler, A.M. Weltevrede, J. Halin en R. Latupeirissa, (2014). Casestudies Beter Presteren. Rotterdam: KWP Rotterdams Talent.
Weltevrede, A.M., Y. Seidler en J. de Boom (2014). Zelforganisaties van Midden- en Oost-Europeanen. Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, Y. Seidler, M. van San en P. Hermus (2014). Rotterdamse Risicogroepen 2014. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2014). Migration and migration policies in the Netherlands 2012. Dutch SOPEMI-report 2012. Rotterdam, Risbo.
Kallenberg, T., Van der Grijspaarde, L., Ter Braak, A. & Baars, G. (2014). Leren (en) doceren in het hoger onderwijs (3e druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2014). Early Identification and Characterization of Students who drop out in the First Year at University. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 16(1), 95-109.
Baars, G.J.A., & Vooren, A. van de. (2014). SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Presentatie op VSNU Conferentie Onderwijscarrieres op 20 maart 2014. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Baars, G.J.A. (2014). Op weg naar een nieuwe strategie voor (open) online leren op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Presentatie verzorgd op 11 maart 2014 op Symposium Open en Online Education. Utrecht: SURF, ministerie van OCW, VSNU en Vereniging Hogescholen.
Boom, J. de, Seidler, Y., Weltevrede, A.M. (2014). Criminaliteit onder Midden- en Oost-Europeanen. Een inventariserend onderzoek naar de omvang en aard van de criminaliteit onder migranten uit de de Midden- en Oost-Europese EU-landen. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universiteit
Publicaties uit 2013
De la Rie, S., T. Tudjman en L. van den Bulk (2013). Evaluatie vakantiescholen 2012. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
Weltevrede, A.M., Y. Seidler, T. Konrad, J. de Boom, T. Tudjman (2013). Omslagpunten nader onderzocht: casestudies. Een onderzoek naar de werking van omslagpunten in zeven wijken. Rotterdam: Risbo.
Siep, P.A. & Kool, D. de (2013). Filmende burgers en politie. De betekenis van GSM-filmpjes van burgers voor de uitvoering van politietaken en de reputatie van de politie.. Rotterdam, Center for Public Innovation.
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2013). Migration and migration policies in the Netherlands 2011. Dutch SOPEMI-report 2011. Rotterdam, Risbo.
Baars, G.J.A. (2013). Grenzen verleggen in het onderwijs (redactioneel). Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 31(3), 121-122.
Meijer, A.J., Thaens, M., Siep, P.A. (2013). ’Politie en Sociale Media; van hype naar onderbouwde keuzen’. Utrecht/Rotterdam: Universiteit van Utrecht & Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo, Center for Public Innovation.
Wolff, R., Berg, N. van den en Hijzen, D. (2013). Nulmeting LOB bij LMC. Rotterdam: Risbo/Kenniswerkplaats Rotterdams Talent.
Siep, P. & Kool, D. de (2013). Filmende burgers en politie: de betekenis van GSM-filmpjes van burgers voor de uitvoering van politietaken en de reputatie van de politie. Rotterdam: Center for Public Innovation.
Kool, D. de (2013). Big Data bij de Belastingdienst: een verkenning van kennisvragen. Rotterdam: Center for Public Innovation.
Bekkers, V.J.J.M.,Edwards, A. &Kool, D. de(2013). ” Social media monitoring: Responsive governance in the shadow of surveillance?” in: Government Information Quarterly, 30, pp. 335-342.
Kool, D. de & Severiens, S.(2013). Ouderbetrokkenheid in Rotterdam. Rotterdam: Risbo/Center for Public Innovation.
Severiens, S., Wolff, R. & Herpen, S. van (2013). Teaching for diversity: a literature overview and an analysis of the curriculum of a teacher training college, European Journal of Teacher Education, in: European Journal of Teacher Education. DOI: 10.1080/02619768.2013.845166
Baars, G.J.A., Wolff, R., Godor, B., & Hermus, P. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Instroom en BSA-rendement voor en na invoering van N=N. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo.
Baars, G.J.A., Welke rol kan ICT spelen in het onderwijs van HOVO? Presentatie op werkconferentie ‘E-learning’ Hovo Rotterdam en Erasmus Academie. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, 3 december 2013.
Baars, G.J.A. (2013). De leeromgeving als succesfactor voor studenten met een cultureel diverse achtergrond. Onderwijsconferentie NL2025. Den Haag, 25 november 2013.
Adriaans, M., Smeets, G., Baars, G.J.A. & Molen, H. van der (2013). The impact of an examination system on study progress: First results of a new examination system in a Dutch higher education institution. Presentatie op EAIR 35th Annual Forum op Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Rotterdam, 30 augustus 2013.
Siep, P., Baars, G.J.A., & Godor, B. (2013). Werkgeversonderzoek MPA ‘plus’ opleiding LDE Center for Governance. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Wolff, R., Baars, G.J.A., Godor, B., & Hermus, P. (2013). “Diversiteit in Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Baars, G.J.A., Godor, B., Hermus, P., & Wolff, R. (2013). Uitgebreide Pilot “Nominaal = Normaal” aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Tussenrapportage onderzoek (februari 2013). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Baars, G.J.A. (2013). "Nominaal is Normaal" op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Presentatie op studiemiddag over studiesucces op de Universiteit van Amsterdam, 16 mei 2013.
Wolff, R., Nieuwenhuys, M. &Seidler, Y.(2013). Uitval en vertraging. Een onderzoek naar uitval en vertraging in het 1e jaar en vertraging in de hoofdfase bij de opleiding Sportmanagement van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R.,Nieuwenhuys, M. &Seidler,Y. (2013). Uitval en vertraging op de HALO. Een onderzoek bij de opleiding tot Leraar Lichamelijk Opvoeding van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R. (2013). Minorensysteem 2012. Naar tevredenheid van studenten?. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Baars, G.J.A., Panellid onderwijsdag onderwijsinnovatie EWI, TU Delft. Delft, 3 april 2013.
Adriaans, M., Baars, G.J.A., Molen, H. van der., & Smeets, G. (2013). Betere studieresultaten dankzij ‘Nominaal is normaal’. In:Th&ma, 1, 30-34.
Publicaties uit 2012
Tudjman, T., Y. Seidler, A.M. Weltevrede & J. de Boom (2012). Effectiviteit van etnisch specifieke trajecten. Een onderzoek naar de effectiviteit van vier etnisch specifieke trajecten in Rotterdam. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., Seidler, Y., Weltevrede, A. & Boom J. de (2012).De Sociale Aard van de Beverwaard. Een onderzoek naar de oorzaken van en oplossingsrichtingen voor de huidige problemen van de Beverwaard. Rotterdam: Risbo.
Baars, G.J.A., Adriaans, M., Godor, B., Hermus, P., & P. van Wensveen. (2012). Pilot “Nominaal = Normaal” bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Eindrapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
Sikkens, E. & M. van San (2012) Detentiebeleving en overleving van Nederlandse mulas in een Peruaanse gevangenis, Tijdschrift voor Criminologie, 54, 3, 232-246.
Siegel, D. & M. van San (2012) Vrouwen en georganiseerde misdaad, in: Slotboom, A-M., M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (red.) Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak, Boom Lemma uitgevers: Den Haag, 245 –256.
San, M. van & S. Sieckelinck (2012) Boos op de hele wereld. Nederlandse jongeren met extreme idealen, in: W. Koops, B. Levering & M. de Winter (red.) Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling, Amsterdam: Uitgeverij SWP, pp. 73-85.
San, M. van & J. de Boom (2012) Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit. Een geval apart?, in: Slotboom, A-M, M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (red.) Criminele meisjes en vrouwen: achtergronden en aanpak, Boom Lemma uitgevers: Den Haag, 181-194.
Boom, J. de & M. van San (2012) Nieuwe probleemgroepen op het gebied van overlast en criminaliteit. Verdachten met een licht verstandelijke beperking. Een inventarisatie van de haalbaarheid van het kwantitatieve onderzoeksdeel, Rotterdam: RISBO.
Blokland, H. Palmen & M. van San (2012) Crimineel gedrag in de jongvolwassenheid, Tijdschrijft voor Criminologie, 54, 2, 85-98.
Blokland, A., H. Palmen & M. van San (red.) (2012) Crimineel gedrag in de jongvolwassenheid, Themanummer Tijdschrift voor Criminologie, 54, 2, Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen, T. Konrad (2012) Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam: Risbo
Siep, P.A., Thaens, M. & Meijer, A. (2012). Politie en Sociale Media. Wat kan en moet de politie ermee? Presentatie en workshop op congres 'Voer voor kwartiermaker van de Nationale Politie', 20 april 2012, Amsterdam
Siep, P.A., Kotterink, K., Kresin, F. (2012) Toekomstig Internet. Een verkennend onderzoek naar het toekomstige internet en de gevolgen hiervan op de beleidsterreinen van BZK. Rotterdam: Center for Public Innovation
Meijer, A., Grimmelikhuijsen, S., Thaens, M. & Siep, P.A. (2012). Politie & Sociale Media. Van hype naar onderbouwde keuzen. Rotterdam: Center for Public Innovation
Wolff, R. en S. Severiens (2012), Studie-uitval in nuance. Een onderzoek op zes Academies van De Haagse Hogeschool. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R., S. van Herpen, B. Nijveld en S. Severiens (2012), Body of Knowledge and Skills 'Lesgeven in de Grote Stad'. In opdracht van de PABO Hogeschool Rotterdam, Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam
Wolff, R. en M. Meeuwisse (2012) Minorsysteem EUR 2011 Naar tevredenheid van studenten? Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Westheim, I. & R. Wolff (2012), International Benchmark, Educating teachers for diversity, Rotterdam: Hogeschool Rotterdam – Erasmus Universiteit Rotterdam
Severiens, S. en R. Wolff (2012) Het Programma Studiesucces op De Haagse Hogeschool. Een onderzoek onder medewerkers naar opbrengsten en proces van uitvoering. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam
Bekkers, V.J.J.M. A. Edwards & D. De Kool (2012) “Monitoring Social Media Usage of Citizens: Responsive Governance in the Shadow of Control”, paper XVI IRSPM Conference, Rome, 11-13 april.
Kool, D. de (2012) “Web Monitoring and Strategic Issue Management: Dutch student protests against the 1040-hour norm” in: C. Reddick & S.K. Aikins (eds.) Web 2.0 Technologies and Democratic Governance: Political, Policy and Management Implications, Springer: New York, pp. 125-135.
Kool, D. de (2012) “The Utilization of Performance Information: the Dutch Network Ecological Monitoring” in: Environmental Policy and Governance, 22, pp. 1-13.
Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2012) Eerstejaarsrendement: een korte slotreflectie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(3), 220-225.
Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2012) Vroegtijdige identificatie en karakterisering van studenten die uitvallen in het eerste studiejaar. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(3),188-203.
San, M. van en J. de Boom (2012).Antilliaanse meisjes en vrouwen in de criminaliteit. Een geval apart? In: Slotboom, A., M. Hoeve, M. Ezinga & P. van der Helm (Redactie). Criminele meisjes en vrouwen. Achtergronden en aanpak. Den Haag: Boom Lemma. ISBN: 978-90-5931-720-8
Severiens, S.E. & ten Dam, G.T.M. (2012). Leaving college. A gender comparison in male and female dominated course programs. Research in Higher Education, 53(4), 453-470.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, M. van San & P. Hermus (2012). Rotterdamse Risicogroepen 2012. Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicojongeren. Rotterdam: Risbo/Erasmus Universteit
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012).Marokkaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012). Antilliaanse Nederlanders 2012. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). Rotterdam: Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, P. Hermus, A. Weltevrede & M. van San (2012). Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders in 35 verschillende Nederlandse gemeenten. De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 3). 35 deelrapportages. Rotterdam: Risbo.
Weltevrede, A.M., J. de Boom, M. van San, T. Tudjman, P. van Wensveen & T. Konrad (2012). Mobiliteit van Antilliaanse Nederlanders. Een inventariserend onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en consequenties van mobiliteit. Rotterdam, Risbo ISBN 97-890-76613-58-1.
Hofman, R.H., K. van Leer, J. de Boom & W.H.A. Hofman (2012) NWO/Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten. Themaproject 1: Functioneren van besturen. Eindrapportseptember 2012. Groningen/Rotterdam: Gion/Risbo
Leer, K. van, R.H. Hofman, J. de Boom & W.H.A. Hofman (2012) NWO/Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten. Themaproject 3: De Lokale Educatieve Agenda. Eindrapport november 2012. Groningen/Rotterdam: Gion/Risbo
Vos, W. de, Barendrecht, S., Berg, N., van den (2012). Meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Peer Support heeft effect op welzijn. In Profiel, 21 (7), pp. 14-15.
Wolff, R., Nieuwenhuys, M., Seidler, Y., van Herpen, S. (2012). Curriculumscan ‘Etnisch-culturele diversiteit en lesgeven in de grote stad’. In opdracht van het Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.
Herpen, S. van, Meeuwisse, M., & Vreeke, L. (2012). Studiesucces voorspellen voor de poort. De invloed van eerdere prestaties en studiekeuzegedrag op het academisch succes van eerstejaarsstudenten 2011-2012. Tussenrapportage. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.
Herpen, S. van, & Godor, B. (2012). Studiesucces voorspellen voor de poort. De invloed van eerdere prestaties en studiekeuzegedrag op het academisch succes van eerstejaarsstudenten 2011-2012. Eindrapportage. Rotterdam: Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kool, D. de (2012) ICT in het Onderwijs: een verkenning van de wijze waarop verschillende landen sturing geven aan vernieuwing van het onderwijs, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Kool, D. de (2012) Sturing van de informatievoorziening: een verkenning van sturingsmodellen voor nieuwe en sociale media bij Agentschap NL, Center for Public Innovation: Rotterdam (met medewerking van J. van Wamelen).
Bekkers, V.J.J.M., D. de Kool & G. Straten (2012) Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid, Erasmus Universiteit Rotterdam (uitgevoerd in kader van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs en gefinancierd door NWO).
Boonstra, M. & Vos, W. de (2012). Taakspel in het vmbo, een implementatiestudie. Poster presentatie voor de Onderwijs Research Dagen binnen het thema 'Verbeteren van aandacht en aanpak van gedragsproblemen'. Universiteit van Wageningen, 21 juni 2012, Wageningen.
Vos, W. de (2012). Taakspel. Poster presentatie voor het congres Jeugd in onderzoek; praktijk, onderzoek en beleid: meer dan een som der delen, 19 maart 2012, Utrecht.
Baars, G.J.A., Adriaans, M., Godor, B., Hermus, P., & Van Wensveen, P. (2012). Pilot “Nominaal = Normaal” bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: Eindrapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo. ISBN 978-90-76613-60-4
Godor, B. P. (2012). Late inschrijving, een meetbaar probleem? OnderwijsInnovatie, 4(December), 32–35
Meeuwisse, M. G. Baars en M. Nieuwenhuys (2012). Tijdsbestedingsonderzoek EUR. Hoeveel tijd besteden studenten per dag aan hun studie? Risbo, Rotterdam ISBN9789076613598
Boom, J. de, A. Weltevrede, Y. Seidler, P. van Wensveen, E. Snel and G. Engbersen (2012). Migration and migration policies in the Netherlands 2010. Dutch SOPEMI-report 2010. Preliminary draft v2.0. Rotterdam, Risbo.
Tudjman, T. Slim Samenwerken in de wijk. MO/Samenlevingsopbouw, jaargang 31, nummer 232, zomer 2012.
Hofman, R. H., Boom, de, J., Meeuwisse, M., & Hofman, W. H. A. (2012). Educational Innovation, Quality, and Effects: An Exploration of Innovations and their Effects in Secondary Education. Educational Policy, DOI: 10.1177/0895904811429288
Baars, G.J.A. & M.G.J.M. Adriaans. (2012). Nominaal is Normaal aan de EUR: Effect op studiekeuze, instroom, rendement/ studieresultaten en zelfstudietijd.. Presentatie op VSNU-conferentie 'Studiesucces: De vrijblijvendheid voorbij’,Rotterdam, 13 juni 2012.
Baars, G.J.A. & S. Worst. (2012). Eindrapportage Overall Marketing Plan EUR. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo/ FSW.
Baars, G.J.A. & M.G.J.M. Adriaans. (2012). “Nominaal is Normaal” bij FSW: Tweede rapportage met resultaten over studiekeuze, instroom, studieresultaten en gerapporteerde zelfstudietijd.Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo/ FSW.
Gravesteijn, José, Jaap de Koning & Willem de Vos m.m.v. Olivier Tanis & Marieke Meeuwisse (2012). Inventarisatie van lacunes in het opleidings- en scholingsaanbod. OCW-rapport 202. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Van Herpen, S. & Meeuwisse, M. (2012). Eerste resultaten Instroommonitor 2011: het studiekeuzeproces en de studieverwachtingen van eerstejaarsstudenten 2011-2012. Rotterdam: Risbo – Erasmus Universiteit Rotterdam.
Meeuwisse, M., & Severiens, S. E. (2012). Studiesucces en leeromgeving. Een studie naar thuis voelen, inzet en tijdbesteding. HO Management, 4(1), 18-20.
Publicaties uit 2011
San, M. van (2011) Un tabou brisé. Criminalité de jeunes allochtones en Belgique, Cahiers de la Sécurité (Immigration et sécurité), nr. 17-18, 78-92.
San, M. van (2011) The appeal of ‘dangerous’ men. On the role of women in organized crime, Trends in Organized Crime, vol. 14, no. 4, 281- 297.
Bovenkerk, F. & M. van San (2011) Loverboys in the Amsterdam Red Light District: A realist approach to the study of a moral panic, Crime, Media, Culture, vol. 7, no. 2, 185- 199.
Boom, J. de, A. Weltevrede, E. Snel, T. Konrad and G. Engbersen (2011). Migration and migration policies in the Netherlands 2009. Dutch SOPEMI-report 2009. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, P. Hermus, Y. Seidler, M. van San (2011). Marokkaanse Nederlanders 2011; De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, P. van Wensveen, A. Weltevrede, P. Hermus, Y. Seidler, M. van San (2011). Antilliaanse Nederlanders 2011; De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2). Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2011). Rotterdammers van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst 2011. Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Kool, D. de (2011) Actieve openbaarheid van informatie in het onderwijsdomein: een verkenning van de beoogde effecten, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Baars, G., V. Bekkers, D. de Kool & P. Siep (2011) De ICT-ondersteuningsfunctie van Kennisnet voor het PO, VO en MBO, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Bekkers, V.J.J.M., Straten, G., Edwards, A. & D. de Kool (2011) Spraakmakende burgers, sociale media en het strategisch vermogen van de overheid, Center for Public Innovation: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Tudjman, T. & P. Rensen. Nog beter achter de voordeur. Pleidooi voor bescheiden, goedkope en effectieve bemoeizorg. Zorg+Welzijn, nr 2, p. 32-33, 2 februari 2011
Stad Antwerpen (eds.) (2011). Report on peer reviewing by cities including a practical toolkit. In: Local Evidence-based Policy and Practice in Education A survey on data brokerage and networking in four medium sized European cities. Antwerpen: Zoing
Tudjman, T, T.J.Brandsma en S. de la Rie (2011). De Rotterdamse Vakantiescholen. Een quickscan onder 2 vakantiescholen. Rotterdam: Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
Vos, W. de, Barendrecht, S., Wensveen, P., Boom, J. de, Severiens, S. (2011). Kansen en Talenten. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse primair onderwijs. Rotterdam: Risbo. ISBN 978-90-76613-57-4.
Meeuwisse, M., Rezai, S., Wolff, R. (2011) Study success: A family affair? Paper presented at the 20th anniversary of the European Access Network (EAN), Amsterdam, the Netherlands, juni 2011.
Meeuwisse, M., Born, M. Ph., Severiens, S.E. (2011). The family-study interface and academic outcomes. Paper presented at the 14th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK, augustus 2011.
Meeuwisse, M., Born, M. Ph., & Severiens, S. E. (2011). The Family-Study Interface and Academic Outcomes: Testing a Structural Model. Journal of Educational Psychology, 103(4), 982-990.
Meeuwisse, M, Van Wensveen, P., & Severiens, S.E.. (2011)Tijd om te studeren. Een onderzoek naar tijdbesteding en studiesucces in leeromgevingen. In: Studiesucces in de Bachelor. Drie onderzoeken naar factoren die studiesucces in de Bachelor verklaren. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Van Herpen, S. (2011).Vijf jaarBindend Studieadvies. Rotterdam: Risbo.
Severiens, S. & ten Dam, G. (2011). Waarom stoppen mannen vaker dan vrouwen met hun hbo-opleiding? Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29(3), 149-166.
Baars,G.J.A (2011).Workshop 'Improving first-year success rates', Zuid Afrika, Pretoria, Tshwane University of Technology,24 oktober 2011.
Baars,G.J.A (2011).Use of Technology in Education: Examples and what is the added value. Presentatie op conferentie 'ICT in Higher Education: An Africa Perspective,Zuid Afrika, Johannesburg,27 oktober 2011.
Baars, G., Bekkers, V., Kool, D. de. & P. Siep (2011) De ICT-ondersteuningsfunctie van Kennisnet voor het PO, VO en MBO. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation.
Baars, G.J.A. & M.G.J.M. Adriaans. (2011). Nominaal is Normaal bij FSW: Eerste rapportage met resultaten over instroom en studiekeuze. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, Risbo/ FSW.
Severiens, S.E. & ten Dam, G.T.M. (2011). Leaving college. A gender comparison in male and female dominated course programs. Research in Higher Education. Advanced online publication.
Meeuwisse, M., Born, M. Ph., & Severiens, S. E. (2011, July 4). The Family-Study Interface and Academic Outcomes: Testing a Structural Model. Journal of Educational Pyschology. Advance online publication: doi:10.1037/a0024420
Wolff, R. & Severiens, S. (2011). De weg naar een keuze, een afslag naar succes? Thema, 2, 16-21.
Severiens, S.E., Wolff, R. & Zijlstra, W. (2011). Transferring from senior to higher vocational education in the Netherlands. In L. Thomas & M.Tight (Eds.). Institutional transformation to engage a diverse student body. International Perspectives on Higher Education Research, Volume 6, pp. 147-154. Bingly: Emerald.
Severiens, S. (2011). Boekbespreking: Torenbeek, M. (2011) Hop, Skip and Jump? The fit between secondary school and university. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Pedagogische Studien, 88(3), 221-223.
Severiens, S., Van Herpen, S. & Wolff, R. (2011). Lesgeven in de grote stad: een kennisbasis voor dePABO Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Risbo.
Van Herpen, S., Van de Ven,M.& Van Hout, H. (2011). Studenten Boeien, Binden en Begeleiden: Acht adviezen voor een vliegende start in het hoger onderwijs. TH&MA: Tijdschrift voor Hoger onderwijs & Management, 18(2), 41-45.
Tudjman, T en A. van de Vooren (2011). Overwegingen non response, Erasmus Honours Programme 2011, Geselecteerde studenten. Rotterdam: Risbo
Rida, N.A., Oerlemans, W.G.M. (2011). Hoe gelukkig heeft u zich de afgelopen maanden gevoeld? Tweede voortgangsrapportage GeluksWijzer. Opdrachtgever: Verzekeringscombinatie Unive, VGZ, Iza, Trias (UVIT).
Tudjman,T. Het kan beter. Effectiever begeleiden achter de voordeur. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, no. 1-2, p. 8-11, jan-feb 2011.
Herpen, S.G.A. van(2011). Studiesucces in het eerste jaar. Presentatie op de Studiemiddag van het Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON), Rotterdam, januari 2011.
Publicaties uit 2010
Boom, J. de, A. Weltevrede, G. Engbersen (2010). Migration and migration policies in the Netherlands 2008. Dutch SOPEMI-report 2008. Rotterdam, Risbo.
Severiens, Wolff, Zijlstra, Andeweg en Tupan (2010). Stedelijk talent van mbo naar hbo. Rotterdam, Risbo
Severiens, S.E. & Schmidt, H. (2009). Social and academic integration and study progress in PBL. Higher Education 58(1), 59-69.
Wolff, R., S. Rezai & S. Severiens (2010) ‘Het is maar in wat voor gezin je geboren bent… ‘. Een onderzoek naar de effecten van het opleidingsniveau ouders en etnische afkomst op studiesucces in het hoger onderwijs. In opdracht van het Ministerie OCW, Rotterdam: Risbo
Herpen, S. van & R. Wolff (2010), Instroom- en voortgangsonderzoek Deelrapport 2. Een vergelijkend onderzoek naar studievoortgang van eerstejaarsstudenten van de cohorten 2007 en 2008 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (EUR), Rotterdam: Risbo.
Wolff, R. & A. Pasztor (2010), Equal Opportunity in a Public System: Experiences of Ethnic Minority Students in Dutch Higher Education, in: Lazin, F., M. Evans & N. Jayaram, Higher Education and Equality of Opportunities, Lanham: Lexington Books, pp. 271-289 ISBN 978-0-7391-4669-9
Kool, D. de(2010) “Monitoring in de publieke sector” in: D. Verlet & C. Devos (red.) (2010) Efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector in de weegschaal, Studiedienst van de Vlaamse Regering: Brussel, pp. 127-141.
Kool, D. de(2010) “Learning with GIS-Based Monitors in the Netherlands” in: Christopher G. Reddick ed. (2010) Comparative E-Government, Springer: New York (ISBN 978-1-4419-6535-6), pp. 467-482.
Kool, D. deand J. van Wamelen (2010) “The Emergence of the Intelligent Government in the Second Society” in: S. Soomro (ed.) (2010) E-learning, experiences and future, InTech: Vukovar (ISBN 978-953-307-092-6), pp. 385-395. http://www.sciyo.com/articles/show/title/the-emergence-of-the-intelligent-government-in-the-second-society
Moody R. , D. de Kool and V. Bekkers (2010) “Virtual Neighborhoods and E-Government: A Case Study Comparison” in: Christopher G. Reddick (ed.) (2010) Politics, Democracy and E-Government: Participation and Service Delivery, Information Science Reference: Hershey and New York (ISBN 978-161692298-6), pp.402-416.
Bakker, A.B., & Oerlemans, W. (2010). Subjective well-being in organizations. In K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), Handbook of Positive Organizational Scholarship.
Bakker, A.B., Oerlemans, W.G.M., Demerouti, E., Bruins Slot, B., & Karamat Ali, D. (2011, in press). Flow and performance: A study among talented Dutch soccer players. Psychology of Sport and Exercise.
Bakker, A.B., Oerlemans, W.G.M., & Sonnentag, S. (2010, under review). Daily recovery among workaholics: A day reconstruction study of leisure activities. Journal of Organizational Behavior.
Oerlemans, W.G.M., Bakker, A.B., Veenhoven, R. (2010, under review). Finding the key to happy aging: A day reconstruction study of happiness. Journal of Gerontology: Psychological Sciences
Oerlemans, W.G.M., Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2010, under review). How feeling happy helps to successfully recover from work and off-job activities. Journal of Applied Psychology.
Bakker, A.B., Oerlemans, W.G.M. Arbeidstevredenheidsonderzoek binnen 32 afdelingen van de Directoraten Generaal. Opdrachtgever: Arbeid- en Organisatie Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Oerlemans, W.G.M., Veenhoven, R. (2010). Hoe gelukkig heeft u zich het afgelopen jaar gevoeld? Eerste voorgangsrapportage gelukswijzer. Opdrachtgever: Verzekeringscombinatie Unive, VGZ, Iza, Trias (UVIT).
Oerlemans, W.G.M (2010). Een wetenschappelijk onderzoek naar geluksbeleving van kinderen op vakantie. Opdrachtgever: Stichting Kinderhulp.
Severiens, S. (2010). Divers talent in de klas. Rotterdam: Risbo.
Klop, T., Severiens, S.E., Knippels, M-Chr.P.J., Van Mil, M.H.W. & Ten Dam, G.T.M., (2010) Effects of a Science Education Module on Attitudes towards Modern Biotechnology of Secondary School Students, International Journal of Science Education, 32: 9, 1127 — 1150.
Boom, J. de, M. van San, A.M. Weltevrede, m.m.v. P. Hermus (2010). Antilliaanse en Marokkaanse Rotterdammers 2010; Een monitor van hun maatschappelijke positie. Rotterdam, Risbo.
Engbersen, G, Snel E.,. Boom, J. de (2010). ‘A van ful of Poles’: Liquid migration from Central and Eastern Europe. In: A Continent Moving West? EU Enlargement and Labou Migration from Central and Eastern Europe, 115-140
Boom, J. de, Snel E., Engbersen, G. (2010). Asielmigratie, verblijfsstatussen en criminaliteit. In: Tijdschrift voor Criminologie 52(2),153-169
Tudjman, T., A.M. Weltevrede , M. van San en J. de Boom (2010). Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005 – 2008. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T., W. de Jong en E. Snel (2010). Gezinsbegeleiding achter de voordeur. Een evaluatie volgens de methode theory of change. Utrecht: Anraad. ISBN: 978-90-8869-060-0
Kool, D. de(2010) Inventarisatie Rijksmonitoren 2010, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Kool, D. de(2010) Ambtenaren en sociale media: een onderzoek naar de kansen en de risico’s van online activiteiten voor ambtenaren, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Kool, D. deen J. van Wamelen (2010) Digitale voorzieningen op het Nederlandse justitiedomein: een onderzoek naar het aanbod en het gebruik van digitale justitiële diensten door burgers en bedrijven, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Kool, D. de(2010) Eigendom van informatie in de onderwijsketen: naar een informatiebeleid 2.0, Center for Public Innovation: Rotterdam.
Meeuwisse, M., Severiens, S.E., & Born, M. Ph. (2010). Learning Environment, Interaction, Sense of Belonging and Study Success in Ethnically Diverse Student Groups. Research in Higher Education, 51(6), 528-545.
Vos, W. de& Barendrecht, S. (2010). De opleiding Wellness van het ROC Zadkine te Rotterdam. Rotterdam: Risbo
Vos, W. de& Barendrecht, S. (2010). Peer Support bij Zadkine. Rotterdam, Risbo
Jonge, M. de, & Barendrecht, W.N.A. (2010). Resultaten B3-enquête Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Evaluatie onder bachelor 3-studenten. Afname 2009/2010. Rotterdam: Risbo
Barendrecht, S. (2010) Minorsysteem EUR 2009. Naar tevredenheid van studenten? Rotterdam: Risbo
Vooren, A. van de, Verkuijl-Wieland, A. (2009). Kleinschalig en activerend onderwijs voor grote studentenaantallen, een uitdaging voor elke student. In: Onderzoek van Onderwijs 38 (3), 8 -16
Tudjman, T., A. van de Vooren & S. Barendrecht (2010). Casestudies LGF-MBO. Verhalen uit de dagelijkse praktijk. Rotterdam, Risbo.
Rezai, S. & S. Barendrecht (2010). De tweede generatie in Rotterdam. Enkele cijfers en achtergronden. Rotterdam, Risbo. ISBN 97890 76613-55-0
Hout, H. van, Van Herpen, S., Van de Ven, M., Ax, A. & Waalwijk, M. (2010). Boeien, Binden en Begeleiden. Beleidsadvies in het kader van “Goed uit de Startblokken: Studiesucces in Bachelor 1”. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Marokkaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Boom, J. de, A. Weltevrede, P. van Wensveen, M. van San, P. Hermus (2010). Antilliaanse Nederlanders 2010; Een nulmeting van hun positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit in 22 gemeenten. Rotterdam, Risbo.
Wolff, R. , S. Severiens & M. Meeuwisse (2010), Attracting and retaining diverse student teachers, in: OECD, Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge, OECD, Paris, pp. 137-162
Herpen, S. van & Ven, M. van de (2010). De uitval van studenten in Bachelor 1 en het Bachelorrendement van herinschrijvers na 4 jaar: Een landelijke vergelijking van alle Bacheloropleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Risbo.
Gorgievski, M.J., Voordt, T.J.M. van der, Herpen, S.G.A., van & Akkeren, S. van (2010). After the fire: New ways of working in an academic setting. Facilities, 28 (3/4), 206-224.
Vos, W. A. de, Severiens, S. E., Boom, J. de, Meeuwisse, M., & Hermus, P. W. (2010). Met meer plezier naar school. Een onderzoek naar de effecten van brede scholen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Rotterdam: Risbo. ISBN 978-90-76613-53-6.
Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. Ph. (2010). Reasons for withdrawal from higher vocational education. A comparison of ethnic minority and majority non-completers. Studies in Higher Education, 35(1), 93-111.
Publicaties uit 2009
D. de Kool (2009). "Leren van de Watermonitor" in: Overheidsmanagement, Nummer 11, pp. 24-27.
D. de Kool (2009) "Leren met de Monitor Nota Ruimte" in: ROmagazine, Jaargang 27, Nummer 3, pp. 30-31.
D. de Kool (2009) "De administratieve lasten van monitoring" in: Bestuurskunde, Jaargang 18, Nummer 2, pp. 53-62.
Baars, G.J.A. (2009). Hoorcolleges aan (grote) groepen studenten interactiever maken. Presentatie op Universiteit van Tilburg op 21 januari 2009.
Boom, J. de, A. Weltevrede, G. Engbersen (2009). Migration and migration policies in the Netherlands 2007. Dutch SOPEMI-report 2007. Rotterdam, Risbo. ISBN 9789076613-437
Weltevrede, A.M., J. de Boom, S. Rezai, L. Zuijderwijk en G. Engbersen (2009). Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOE-landen. Rotterdam: Risbo. ISBN 9789076613482.
Vos, W.A. de, & Barendrecht, W.N.A. (2009). Vakmensen in de School. Een kwalitatief onderzoek naar de rol en betekenis van instructeurs in het vmbo en mbo.
Barendrecht, W.N.A. (2009). Resultaten B3-enquête Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Evaluatie onder bachelor 3-studenten: afname 2008/2009.
Meeuwisse, M., Born, M. Ph & Severiens, S.E.(2009). The family-study interface: Differences and similarities between ethnic minority and ethnic majority students. Paper presented at the annual conference of the Dutch Association of Researchers in the field of Industrial and Organizational Psychology (WAOP), The Netherlands, November 2009.
Stavenuiter M., Vooren van de A., Smits van Waesberghe E. & Nijveld B. (2009). P-facetten in opleidingen. Eindrapportage. Den Haag: Ministerie van Defensie.
Kool, D. de& J. van Wamelen (2009) Ondernemers en Web 2.0: een nadere verkenning van het gebruik van nieuwe internettoepassingen door ondernemers, Center for Public Innovatin, Rotterdam, december 2009.
Kool, D. de& V.J.J.M. Bekkers (2009) Ketensamenwerking in het onderwijsveld: een nadere verkenning van het schakelpunt veld, Center for Public Innovation, Rotterdam, september 2009.
Vooren, A. van de & Jonge, M. de (2009). Probleemanalyse studeerbaarheid Masteropleiding Health, Economics, Policy and Law. Rotterdam: Risbo
Jonge, M. de & Verkuijl-Wieland, A. (2009). Evaluation Peer review in Organization Theory and Dynamics. Rotterdam: Risbo.
Baars, G., Herpen, S.G.A. van, Nijveld, B. & Ven, M.J.J.M. van de (2009). Onderzoek naar de Digitale Leeromgeving van de EUR in 2013. Rotterdam: Risbo.
Herpen, S.G.A. van, Jonge, M. de & Baars, G. (2009). De effectiviteit van PrinciPen. Online zelfstudieprogramma om deficiënties van studenten op het gebied van de Nederlandse taal weg te werken. Rotterdam: Risbo.
Herpen, S.G.A. van & Wolff, R. (2009). Uitval, vertraging en succes. Een vergelijkend onderzoek naar studievoortgang van eerstejaarsstudenten van de cohorten 2007 en 2008 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (EUR). Rotterdam: Risbo.
Rezai, S, J. de Boom, A.M. Weltevrede & P.W. Hermus (2009). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een meerjarige kwaliteitsmonitor; Ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Rotterdam, Risbo. ISBN 9789076613529
Tudjman, T. (2009). De invoering van de rugzakregeling in het mbo. De 3e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het mbo onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam Risbo. ISBN9789076613505.
Snel, E., W. de Jong & T. Tudjman (2009). Het Moeder-en-Kind Project volgens de theory of change evaluatiemethodiek. Een tussenrapportage over de theory of change en haar toepassing voor het Moeder-en-Kind Project van Bureau Frontlijn. Rotterdam Risbo
Tudjman, T, W.A. de Vos & W.N.A. Barendrecht (2009). De deelnemers met een rugzak. De 3e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het mbo. Rotterdam, Risbo/EUR. ISBN 9789076613499
Fermin, A. (2009). Islamitische en extreem-rechtse radicalisering in Nederland. Een vergelijkend literatuuronderzoek. WODC. ISBN 9789076613512
Meeteren, Masja van, Godfried Engbersen & Marion van San (2009) Striving for a better position. Aspirations and the role of cultural, economic and social capital for irregular migrants in Belgium. International Migration Review 43(4), 881-907
Baars, G.J.A. (2009). Factors related to student achievement in medical school (proefschrift). Den Haag: Uitgeverij LEMMA. (ISBN: 978-90-5931-521-1)
Meeuwisse, M., Severiens, S. E., Vermeulen, L., & Born, M. Ph. (2009). Reasons for withdrawal from higher vocational education. Paper presented at the 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, The Netherlands, August 2009.
Meeuwisse, M., Severiens, S.E., & Born, M. Ph (2009). Learning environment, interaction, sense of belonging and study success in ethnically diverse student groups. Paper presented at the 13th biennial conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Amsterdam, The Netherlands, August 2009.
Meeuwisse, M., Born, M.Ph., & Severiens, S. (2009). Familie- (bij)baan- vrije tijd- school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden. Rapportage College van Bestuur. Intern rapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
Herpen, S. van (2009). De kwaliteit van het preklinisch onderwijs Geneeskunde, Erasmus MC: Het ontwikkelen van een valide en betrouwbaar meetinstrument. Rotterdam: Risbo
Gorgievski, M.J., Herpen, S.G.A. van & Zuijderwijk, L. (2009). Ervaring met flexibele werkplekkenop de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Rotterdam: Risbo. ISBN 978-90-76613-475
Vos, W.A. de & Herpen, S.G.A. van (2009). Onderzoek naar de potentiële instroom voor eenBachelorPedagogische Wetenschappen en een Master Pedagogiek enOnderwijswetenschappen; rapportage studenten Hogeschool Rotterdam. Rotterdam: Risbo.
Herpen, S.G.A. van & Vos, W.A. de (2009). Onderzoek naar de potentiële instroom voor eenBachelor Pedagogische Wetenschappen; rapportage vwo-scholieren. Rotterdam: Risbo.
Barendrecht, W.N.A., & van de Ven, M.J.J.M. (2009). Minorsysteem EUR: naar tevredenheid van studenten? Eindrapport 2009
Knippels, M.C.P.J., Severiens, S.E. and Klop, T. (2009) Education through fiction: acquiring opinion-forming skills in the context of genomics, International Journal of Science Education, 31(15), 2057-2083.
Herpen, S.G.A. van, Jonge, M. de & Ven, M.J.J.M. van de (2009). De belangstelling voor een Erasmus Oriëntatiejaar en een Erasmus Heroriëntatietraject. Rotterdam: Risbo.
Baars, Gerard J.A., Verkuijl-Wieland, Annemiek, Deinum, Jan Folkert, Ven, Maarten J.J.M. van de, D'haese, Ivan L.G., Linde, Esther, M. van der,. (2009). Digitale didactiek. Praktische stappenplannen voor het gebruik van ICT in het hoger onderwijs. Den Haag: Lemma. ISBN: 978-90-5931-293-7.
Boom, J. de, L. Zuijderwijk, E. Snel, G. Engbersen en A. Weltevrede (forthcoming) Migration and migration policies in The Netherlands 2007. Rotterdam: Ercomer/ RISBO.
Publicaties uit 2008
Boom, J. de, A. Weltevrede, E. Snel and G. Engbersen (2008). Migration and migration policies in the Netherlands 2006. Dutch SOPEMI-report 2006. Rotterdam, Risbo. ISBN 97890 76613-437
Meeuwisse, M., Born, M.Ph., & Severiens, S. (2008). Familie, (bij)baan, vrije tijd, school interferentie en facilitatie voor studenten van diverse etnische achtergronden. Enkele resultaten op basis van een kleine pilot. Tussenrapportage College van Bestuur. Intern rapport. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
Herpen, S.G.A. van (2008). Evaluatie BSA EUR: cohort 2006-2007 en 2007-2008. Rotterdam: Risbo.
Klop, T., & Severiens, S. E. (2008). Students with a view; Explaining attitudes towards modern biotechnology. In M. Hammann, M. Reiss, C. Boulter & S. D. Tunnicliffe (Eds.), Biology in Context; Learning and teaching for the twenty-first century (pp. 101-112). London: Institute of Education, University of London.
Snel, E. & J. de Boom (2008). Welfare state reform and in-work poverty in the Netherlands. Paper presented at the conference ?WORK, POVERTY, AND INEQUALITY IN THE 21st CENTURY?, Stanford University, August 2008.
Engbersen, G., E. Snel en J.de Boom (2008) ?A Van full of Poles?: Liquid Migration from Central and Eastern Europe. Paper gepresenteerd op de ASSR, Amsterdam April 2008.
Boom, J. de, E. Snel en G. Engbersen (2008). Asielmigratie en Criminaliteit. Paper gepresenteerd op de Dag van de Sociologie, Leuven, Mei 2008.
Boom, J. de, W.H.A. Hofman, R.H. Hofman en M. Meeuwisse (2008). Educational innovation, quality and effects. An exploration of innovations and effects in secondary education. Paper for APERA (Asia-Pacific Educational Research Association) Conference, November 2008.
Rezai, S., J. de Boom, A.M. Weltevrede en W.N.A. Barendrecht (2008). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een meerjarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2008.
Schouwens, J., J. Baaijens, G. Baars, P. Siep. Haalbaarheidsstudie electronische leeromgeving. Ordina. Den Haag. 2008
Baars, G. & Ven, M. van de (2008). ICT-monitor 2008. ICT in het onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, Risbo.
Ven, M. van de & Vos, W de (2008). Kwaliteit van studieplekken op de EUR. Rotterdam, Risbo.
Edwards, A., T. Beukenholdt, D. de Kool en R. Stotijn (2008) Evaluatieonderzoek Ouderenproof, Erasmus Universiteit Rotterdam, Center for Public Innovation en Berenschot: Rotterdam (december 2008).
Boom, J. de, A. Weltevrede, E. Snel en G. Engbersen (2008) Migration and migration policies in The Netherlands 2006. Rotterdam: RISBO.
Straten,. G.F.M., Siep, P.A., Knelpunten uitvoering regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF). Rotterdam 2008.
Schouws, J., Baars, G.J.A., Siep, P.A., Baaijens, J.J.M., Haalbaarheidstudie Elektronische Leeromgeving Rijksoverheid. Rotterdam 2008
Bekkers, V.J.J.M., Thaens, M., Straten, G.F.M., Siep, P.A. Informatiemanagement binnen de politie. Van praktijk tot normatief kader. Rotterdam. 2008.
Verkuijl-Wieland, A. & A. van de Vooren (2008). Kleinschalig en activerend: Technologie voor managers 2007/2008. RSM in samenwerking met TU Delft. Rotterdam, Risbo.
Simons, M., G. Straten, J. Rietman, J. Baaijens, V. Bekkers. Tussen medische zorgTV en een digitaal portaal. CPI. Rotterdam. 2008.
Bekkers, V., P. Siep, G. Straten. Kadaster en scenario-methodiek. Een praktische oefening. Center for Public Innovation. Rotterdam. 2008.
Vooren, A van der en T. Tudjman (2008). De deelnemers met een rugzak. de 2e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T. D. Verstegen en A. van de Vooren (2008). De invoering van de rugzakregeling in het MBO. De 2e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam, Risbo
Tudjman, T., J.H. Gravensteijn, O. Tanis en W.A. de Vos (2008). Rapportage Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronisch Ziekte in het mbo. Rotterdam: Risbo
Tudjman, T. en W. de Jong (2008. Moeder en Kind Programma Rotterdam-Lusthof. Referat für Integration: Duisburg. ISBN: 978-3-933520-08-1
Tudjman, T. en W. de Jong (2008). Jongerenproject en samenwerkingsverbanden van migrantenorganisaties Arnhem-Malburgen. Referat für Integration: Duisburg. ISBN: 978-3-933520-09-8
Severiens, S & Wolff, R. (2008). A comparison of ethnic minority and majority students: Social and academic integration, and quality of learning. Studies in Higher Education, 33(3), 253-266
Meeteren, M. van, M. van San en G. Engbersen (2008) ?Zonder papieren?. Over de positie van irreguliere migranten en de rol van het vreemdelingenbeleid in België, Leuven: ACCO.
San, M. van en S. Sidali (2008) Jong en kwetsbaar in Amsterdam. De straat, Amsterdam: Adviesraad Diversiteit en Integratie.
San, M. van (2008) Whachulookinat? Honour, Masculinity and Violence among Curacaoan Youths in the Netherlands, Caribbean Journal of Criminology and Public Safety (forthcoming)
San, M. van (2008) Het is de schuld van de samenleving! Of toch niet? Groepsgedrag van Marokkaanse jongens in Slotervaart, Tijdschrift voor Criminologie, jrg. 50, nr. 3, pp. 290-294.
San, M. van (2008) Antropologie van de opvoeding in de Curaçaose volksklasse. Over een vervlogen moreel discours, in: Opvoeding als Spiegel van de beschaving (forthcoming)
San, M. van (2008) Een wereld van verschil. Over het onderzoek naar criminaliteit en etniciteit in België en Nederland, in: Weijers, I. en C. Eliaerts (red.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 283-300.
San, M. van (2008) Gangleden en wannabees. Over de betekenis van gangsymbolen bij de Amsterdamse jeugd, Rotterdam: RISBO/EUR.
Boom, J. en M. van San (2008) Antilliaanse scholieren en criminaliteit. Een onderzoek naar de relatie tussen schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit van Antillianen in Rotterdam, Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, M. van San en A. Weltevrede (2008) Antilliaanse Rotterdammers 2008. Een monitor van hun maatschappelijk positie, Rotterdam: RISBO/EUR.
Severiens, S.E., Wolff, R. & Verstegen, D. Studiesucces van allochtone leerlingen en studenten. In Klarus, R. & Dieleman, A. (red.) (2008). Wat is goed onderwijs? Bijdragen vanuit de onderwijssociologie. pp. 85-103. Den Haag: Lemma.
Severiens, S.E. & Wolff, R. (2009) Study success of ethnic minority students. In M. Tight, J. Huisman, Mok, K.H. & Morphew, C. (Eds.) (pp 61-72) International Handbook of Higher Education. New York: Routledge.
Severiens, S.E., Wolff, R., Meeuwisse, M., Rezai, S., Vos, W. de. (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de pabo? Samenvatting van vijf studies. Den Haag: SBO.
Severiens, S. E., & Meeuwisse, M. (2008). Waarom stoppen zoveel allochtone pabostudenten met hun studie? Tijdschrift voor hoger onderwijs, 26(1), 13-23.
Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. P. (2008b). Uitval in het hbo.Uitvalredenen voor niet-westers allochtone en autochtone studenten. Paper presented at the ORD, Eindhoven, juni 2008.
Meeuwisse, M., Severiens, S. E., & Born, M. P. (2008a). Exploring reasons for withdrawal from higher vocational education in the Netherlands. A comparison of ethnic minority and nonminority students. Paper presented at the EARLI, Gothenborg, mei 2008.
Herpen, S. van en L. Vermeulen-Kerstens (2008). De levensstijl van vijftig-plussers. Tussenrapportage. Rotterdam: Risbo.
Raaheim, A. and van de Ven, M.J.J.M. (2008). On the Organisation of Educational Development Centres. NETTLE Project Publications Series 1. Southampton: University of Southampton.
Ven, M. van de, Koltcheva, N., Raaheim, A. and Borg, C. (2008). Educator Development: Initial Entry Training Policy and Characteristics. NETTLE Project Publications Series 1. Southampton: University of Southampton.
Aa, Ruud van der, Gewen de Bruin, Bart van Hulst en Lyanda Vermeulen-Kerstens (2008). Loopbanen van Leraren door de Tijd Heen. Onderzoek naar de loopbaanontwikkeling van afgestudeerden van de lerarenopleiding basisonderwijs en voortgezet onderwijs 1970-2007. Den Haag: Ministerie van Onderwijs.
Boom, J., A. Weltevrede, S. Rezai & G. Engbersen. (2008). Oost-Europeanen in Nederland. Een verkenning van de maatschappelijke positie van migranten uit Oost-Europa en voormalig Joegoslavië. Rotterdam, Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 978-90-76613-42-0
Vooren, A. van de & M. Ackermann. 2008. Resultaten B3-enquête Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Evaluatie onder bachelor 3-studenten. Afname 2007/2008. Rotterdam, Risbo.
Vermeulen, L. en Aa, R. van der (2008). Wat leraren bindt aan het onderwijs. Onderzoek naar de rol van begeleiding en professionele ontwikkeling bij het behoud van leraren in het onderwijs. Den Haag: Ministerie van Onderwijs.
Vermeulen-Kerstens, L. (2008). Monitoring Student Motivation. Presentation at the European First Year Experience (EFYE) Conference in Wolverhampton, UK.
Vermeulen-Kerstens, L. en van Herpen, S. (2008). Perception and Satisfaction. A survey of students and recent graduates. Rotterdam: Risbo.
Vermeulen-Kerstens, L.M. (2008). Alumni: Ambassadeurs voor universiteit èn stad. Presentatie tijdens het symposium "De kracht van alumniwerking", 17 april 2008, Antwerpen.
Baars, G. en Vermeulen-Kerstens, L. (2008). Samenwerken aan diverse motivatievraagstukken. Workshop tijdens het CRWO-congres
Vermeulen-Kerstens, L. (2008) Onderzoek bij Alumni. Carrièresucces, betrokkenheid bij de universiteit en de rol van academische leeromgevingen. Presentatie tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de divisie Hoger Onderwijs van de Vereniging van Onderwijs Research, 4 april 2008.
Rezai, S., Weltevrede, A en J. de Boom, 2008. Faciliteiten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Een onderzoek naar de kwaliteit van de faciliteiten. Rotterdam: Risbo.
Hofman, R.H. en J. de Boom. Quality control in primary schools: developments from 2001 - 2006. Paper presented at the ICSEI Conference, January 2008 Auckland, New Zealand.
Snel, Erik, Jan de Boom and Godfried Engbersen (2008) The Silent Transformation of the Dutch Welfare State and the Rise of In-Work Poverty. In Andreß, H.J. & H. Lohmann (ed.), The Working Poor in Europe. Employment, Poverty and Globalization (pp 124-154). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Engbersen, Godfried, Erik Snel en Jan de Boom (2008) ?A Van full of Poles?: Liquid Migration from Central and Eastern Europe (chapter in book, under review).
Blom, S.V. & S.E. Severiens (2008). Engagement in self-regulated learning of successful immigrant and non-immigrant students in inner city schools. European Journal of Psychology of Education, 23(1), 41-58.
Aa, van der, R., van Hulst, B., de Bruin, G. en Vermeulen, L. (2008). Loopbaanmonitor onderwijs 2007. Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2005 en 2006. Den Haag: Ministerie van Onderwijs
Vermeulen-Kerstens, L. (2008). Train je netwerkvaardigheden! Interactieve workshop tijdens de Jonge Alumni Avond van Rotterdam School of Management (RSM), 5 februari 2008.
Wolff, R. Severiens S.E. & de Crom, R. (2008). Educational innovation: an unexpected diversity tool? In: Improving Student Retention in Higher Education. G. Crosling, L. Thomas & M. Heagney (Eds.) pp. 44-52, London: Routledge.
Publicaties uit 2007
Snel, E., J. de Boom, G. Engbersen and A. Weltevrede (2007). Migration and migration policies in The Netherlands 2005. Dutch SOPEMI-Report 2005. Rotterdam RISBO ISBN 9789076613390.
Siep, P.A., Openbaarheid ?Van Woorden naar Daden? Een onderzoek naar de bijdrage van de pilotprojecten Openbaarheid aan de ontwikkeling van een responsieve overheid. Rotterdam. 2007.
Bekkers, V., M. Thaens, G. Straten. A. Dijkshoorn. Informatiemanagement binnen de politie. Van Praktijk tot normatief kader. Rapport fase 1. CPI. Rotterdam. 2007
Straten, G.F.M. Verwachtingen over de studenteninstroom in 2013 aan de EUR. Risbo. Rotterdam. 2007
Hofman, W. H. A., Hofman, R. H., Dijkstra, B. J., De Boom, J., & Meeuwisse, M. (2007). Innovaties in het voortgezet onderwijs. Een verkenning van innovaties en effecten in het voortgezet onderwijs. Groningen/ Rotterdam: GION/UOCG/RISBO.
Engbersen, G., E. Snel en J. de Boom (2007). De adoptie van wijken. Een evaluatie van 'Nieuwe Coalities voor de wijk'. In: Nieuwe coalities voor de wijk. p. 39-110
Hofman, R.H. en J. de Boom. Ontwikkelingen in het onderzoek naar kwaliteitszorg in scholen Ontwikkelingen in kwaliteitszorg tussen 2003 en 2006. Paper presented at the ORD, Juni 2007 Groningen.
Engbersen, Godfried, Arjen Leerkes en Jan de Boom (2007) Immigration and Crime. Unintended Consequences of Closed and Open Borders. Paper to presented at the IMISCOE Cluster A1 Workshop ?Post-enlargement migration, transit migration and the future of control? Rome, May 2007
Engbersen, Godfried, Joanne van der Leun en Jan de Boom (2007) The Fragmentation of Migration and Crime in the Netherlands. In: M. Tonry and C.J. Bijleveld (eds.), Crime and Jusitice in the Netherlands vol. 35, Chicago: University of Chicago Press.
Vooren, A. van de & Ven M.J.J.M van de (2007). Train-the-trainer module Gender in opleidingen. In opdracht van Ministerie van Defensie.
Weltevrede, A., Rezai, S., Boom, J. de (2007). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een Meerjarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2007. RISBO, Rotterdam.
Verstegen, D.M.L., Roos, G., & Vos, W. de (2007). Evaluatie van ZAP Education in het schooljaar 2006-2007: interviews met deelnemers, docenten, instructeurs en management. Rotterdam: Risbo.
L. Vermeulen-Kerstens (2007). Studenten aan het woord/Alumni aan het woord. Rotterdam: Risbo/Oecr
Ackermann, M. & Severiens, S. (2007). Onderwijsruimtes in 2017. Inventarisatie van wensen. Rotterdam: Risbo/Oecr.
Vermeulen-Kerstens, L. (2007). Studenten aan het woord/Alumni aan het woord. Rotterdam: Risbo/OECR.
Tudjman, T. en W. de Jong (2007). Eerste aanbevelingen tot verbetering van het Moeder en Kind-project. Rotterdam: RISBO
Tudjman, T. en Braam, H. (2007). De deelnemers met een rugzak. de 1e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO. Rotterdam: RISBO
Ackermann, M., Verkuijl-Wieland, A. (2007). Evaluatie van de EUR-brede campagne ?Fraude of plagiaat: je wordt er niet beter van!? Onderzoek 2007 onder studenten, docenten en examencommissies van de EUR. Rotterdam: RISBO.
Brouwer, N., Rienties, B., Wieland, A., Engelen, F. van, Kaper, W., Tempelaar, D., Heck, A., Leijen, M. van, Bedaux, J., Rehm M., Boske, B. ten. (2007). Sleutel tot succesvolle aansluiting. Web-spijkeren. ICT en Onderwijs nr. 14. Utrecht: Stichting SURF. ISBN: 9789078887089.
San, M. van, J. de Boom en A. van Wijk (2007) Verslaafd aan een flitsende levensstijl. Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers, Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
San, M. van (2007) Schone schijn bedriegt. Over opbloeiende prostitutie in de rafelrand, Rotterdam: RISBO/EUR.
San, M. van (2007) De onwelkome boodschap. Criminaliteit van allochtonen en het Belgische taboe, in: Christiaens, J., E. Enhus, A. Nuytiens, S. Snacken en P. van Calster (red.) Criminologie: tussen kritiek en realisme, Liber amicorum Christian Eliaerts, Brussel: VUB Press, pp. 391-404.
Boom, J. de en M. van San (2007) Criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers 2000-2006, Rotterdam: RISBO/EUR.
Severiens, S. & D. Verstegen (2007). Beter presteren met goede vmbo-docenten. Een overzicht van drie jaar onderzoek in Rotterdam. In: Remediaal, jrg. 8,nr. 1, p.16-18.
Tudjman, T. en H. Braam (2007). De invoering van de rugzakregeling in het MBO. De 1e meting van de monitor over de invoering van de leerlinggebonden financiering in het MBO onder steunpunten en begeleiders. Rotterdam, RISBO
Vooren, A. van de (2007). Pluswerkgroepen: een dikke plus?! Evaluatie van de pluswerkgroepen 2006-2007. Rotterdam: RISBO.
Vermeulen-Kerstens, L. (2007) Kwaliteitsperceptie van Lerarenopleidingen. Notitie. Risbo, Rotterdam.
Vermeulen-Kerstens, L. (2007) Vaardigheden in het Curriculum. Notitie. Risbo, Rotterdam.
Ackermann, M. & L. Vermeulen-Kerstens (2007). Naar een hoger bachelorrendement. Verkenning van mogelijkheden om rendementen van bacheloropleidingen aan de EUR te verhogen. Deel 1. De nulmeting. Rotterdam: Risbo/Oecr.
Bekkers, V.J..J.M, Sluis A. van & Siep, P.A., Bouwstenen voor een nodale politie?, Tijdschrift voor de Politie (mei 2007)
Wieland, A., Brouwer, N., Kaper, W., Heck, A., Tempelaar, D., Rienties,B., Leijen, M. van, Boske, B. ten. (2007). Factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van remediërend onderwijs. In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25 (1), p.2-15. Den Haag: Uitgeverij Lemma.
Tempelaar, D., Rienties, B., Engelen, F. van., Brouwer, N., Wieland, A., Wesel, M. van. (2007). Web-Spijkeren I & II: wiskunde reparatie-onderwijs. In: OnderwijsInnovatie, 2007 (2), p.17-26. Heerlen: Open Universiteit Nederland.
Vermeulen-Kerstens, L. en Ackermann, M. (2007). Indicatie van Belangstelling voor Minoren. Tabellenrapport. Risbo, Rotterdam
Wieland, A., Brouwer, N., Kaper, W. (2007). De sloep: hoe u effectief kunt bijspijkeren. Workshop op Innovatium 2007, Amsterdam d.d. 27 maart 2007.
Weltevrede, A., en J. de Boom (2007). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een driejarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2006. Rotterdam: RISBO.
Baars, G.J.A. (2007). De portfoliobegeleider als e-coach. Presentatie op Professionaliseringsdag Octaaf kern- en portfoliodocenten. Garderen, 24 november 2006.
Baars, G.J.A. (2007). De portfoliobegeleider als e-coach. Presentatie op SURF NL Portfoliodag, Utrecht, 18 april 2007.
Baars, G.J.A. (2007). E-learning in het hbo. Presentatie op Docentendag juridisch 2007, Van Boom Juridische Uitgeverij, 16 maart 2007.
Severiens, S.E.& D.M.L. Verstegen (2007). Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor vmbo-schoolloopbanen in de Rotterdamse regio. Resultaten van drie jaar onderzoek. Rotterdam: Risbo.
Klop, T. & Severiens, S. E. (2007). An exploration of attitudes towards modern biotechnology; A study among Dutch secondary school students. International Journal of Science Education, 29(5), 663-679.
Publicaties uit 2006
Snel, E., J. de Boom, G. Engbersen and A.M. Weltevrede, (2006). Migration and migration policies in The Netherlands 2004. Dutch SOPEMI-report 2004. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-346
Bekkers, V.J.J.M., Sluis, A. van, Siep, P.A., De Nodale Oriëntatie van de Nederlandse Politie: over criminaliteitsbestrijding in de netwerksamenleving. Bouwenstenen voor een beleidstheorie. Rotterdam. 2006.
Boom, J. de, G. Engbersen en A. Leerkes, 2006. Asielmigratie en Criminaliteit. In: Politie en Wetenschap, nr. 36a.
Engbersen, G. en W. de Haan, 2006. Asiel en criminaliteit. Samenvattende beschouwing met enkele beleidssuggesties. Politie en Wetenschap, nr. 36., 32pp.
Leerkes, A. 2006. Ik probeer alleen maar mijn leven te leven. Uitgeprocedeerde asielzoekers en criminaliteit. In: Politie & Wetenschap; 108pp. ISBN: 13:978-90-3524-045-2
San, M. van en J. de Boom, 2006. Geweld tegen homoseksuelen. In: Politie & Wetenschap, P&W Verkenningen. 86p.
Baars, G.J.A. (2006). De portfoliobegeleider als e-coach. Presentatie op Professionaliseringsdag Octaaf kern- en portfoliodocenten. Garderen, 24 november 2006.
Wieland, A. (2006). Naar een handboek voor het omgaan met wiskunde deficiënties. Presentatie op de conferentie Wiskunde voorkennis voor het hoger onderwijs, Utrecht d.d. 9 maart 2006.
Wieland, A. (2006). Online handboek: Didactische scenario?s voor flexibel remediërend onderwijs. Presentatie op de Slotbijeenkomst Web-spijkeren, Amsterdam d.d. 29 september 2006.
Wieland, A. (2006). Didactical scenarios for online remedial teaching. Paper presentatie op E-learn 2006. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, 13-17 oktober 2006, Honolulu, Hawaii.
Wieland, A., Brouwer, N., Kaper, W., Leijen, M. van, Heck, A., Boste, B. ten, Rienties, b., Tempelaar, D. (2006). Didactical scenarios for online remedial teaching. In: Reeves, T.C., Yamashita, S.F. (Eds.). Proceedings of E-learn 2006. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education, 13-17 oktober 2006, Honolulu, Hawaii. pp.1503-1509. Chesapeake, VA (USA): AACE. ISBN: 1-880094-60-6.
Rienties, B., Tempelaar, D., Waterval, D., Rehm, M., Heck, A., Brouwer, N., Kaper, W., Wieland, A. Engelen, F. van. (2006). Methodieken en ICT gereedschappen inzetbaar bij Assessment.UM, Uva, EUR.
Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2006). Characteristics of students with constant and inconstant study performance: Factors affecting changes in performance from pre-university education to the first year at medical school. Presentation at 12th International Ottawa Conference on Clinical Competence, New York, May 21, 2006.
Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2006). Predictive value of pre-admission GPA for study performance at medical school: Identifying subgroups of students with different study performance behaviours. Presentation at 12th International Ottawa Conference on Clinical Competence, New York, May 22, 2006.
Baars, G.J.A., Wieland, A., Van de Ven, M.J.J.M. & K.M. Jager. (2006). Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs. Den Haag: Lemma. ISBN 90 5931 447 6
Knippels, M.C.P.J. (2006). DNA labs for citizenship. Designing and evaluating mobile DNA labs in the Netherlands. CSG conference 'Genomics & Society: towards a socially robust science?', Amsterdam, 20-21 april 2006.
Knippels, M.C.P.J., van der Rijst, E.L. & Severiens, S.E. (2006). De reizende DNA labs. Een evaluatie van vijf innovatieve onderwijsmodules. Rotterdam: RISBO.
Knippels, M.C.P.J. (2006). Scholierenpractica genomics. Verslaglegging deel 1: De procesevaluatie. Rotterdam: RISBO.
Baars, G.J.A., Stijnen, T. & T.A.W. Splinter. (2006). Which factors affect study performance during the first year at medical school? Presentation at AMEE 2006, Genoa, Italy, 14-19 September 2006.
Aa, R. van der, Vermeulen, L., en anderen (2006). Loopbaanmonitor onderwijs 2006. Onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen in 2005. Den Haag: OCW
Severiens, S., Wolff, R. & Rezai. S. (2006). Diversiteit in leergemeenschappen. Utrecht: Echo.
T. Tudjman & W. de Jong (2006), Evaluatie Task Force Antilianen, RISBO, EUR
T. Tudjman & W. de Jong (2006), Sociaal Programma Nieuw Crooswijk, RISBO, EUR
T. Tudjman & W. de Jong (2006), Visieontwikkeling SCW deelgemeente Feijenoord, RISBO, EUR
Simons, M.E., Siep, P.A. & Bekkers, V.J.J.M. (2006) De universiteitsbibliotheek in de netwerkmaatschappij. Een strategisch keuzemodel voor de digitale bibliotheek. Bibliotheek & Archiefgids, 82 (4), 8-12.
Severiens, S.E., G. ten Dam & S. Blom, (2006). Comparison of Dutch ethnic miority and majority engineering students: social and academic integration. In: International Journal of Inclusive Education, jrg. 10, nr. 1, p. 75-89
Severiens, S.E. & D.M.L. Verstegen, (2006). Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor vmbo-schoolloopbanen in de Rotterdamse regio, derde meting 2004-2005. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-36-2
Vermeulen, L.M. (2006). Docentportfolio's, een eerste kennismaking. RISBO/OECR.
Vermeulen, L.M., Wolff, R. (2006). Omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs. RISBO/OECR.
Vermeulen, L.M., Jager, K.M. (2006). Een gerichte blik op de arbeidsmarkt. Onderzoek naar de arbeidsmarktintrede van EUR-afgestudeerden. RISBO/OECR.
Meijer, J., Vermeulen-Kerstens, L., Schellings, G., van der Meijden, A. (2006). Reken- en Taalvaardigheid van Instromers Lerarenopleiding Basisonderwijs. Voorstellen ter verbetering van de reken- en taalvaardigheid van instromende studenten Lerarenopleiding Basisonderwijs, gebaseerd op een kleinschalig verkennend onderzoek. SCO-Kohnstamm Amsterdam / RISBO Rotterdam, iov Ministerie van OCW, Den Haag.
Publicaties uit 2005
Snel, E., J. de Boom and G. Engbersen, (2005). Migration and migration policies in the Netherlands 2003. Dutch SOPEMI-Report 2003. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-303
Bekkers, V.J.J.M., Simons, M.E., Siep, P.A., De digitale bibliotheek in de netwerkmaatschappij. Rotterdam. 2005.
Duivenboden, H.P.M., Siep, P.A., Positionering Group Decision Room. Een verkenning naar de toekomstige positie van de Group Decision Room van het ministerie van VROM. Rotterdam. 2005.
Wieland, A., (2005). Educational and Innovative Use of ICT in Education: Has The Ceiling Already Been Reached?. Paper presentatie op Online Educa Berlin 2005. 11th International Conference on Technology Supported Learning & Training, 30 november t/m 2 december 2005, Berlijn, Duitsland
Wieland, A. (2005). Activerende online werkvormen. Workshop Digitale Didactiek, Rotterdam d.d. 25 mei 2004.
Wieland, A. (2005). Didactische scenario?s. Presentatie op de Werkconferentie Web-spijkeren, Maastricht d.d. 7 juli 2005.
Baars, G.J.A. (2005). Wat zijn online activerende werkvormen? Definitie en voorbeelden. Presentatie op conferentie 'Digitaal onderwijs is anders', Den Bosch, 23 februari 2005.
Baars, G.J.A. (2005). E-learning: examples and opportunities for setting up an online master program meteorology. Presentation on WMO-session (fourteenth session of Regional Association IV, North America, Central America and the Caribbean), San José, Costa Rica, 11 April 2005.
Baars, G.J.A. (2005). E-coaching: Een nadere definitie. Presentatie op Werkconferentie e-coachen en begeleiden op afstand, Utrecht, Ruud de Moor Centrum, 15 September 2005.
Baars, G.J.A. (2005). Aandachtspunten bij het uitvoeren van een onderwijsvernieuwingsproject vanuit het oogpunt van een instelling. Presentatie gegeven op miniconferentie OU met titel 'Van innovatief project tot onderwijsinnovatie: Succes- en faalfactoren van onderwijsinnovaties', Utrecht, 4 november 2005.
Klop, T, Knippels, M.C. & Severiens, S. (2005) Genomics en het onderwijs. Attitudes ten aanzien van genomics; de rol van fictie bij morele oordeelsvorming ten aanzien van genomics. Presentatie MCG themadag: 'De kracht schuilt in de wederkerigheid', Amsterdam, 15 dec 2005.
Klop, T., S.E. Severiens & M.C.P.J. Knippels, (2005). Exploration of attitudes towards biotechnology of Dutch secondary school students. Proceedings of the Fifth Inernational ESERA Confernece on Contributions of Research to Enhancing Students Interest in Learning Science. 28-08-2005, Barcelona, Spain
Wieland, A., (2005). ICT in het onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Progressie(f)? Rapportage van de ICT Monitor 2004. Rotterdam: RISBO. Online: www.eur.nl/icto/rapportages. Rotterdam: RISBO - OECR.
Wieland, A., (2005). Evaluation of the use of electronic learning environments: Perceptions of lecturers and students. In: Mendez-Vilas, A., Gonzalez-Pereira, B., Mesa Gonzalez, J., Mesa Gonzalez, J.A. (Eds.) . In: Recent Research Developments in Learning Technologies., p. 448-893, ISBN: 609-5996-1.
Wieland, A., (2005). Educational and Innovative Use of ICT in Education: Has The Ceiling Already Been Reached?. In: , 11th International Conference on Technology Supported Learning & Training. Book of Abstracts Online Educa Berlin., p. 320-323
Rienties, B., D. Tempelaar, D. Waterval, A. Heck, N. Brouwer, W. Kaper, A. Wieland & F. van Engelen (2005). Formats beschrijving Kennisniveaus. Deliverable 3 in project Web-Spijkeren. UM, UvA, EUR.
Leijen, M. van, A. Wieland & B. Rienties, (2005). Quick scan onderzoek naar de initiatieven elders. Universtiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Kaper, W., N. Brouwer, G. Blok & A. Wieland, (2005). Evaluatieprotocol voor flexibel onderwijs bij heterogene instroom. Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit.
Karyotis, S.J., T. Tudjman, C. Masson & W. de Jong, (2005). Jeugd en Buitenruimte in Rotterdam. Het THuis Op Straat Project. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-001
Karyotis, S.J., T. Tudjman, C. Masson & W. de Jong, (2005). Jeugd en Buitenruimte in Rotterdam. Het THuis Op Straat Project. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-001
Bekkers, V.J.J.M., Simons, M.E., Ploegman, W., Rietman, J, Rooij, M.A. de (2005). Arbeidsproductiviteit in de zorgsector en ICT. Rotterdam: Center for Public Innovation. ISBN:90-78255-01-3
Bekkers, V.J.J.M., Duivenboden, H.P.M. van, Simons, M.E., Thaens, M., Venrooy, A. van (2005). Adaptief vermogen en architectuurontwikkeling in ketens en netwerken. Over het smeden van flexibele ketens en netwerken. Rotterdam: Center for Public Innovation. ISBN: 978-90-78255-02-4
Wolff, R. & S.E. Severiens, (2005): Structure and culture of learning environments and their influence on study progress of foreign background students. A qualitative research study at three university course programs in the Netherlands. Paper presented at the Earli meeting in Cyprus (European Association of Research on learning and Instruction. , Cyprus
Severiens, S.E., W.Y.J. Liu & S. Rezai, (2005). Succes- en faalfactoren in het VMBO. Verklaringen voor schoolloopbanen in de regio Rotterdam (2003-2004). Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-29-X
Severiens, S.E., R. Wolff & S. Rezai, (2005): Stimulerende leeromgevingen voor allochtone studenten. ORD Proceedings , Gent
Severiens, S.E., (2005): Predictive validity of high school GPA in DUtch students from disadvantaged backgrounds. Paper presented at eht EAN conference (European Access Network) in Vienna , Vienna
Severiens, S.E., (2005). Succes- en faalfactoren in de Zadkine Zorg opleidingen. In: ZOZ, nr. 30, p. 3-8
Severiens, S.E. & S. Rezai, (2005). Succes- en faalfactoren in het vmbo. Verklaringen voor schoolloopbanen in de regio Rotterdam (2003-2004). In: Toon: Onderwijs en Welzijn in de multiculturele samenleving, jrg. 8, nr. 9, p. 24-25
Severiens, S.E. & S. Rezai, (2005). Succes- en faalfactoren in het middelbaar beroepsonderwijs 2001-2004. Een vergelijking van de hoogte van de succes- en faalfactoren van verschillende sectoren in de regio Rotterdam over de schooljaren 2001-2002, 2002-2003 en 2003-2004. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-311
Noordman, Th.B.J., M. Kroes, C. de Graauw & F. Meulmeester, (2005). Festivals en gemeentelijk beleid in Nederland
Mulder, R.H., S.E. Severiens & W.Y.J. Liu, (2005): Relations between characteristi s of the teaching and learning environment with learning motivation and achievement in vocational education. Paper presented at the Earli meeting in Cyprus (European Association of Research on Learning and Instruction) , Cyprus
Mulder, R.H. & S.E. Severiens, (2005). Relations between characteristics of the learning environment with learning motivation and achievement results in vocational education. In: , Bridging individual, organizational, and cultural aspects of professional learning. Regensburg: Roderer Verlag.
Ax, A. Dingemans, M., Latupeirissa, M., Lugtenberg, G., Vermeulen, L. (Eds). (2005). Over Grenzen. Erasmus Honours Programme 2005. Erasmus Universiteit Rotterdam.
Klatter, E.B. & A.M.J.A. van het Kaar, (2005). Het organiseren van grenzeloos leren. Regionale Monitor. Meting bij zes regionele onderwijsinnovaties binnen het middelbaar technisch beroepsonderwijs. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-338
Hofman, W.H.A., J. de Boom, R.H. Hofman & N.J. Dijkstra, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie. Deelrapport I. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., J. de Boom, R.H. Hofman & M.A. van den Berg, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie in het onderwijsachterstandenbeleid. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., J. de Boom & R.H. Hofman, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie. Deelrapport II. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., J. de Boom & R.H. Hofman, (2005). Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie. Configuraties van besturingsmodellen. Deelrapportage III. Rotterdam: RISBO.
Hofman, R.H., N.J. Dijkstra, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2005). Kwaliteitszorg in het primair ondewijs. Eindrapport. Groningen: GION.
Boom, J. de, W.Y.J. Liu, J. Welter & A. Wieland, (2005). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een driejarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. Eindrapport 2005. Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, M.R.P.J.R. van San, M. van Wijk & M.A. van den Berg, (2005). Criminaliteit van Antillianen in Rotterdam. Een inventarisatie van de beschikbare informatie en lacunes. Rotterdam: RISBO.
Baillergeau, E.N., J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2005). Non-take-up in the Netherlands: An overview of the emergence, definitions, research methods and results of NTU regarding social security benefits, health, housing and education. Rotterdam: RISBO.
Baars, G.J.A. & I. D'haese, (2005). Deskundigheidsbevordering van docenten via het web. In: D'haese, I. & M. Valcke, Digitaal leren: ICT-toepassingen in het hoger onderwijs. Tielt: Uitgeverij Lannoo., p. 265-277
Publicaties uit 2004
Snel, E., G. Engbersen and J. de Boom, (2004). Migration and migration policies in the Netherlands. Dutch SOPEMI-Report 2002. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-26-5
Wieland, A., Jager, K. (2004). Activerende online werkvormen. Workshop Digitale Didactiek, Utrecht d.d. 29 september 2004.
Baars, G.J.A. (2004). Van e-learning naar x-learning: Leiden ICT-toepassingen tot verbetering van het onderwijs? Lezing op de Universiteit Nederlandse Antillen, Curacao, 1 april 2004.
Baars, G.J.A. (2004) Opschaling Digit@le Did@ctiek. Lezing op SURF/ DU-congres Professionalisering en ICT in het hoger onderwijs, congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort, 25 mei 2004.
Deinum, J.F., Baars, G.J.A. & Walserie-Wolff, S. Digital Didactics. (2004). Development of teaching staff. Presentation on ALT-C 2004 'Blue skies and pragmatism - learning technologies for the next decade' , Exeter, 14 September 2004 (opgenomen in Proceedings: Oxford Brookes University: Oxford).
Baars, G.J.A., Jager, K.M. & Verstelle, M. Staff development on the area of e-learning: formats e-learning competences, organisation and role of mangement. Workshop CROSS/SURF, Cyprus, Intercollege, 7 - 9 oktober 2004.
Baars, G.J.A., Splinter, T.A.W & P.F. Wimmers (2004). Welke factoren spelen volgens studenten een rol bij de studieresultaten die ze tijdens de opleiding Geneeskunde behalen? Posterpresentatie op NVMO, Egmond aan Zee, 11 november 2004.
Splinter, T.A.W., Baars, G.J.A. & Urlings-Strop, L.C. (2004). Predictive value of GPA?s for performance at medical school. Presentation at University of Heidelberg, Germany, 9 December 2004.
Walsarie Wolff, S., Baars, G.J.A..& Deinum, J.F. (2004). Creating a platform for teachers using ICT in higher Education. Presentatie op Online Educa Berlijn, 2-3 december 2004 (opgenomen in Proceedings).
Severiens, S.E., (2004). Werk+. Een succesvol traject voor moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in Rotterdam. Een samenvatting van de resultaten van de evaluatie. Rotterdam: RISBO.
Severiens, S.E., (2004). Duurzame plaatsing na Werk+. Een follow-up van de Werk+ deelnemers een half jaar na de uitstroom. Rotterdam: RISBO.
Noordman, Th.B.J., M. Kroes & J.D. Wagensveld, (2004). De identiteit van Delft. Rotterdam: RISBO.
Noordman, Th.B.J., (2004). De culturele identiteit van Brielle. Rotterdam: RISBO.
Kroes, M. & Th.B.J. Noordman, (2004). Discrepanties in het beleid van gemeenten en festivals. Rotterdam: RISBO.
Murillo, J, D. Kavadias, G. Amaro, M. Lopes da Silva, P. Daly, G. Thorpe, W.H.A. Hofman & R.H. Hofman, (2004). Reflections and Explanations. In: , Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 157-168, ISBN: 1-4020-2744-3
Hofman, W.H.A. & M.N. van den Berg, (2004). Highbrows in University Education. . In: Higher Education in Europe (under review)
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, (2004). Institutional contexts and effectiveness of schooling. In: , Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 1-16, ISBN: 1-4020-2744-3
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, (2004). Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. In: Hofman, R.H., N.J. Dijkstra & W.H.A. Hofman, Wetenschappelijke onderbouwing van het beoordelingskader voor zelf-evaluatie-instrumenten voor scholen. Groningen/Rotterdam: RUG/EUR.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, (2004). Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. .
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2004). Configurations of Institutional Contexts. . In: , Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 139-156, ISBN: 1-4020-2744-3
Hofman, R.H., N.J. Dijkstra, W.H.A. Hofman & J. de Boom, (2004). Kwaliteitszorg in het primair onderwijs BOPO-project. Deelstudie 1: Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Peiling 2003/2004. Rotterdam: RISBO.
Hofman, R.H., N.J. Dijkstra & W.H.A. Hofman, (2004). Wetenschappelijke onderbouwing van het beoordelingskader voor zelf-evaluatie-instrumenten voor scholen. Groningen/Rotterdam: RUG/EUR.
Hofman, R.H., N.J. Dijkstra & W.H.A. Hofman, (2004). School self-evaluation: design and try-out of anassessment frameword. . In: International Journal of Leadership in Education (under review)
Guldemond, H., W.H.A. Hofman & R.H. Hofman, (2004). Quality and Equity of European Education. In: Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 117-138, ISBN: 1-4020-2744-3
Guldemond, H., W.H.A. Hofman & R.H. Hofman, (2004). Quality and Equity of European Education. . In: , Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 117-138, ISBN: 1-4020-2744-3
Rodenburg, G., F. Noordhoff, E. Snel & G. Engbersen, (2004). Verkenning van kansen. De ontwikkeling van een assessment-instrument voor Dordtse werkzoekenden. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-28-1
Boom, J. de, G. Engbersen & P. van der Heijden, (2004). Illegaal verblijf van vreemdelingen in Amsterdam. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.A. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2004). De logistieke kwaliteit van de TU Delft. Een driejarige kwaliteitsmonitor; ontwikkeling van tevredenheid van studenten ten aanzien van faciliteiten, communicatie en onderwijsorganisatie. . Rotterdam: RISBO.
Berg, M.A. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2004). Alumni van het Johan Borgman College over toegevoegde waarde en kwaliteit. Een onderzoek in opdracht van het Johan Borman Fonds onder alumni van de HJBC-opleidingen tot paranormaal therapeut of -hulpverlener. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den & W.H.A. Hofman, (2004). Student Success in University Education. A multi-measurement study into the impact of student and faculty facorts on study progress. . In: Higher Education (in press)
Baars, G.J.A., J.F. Deinum & S. Walserie-Wolff, (2004). E-learning voor docenten. In: Onderwijsinnovatie, nr. 1, p. 28-29.
Publicaties uit 2003
Engbersen, G., E. Snel, J. de Boom and E. Heyl, (2003). Migration, immigrants and policy in the Netherlands. Report for the Continuous Reporting System on Migration (SOPEMI) of the Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). Dutch SOPEMI-Report 2001. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-22-2
Wieland, A. (2003). Digit@le Did@ctiek: een nieuwe service voor en door docenten HO. Workshop op de studiedag 'Aan de slag met e-learning!' van de Hogeschool INHOLLAND. Diemen d.d. 3 april 2003.
Baars, G.J.A. & Ven, M.J.J.M. van de (2003) Interactieve workshop Professionalisering van docenten: Innovatieve vormen van digitale didactiek op het Nationale E-learning congres 2003 van SBO. Heerlen d.d. 29 januari 2003.
Baars, G.J.A. (2003). Interactive workshop: Two innovative ways of Staff Development. Op congres Connecting people, georganiseerd door SURF en ALT. Amsterdam d.d. 10 april 2003.
Baars, G.J.A. (2003). Workshop: Welke rollen kunnen studenten krijgen bij werkvormen die online ondersteund worden? Op ICTO studiedag voor UvA en HvA docenten met als titel ICT en de omslag in het leerproces: Van onderwijzen naar leren. Amsterdam, 13 mei 2003.
Baars, G.J.A. & Ven, M.J.J.M. van de (2003). Digit@l Did@actics: Development of Teaching Staff. Practical Instruments for Using ICT in Education. Paper presentatie op de ED-MEDIA 2003 Conference in Honolulu, Hawaii, 23 ? 28 Juni 2003.
Ven, M.J.J.M. van de & Baars, G.J.A. (2003). Online Learning for Teacher Trainers. Paper presentatie op de ED-MEDIA 2003 Conference in Honolulu, Hawaii, 23 ? 28 Juni 2003.
Baars, G.J.A. (2003). Digit@le Did@ctiek Professionalisering via het web: Twee innovatieve formats. Keynotepresentatie op congres Digitaal leren: Ritsen tussen Didactiek & ICT in Leuven, België, 16 september 2003.
Kerstens, L.M. & Baars, G.J.A. (2003). Realistisch beoordelen. Afsluiting van de studiedag 'Helderheid in veelzijdigheid - rekenen-wiskunde & didactiek in vernieuwde opleidingstrajecten', Freudenthal Instituut, Utrecht, 31 oktober 2003.
Baars, G.J.A. (2003). De toekomst van digitale didactiek en e-learning. Workshop tijdens de themadag 'Digitale Didactiek' voor de BVE-sector, Kennisnet, Den Bosch, 6 november 2003.
Baars, G.J.A. (2003). Wat leren docenten van goede voorbeelden? Preconference-workshop op de SURF Onderwijsdagen, Nederlands Congres Centrum, Den Haag, 18 november 2003.
Baars, G.J.A. & Ven, M.J.J.M. van de (2003). Digit@l Did@actics: Development of Teaching Staff. Practical Instruments for Using ICT in Education. In: Proceedings ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 1923-1926). Norfolk (VA), USA: AACE.
Ven, M.J.J.M. van de & Baars, G.J.A. (2003). Online Learning for Teacher Trainers. In: Proceedings ED-MEDIA 2003, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ppn. 2053 ? 2056). Norfolk (VA), USA: AACE.
Baars, G.J.A., Denium, J.F., Meijerink, L. & Wieland, A. (2003). Digit@le Did@ctiek: Ideeën van Docenten voor Elektronische Educatie. Rotterdam, Delft, Groningen: OECR, EduTec, RUG.
Baars, G.J.A. & M.J.J.M. van de Ven. (2003). Train the trainer traject: E-learning voor trainers van docenten. In: Tijdschrift voor Intellectueel Kapitaal, jrg. 2, nr. 2 (mei/jun), p. 28-30.
Severiens, S.E., R.H. Mulder & W. Maaskant, (2003). De deelnemers over Werk+: een tussenstand. Rotterdam: RISBO.
Severiens, S.E. & R.H. Mulder, (2003). Evaluatie Techniek maakt het: effecten op het rendement van ROCs en instrumenten voor het onderzoeken van tevredenheid van actoren. Rotterdam: RISBO.
Mulder, R.H. & S.E. Severiens, (2003): Het succes van pgo in het technisch beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), 7-9 mei 07-05-2003, Kerkrade
Heyl, E., R.H. Mulder & S.E. Severiens, (2003). Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2002-2003; verslag van de vierde meting van het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren. Rotterdam: RISBO.
Kroes, M. & Th.B.J. Noordman, (2003). De G30 en hun festivals. Rotterdam: RISBO.
Severiens, S.E., R.H. Mulder & W. Maaskant, (2003). De deelnemers over Werk+: een tussenstand. Rotterdam: RISBO.
Severiens, S.E. & R.H. Mulder, (2003). Evaluatie Techniek maakt het: effecten op het rendement van ROCs en instrumenten voor het onderzoeken van tevredenheid van actoren. Rotterdam: RISBO.
Sanden, J.M.M. van der, E. de Bruijn & R.H. Mulder, (2003). Ontwikkelingen in het onderzoek op het terrein van het beroepsonderwijs. In: Mulder, M., R. Wesselink, H. Biemans, A.F.M. Nieuwenhuis & R. Poell, Competentiegericht beroepsonderwijs: gediplomeerd, maar ook bekwaam?. Houten: Wolters/Noordhoff.
Mulder, R.H., J. de Boom, E. Heyl, E.B. Klatter & S.E. Severiens, (2003). Succes- en faalfactoren in het vmbo; de ontwikkeling en het instrument en de resultaten van de de meting 2002-2003. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-24-9
Mulder, R.H., (2003): Rich learning environments in secondary vocational education. Paper presented at the WACE conference, august. 01-08-2003, Rotterdam
Mulder, R.H., (2003): De ontwikkeling van didactische modellen in het technisch beroepsonderwijs: succesvolle ontwikkel- en implementatiestrategien. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), 7-9 mei. 07-05-2003, Kerkrade
Mulder, R.H., (2003). Projectportret Techniek maakt het! Probleemgestuurd onderwijs in beweging ontwikkeling en toepassing van een didactiek in het middelbaar technisch onderwijs. Delft: Axis.
Mulder, R.H., (2003). Ontwikkelingen didactiek bol/bbl 1 en 2: beroepstaakgestuurd leren. In: Journaal voor onderwijsvernieuwing, Techniek maakt het, jrg. 3, nr. 2, p. 3-0
Mulder, R.H., (2003). Competentiegericht leren in ICT-opleidingen. In: TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs, jrg. 12, nr. 4, p. 116-118
Mulder, R.H., (2003). Competentiegericht beoordelen (Combo). In: Journaal voor onderwijsvernieuwing, Techniek maakt het, jrg. 3, nr. 2, p. 2-0
Mulder, R.H. & S.E. Severiens, (2003): Het succes van pgo in het technisch beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD), 7-9 mei 07-05-2003, Kerkrade
Zanting, A., van Mannekes, H.M., en Kerstens, L.M. (2003). Evaluatie Specieel 2. Opleidingsinstituut Geneeskunde EMC / OECR. Intern rapport.
Klatter, E.B., W.H.A. Hofman & E. Heyl, (2003). De brede school: ontwikkeling van brede schoolactiviteiten, ouderparticipatie en sociale cohesie. Een herhaalde meting van brede schoolactiviteiten en een onderzoek naar de participatie van ouders en hun opvattingen over de brede school in relatie tot de sociale cohesie in de wijk. Rotterdam: RISBO.
Klatter, E.B., W.H.A. Hofman & E. Heyl, (2003). De brede school: ontwikkeling in participatie en sociaal functioneren van leerlingen. Een herhaalde meting van de brede school op leerlingniveau in enkele pilotgemeenten in de provincie Zuid-Holland. Rotterdam: RISBO.
Jansen, E.P.W.A. & W.H.A. Hofman, (2003). Onderwijs op maat? Een inventarisatie van individuele onderwijsafspraken in het Hoger Onderwijs. In: Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, jrg. 21, nr. 3, p. 159-169
Hofman, W.H.A., U. De Jong, M. Van Leeuwen, J. de Boom, I. van der Veen, J.A. Korteweg & E. Heyl, (2003). Studentenmonitor 2002. Studenten in het hoger onderwijs. Zoetermeer: Min OC&W. ISBN: 90 5910 390 4
Hofman, W.H.A. & R.H. Hofman, (2003). Universal and Context-specific Effectiveness Indicators in Primary Education. In: Indicators of Quality Education. National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi, India
Hofman, W.H.A. & M.N. van den Berg, (2003). Ethnic-specific Achievement in Higher Education. In: Higher Education in Europe, jrg. 28, nr. 1
Hofman, W.H.A. & M.N. van den Berg, (2003). Ethnic-specific Achievement in Dutch Higher Education. In: Higher Education in Europe, jrg. 28, nr. 3, p. 371-389
Hofman, W.H.A. & A.J. Steijn, (2003). Students or lower-skilled workers? Displacement at the bottom of the labour market. In: Higher Education, jrg. 45, p. 127-146
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, (2003). Institutional Context of Education Systems in Europe. Dordrecht: Kluwer Academic Press.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2003). Effective families, peers and schools. A configuration approach. In: Educational Research and Evaluation , jrg. 9, nr. 3, p. 213-237
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2003). Publiek en privaat onderwijs: de situatie in Nederland en Europa. In: Handboek Schoolorganisatie en management , jrg. 12, nr. 5200, p. 1-22
Heyl, E., R.H. Mulder & S.E. Severiens, (2003). Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 2002-2003; verslag van de vierde meting van het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren. Rotterdam: RISBO.
Engbersen, G., E. Snel, A.S. Leerkes, M.R.P.J.R. van San & H. Entzinger, (2003). Over landsgrenzen. Transnationale betrokkenheid en integratie. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-23-0
Brandsma, T.F., R.H. Mulder & A.F.M. Nieuwenhuis, (2003): Organizing quality in VET: institutions, organizations and professionals. Paper presented at the ECER conference, 17-09-2003, Hamburg
Boom, J. de, W.H.A. Hofman & R.H. Mulder, (2003). Onderzoek naar kenmerken, opvattingen en studievoortgang van deelnemers in de bol, bbl en educatie: een voorstudie. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den & W.H.A. Hofman, (2003). Student Success in University Education. A multi-measurement study into the impact of student and faculty factors on study progress. In: Higher Education
Berg, J. van den, F. Ebbens, J. Huisman, A. Kikstra & R.H. Mulder, (2003). Beroepstaakgestuurd Leren; een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL. s-Hertogenbosch: CINOP/Stichting Consortium PGO.
Baillergeau, E.N., J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2003). Exnota: research on the phenomenon of non-take-up in The Netherlands. A report to the European Commission. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
Baars, G.J.A., M.J.J.M. van de Ven, G.J. Verheij & S. Walserie-Wolff, (2003). Digit@l Did@ctics Project: Dydaktyka oparta na mediach elektronicznych: Doktsztalcanie kadry nauczycielskiej. Praktyczne narzedzia uzytkowania ICT w edukacji. In: E-mentor, nr. 2, p. 28-33.
Baars, G.J.A., (2003). Welke mogelijkheden biedt e-coaching voor onderwijsbegeleiders? Voor- en nadelen van traditioneel en e-coachen naast elkaar. In: School & Begeleiding, jrg. 20, nr. 4, p. 1921-0.
Baars, G.J.A. & M.J.J.M. van de Ven, (2003). Train the trainer traject: E-learning voor trainers van docenten. . In: Tijdschrift voor Intellectueel Kapitaal, jrg. 2, nr. 2, p. 28-30
Publicaties uit 2002
Baars, G.J.A. en M.J.J.M. van de Ven (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. Presentatie tijdens de EUNIS-conferentie op de Universiteit van Porto, Faculdade de Engenharia, d.d. 21 juni 2002.
Baars, G.J.A. en M.J.J.M. van de Ven (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. Presentatie tijdens The New Educational Benefits of ICT in Higher Education in de Doelen Rotterdam, d.d. 2 september 2002.
Baars, G.J.A., Ven, M.J.J.M. van de, en M. Verstelle. (2002). Hoe professionaliseren we onze docenten rondom de invoering van ELO's? Presentatie tijdens de Preconferentie SURF Onderwijsdagen in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag, 5 november 2002.
Baars, G.J.A. & A. Wieland (2002). Digit@le Did@ctiek: praktische tips voor gebruik van ICT in onderwijs Op bijeenkomst ICT en Onderwijs Rotterdamse instellingen voor Hoger Onderwijs. Rotterdam, d.d. 15 november 2002.
Baars, G.J.A., Ven, M.J.J.M. van de, Verheij, G.J. & Verkroost, M.J. (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. In: Kallenberg, A.J. & Ven, M.J.J.M. van de. The New Educational Benefits of ICT in Higher Education: Proceedings (pp. 143-146). Rotterdam: Erasmus Plus. ISBN: 90-9016127-9.
Baars, G.J.A., Ven, M.J.J.M. van de, Verheij, G.J. & M.J. Verkroost (2002). Digit@l Did@ctics: Development of Teaching Staff. In: Ribeiro, L.M. & J. Marques dos Santos. Proceedings The Changing Universities: The Challenge of New Technologies: EUNIS 2002: The 8th International Conference of European University Information Systems (p. 22-25). Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
Baars, G.J.A. & M.J.J.M. van de Ven. (2002). Train the trainer traject: Een mix van face to face en online leren. Rotterdam: Onderwijskundig Expertise Centrum Rotterdam; Utrecht: SURF Educatie.
Baars, G.J.A., Hos, R.J. en A. Kerling. (2002). ICT-monitor 2002 Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Severiens, S.E., R.H. Mulder, W. Maaskant & N van den Berg, (2002). Na een jaar Werk+. Rotterdam: RISBO.
Severiens, S.E., R.H. Mulder & N. van den Berg, (2002). Werk+ na twee jaar. Een evaluatie-onderzoek naar de tevredenheid van de deelnemers en het functioneren van de organisatie. Rotterdam: RISBO.
Schenkeveld, C.J.M., W.H.A. Hofman & E. Heyl, (2002). De brede school: participatie en sociaal functioneren. Resultaten van de nulmeting op leerlingniveau van de brede school in enkele pilotgemeenten in de provincie Zuid-Holland. Rotterdam: RISBO.
San, M.R.P.J.R. van, E. Snel & R. Boers, (2002). Woninginbrekers en zware jongens. Daders uit het voormalige Joegoslavi aan het woord. Apeldoorn: Politie en Wetenschap.
Noordman, Th.B.J., (2002). Professionalisering culturele instellingen VSB FOnds. Rotterdam: ERBS.
Severiens, S.E., R.H. Mulder, W. Maaskant & N van den Berg, (2002). Na een jaar Werk+. Rotterdam: RISBO.
Severiens, S.E., R.H. Mulder & N. van den Berg, (2002). Werk+ na twee jaar. Een evaluatie-onderzoek naar de tevredenheid van de deelnemers en het functioneren van de organisatie. Rotterdam: RISBO.
Sanden, J.M.M. van der, E. de Bruijn & R.H. Mulder, (2002). Het beroepsonderwijs: programmeringsstudie. Den Haag: NWO / PROO. ISBN: 90-70608-80-4
Mulder, R.H., (2002): Innovation in secondary vocational education: problem based learning in technical education. Paper presented at the 3rd conference on HRD research and Practice across Europe, 25th and 26th January 2002, Edinburgh. 25-01-2002, Edinburgh
Mulder, R.H., (2002): Design of learning evironments for professional development: the case of problem based learning in secondary technical education. Paper presented at the EARLI SIG meeting on Professional Development, June 26-28, Turku 26-06-2002,
Mulder, R.H., (2002). Toetsing en pgo. In: journaal voor onderwijsvernieuwing. Techniek maakt het, jrg. 2, nr. 2
Mulder, R.H., (2002). PGO in het technisch beroepsonderwijs: integratie en variatie in een didactisch model. In: Sormani, H., J. Onstenk, R.H. Mulder, H. van der Kooij & E. Payens, Exacte vakken en competenties in het beroepsonderwijs. s-Hertogenborsch: CINOP., p. 29-48, ISBN: 90-5003-369-5
Mulder, R.H., (2002). Naar een didactiek voor niveau 1 en 2. In: Journaal voor onderwijsvernieuwing, Techniek maakt het, jrg. 3, nr. 1, p. 8-0
Mulder, R.H., (2002). Innovation in secondary vocational education: problem based learning in technical education. In: , Transferability, flexibility and mobility as targets of vocational education and training. Goeteborg/Goettingen: Goetborg University., p. 54-65
Mulder, R.H., (2001). Gestaltung berufspraktischer Lehr-Lernarrangements: Entwurf und Test des Modells zunehmender Komplexitat. In: Kremer, H. & P.F.E. Sloane, Konstruktion, Implementation und Evaluation komplexer Lehr-Lernarrangements; Fallsbeispiele aus Osterreich, den Niederlanden und Deutschland im Vergleich., p. 45-73
Mulder, R.H. & W.H.A. Hofman, (2002). Technici in technische functies. Delft: Axis.
Geerligs, J.W.G. & R.H. Mulder, (2002). Opgaan in technisch werk; kwantitatieve aspecten van de mobiliteit van technici. Wageningen: Stoas.
Kerstens, L. (2002). En wie toets de toetsen? Rapportage op basis van de gegevens in Tentamenmonitor 2001-2002. OECR.
Kallenberg, A.J., Kerstens, L.M., en de Swart, P.H. (2002). Competenties tussen beleid en uitvoering. Onderwijswerkplan voor de opleiding MER. Hogeschool Rotterdam / OECR. Intern rapport.
Schenkeveld, C.J.M., W.H.A. Hofman & E. Heyl, (2002). De brede school: participatie en sociaal functioneren. Resultaten van de nulmeting op leerlingniveau van de brede school in enkele pilotgemeenten in de provincie Zuid-Holland. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., U. De Jong, M. Van Leeuwen, J. de Boom, I. van der Veen, J.A. Korteweg, E. Heyl, M. Voorthuis & H. Budil-Nadvornikova, (2002). Studentenmonitor 2001. Studenten in het hoger onderwijs. Zoetermeer: Min OC&W. ISBN: 90 5910 139 1
Hofman, W.H.A., R.H. Hofman & H. Guldemond, (2002). Smart Management in Effective Schools. Effective Management Configurations in General and Vocational Education. In: , Conference on Learning and Teaching 2002. UMM/Kuala Lumpur: IKRAK/CLOT., p. 888-919
Hofman, W.H.A., J. de Boom, E. Heyl, U. De Jong, I. van der Veen, M. Voorthuis, M. Van Leeuwen, J.A. Korteweg & H. Budil-Nadvornikova, (2002). Studentenmonitor 2001. Kernrapport. Zoetermeer: Min. OC&W. ISBN: 90-5910-189-8
Hofman, W.H.A., E.P.W.A. Jansen, D.R. Kemper & S.O. Meier, (2002). Individuele afspraken in het Hoger Onderwijs. Een onderzoek naar de ervaringen in het hoger onderwijs bij het maken, uitvoeren en evalueren van individuele onderwijsafspraken. Zoetermeer: Min. OC&W. ISBN: 90-5910-119-7
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, (2002). Institutional Context of Education Systems in Europe. A cross-country comparison on quality and equity. groningen: GION. ISBN: 90-6690-500-X
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2002). School governance, culture and student achievement. In: International Journal of Leadership in Education, jrg. 5, nr. 3, p. 249-272
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2002). Mediating the sector effect. Sector specific effects in education. In: Dijkstra, A.B., J. Dronkers, T. Hoffer & J. Peschar, Public/Private Governance and Outcomes of Schooling.
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2002). Context effects and governance of schooling. In: Dijkstra, A.B., J. Dronkers, T. Hoffer & J. Peschar, .
Engbersen, G., R.H.J.M. Staring, J.P. van der Leun, J. de Boom, P. van der Heijden & M. Cruijff, (2002). Illegale vreemdelingen in Nederland.Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-20-6
Ypeij, A., E. Snel & G. Engbersen, (2002). Armoede in Amsterdam-Noord. Eerste deelstudie van project Landschappen van armoede. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-15-X
Ypeij, A. & G. Engbersen, (2002). Sociaal investeren in de sociale infrastructuur. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-18-4
Ypeij, A. & E. Snel, (2002). Armoede en bestaansstrategien: Formele en informele sociale zekerheid in Amsterdam-Zuidoost. Derde deelstudie van het project Landschappen van armoede. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-17-6
Staring, R.H.J.M., G. Engbersen & A. Ypeij, (2002). Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project Landschappen van armoede. Rotterdam: RISBO. ISBN: 9076613-16-8
Rusinovic, K., J. van der Leun, T. Chessa, A.M. Weltevrede, G. Engbersen & J. Vos, (2002). Nieuwe vangnetten in de samenleving. Over problemen en dilemmas in de opvang van kwetsbare groepen. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-19-2
Berg, M.N. van den, (2002). Studeren? (G)een punt! Een kwantitatieve studie naar studievoortgang in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs in de periode 1996-2000. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-21-4
Berg, J. van den, J. Huisman & R.H. Mulder, (2002). Herontwerp in de praktijk: een didactisch model voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL. ISBN: 90-5003-357-1
Publicaties uit 2001
Snel, E. en J. de Boom, ?Wereldburgers tegen wil en dank?. De onderwijs- en arbeidsmarktpositie van migranten uit voormalig Joegoslavië en de voormalig Sovjet-Unie in Nederland. In: Migrantenstudies, jrg. 17, nr. 3, p. 169-188.
Baars, G.J.A. (2001). Digitale leeromgeving: wat doen docenten daar nu eigenlijk mee?. Lezing op SURF onderwijsdag (28 november 2001).
Baars, G.J.A. (2001). Workshop Train-the-trainer, landelijke Blackboard gebruikersdag (18 mei 2001).
Baars, G.J.A. (2001). Multimediale Interactieve Leeromgeving MILE. In: School & Begeleiding, jrg. 18, nr. 1 (mrt), p. 22-25.
Nieuwenhuis, A.F.M., R.H. Mulder, M. Jellema & H. Van Berkel, (2001). Tussen voorschrift en autonomie: het organiseren van attractief beroepsonderwijs. In: Pedagogische Studien, jrg. 78, nr. 6, p. 412-424
Nieuwenhuis, A.F.M., H. Van Berkel, M. Jellema & R.H. Mulder, (2001). Kwaliteit getoetst in de BVE: Kwaliteit en niveau van aanbod en examens in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Zoetermeer: Ministerie van O C en W.
Nieuwenhuis, A.F.M., R.H. Mulder, M. Jellema & H. Van Berkel, (2001). Tussen voorschrift en autonomie: het organiseren van attractief beroepsonderwijs. In: Pedagogische Studien, jrg. 78, nr. 6, p. 412-424
Nieuwenhuis, A.F.M., H. Van Berkel, M. Jellema & R.H. Mulder, (2001). Kwaliteit getoetst in de BVE: Kwaliteit en niveau van aanbod en examens in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Zoetermeer: Ministerie van O C en W.
Mulder, R.H., (2001). Voortgang. In: journaal voor onderwijsvernieuwing, Techniek maakt het, jrg. 2, nr. 1, p. 2-2
Mulder, R.H., (2001). Afsluiting schooljaar: bagger! . In: journaal voor onderwijsvernieuwing, Techniek maakt het , jrg. 2, nr. 1, p. 1-2
Mulder, R.H. & C.J.M. Schenkeveld, (2001). Succes- en faalfactoren in de BVE: uitkomsten van een zelfevaluatie-instrument ter verhoging van het rendement. In: BBV-Bulletin, p. 19-22
Steijn, A.J. & W.H.A. Hofman, (2001). De rol van de Regionale Opleidingen Centra in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een verkennend onderzoek naar het oordeel van deskundigen. In: Mellink, G.H.C.T., W.P. Metsemakers, A.G.A. Hamoen & H.M. van der Linden, Opstaan door te kantelen. Leusden: Deloitte & Touche Bakkenist.
Hofman, W.H.A., U. De Jong, M. Van Leeuwen, M.N. van den Berg, J. de Boom, D. De Graaf & J. Roeleveld, (2001). Studentenmonitor 2000.
Hofman, W.H.A. & M.N. van den Berg, (2001). Determinants of Study Progress. the impact of Student characteristics, Curriculum and Context factors in University Education. In: Higher Education in Europe, jrg. 25, nr. 1
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2001). The Effectiveness of Cohesive Schools. In: International Journal of Leadership in Education, jrg. 4, nr. 2, p. 115-135
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2001). Social Context Effects on Pupils Perception of School. In: Learning and Instruction, jrg. 2001, nr. 11, p. 171-194
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2001). Sector, Governance and Effectiveness of Schooling. Groningen/Rotterdam: NOE/PROO, GION/RISBO.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2001). Governance and the effectiveness of schools. In: International Journal of Educational Leadership
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2001). School choice, religious traditions and school effectiveness in public and private schools. In: International Journal of Education and Religion, nr. 2
Heyl, E., R.H. Mulder & C.J.M. Schenkeveld, (2001). Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs 2000-2001. De tweede meting met het zelfevaluatie-instrument Succes- en faalfactoren ter verhoging van het rendement in de regio Rijnmond. Rotterdam: RISBO/Erasmus Universiteit. ISBN: 90-76613-13-3
Staring, R.H.J.M., (2001). Reizen onder regie, Het migratieproces van illegale Turken in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis. ISBN: 90 5589 197 5
Schenkeveld, C.J.M., R.H. Mulder & J. de Boom, (2001). Monitoring van de Anesthesiemedewerker: Een onderzoek onder de leden van de Nederlandse Vereniging van AnesthesieMedewerkers naar functie-inhoud, beroepsprofiel en verenigingsbeleid. Rotterdam: N.V.A.M./RISBO. ISBN: 90-9015765-4
Schenkeveld, C.J.M. & J. de Boom, (2001). De brede school Nesselande. Een onderzoek onder bewoners. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den, W.H.A. Hofman & C. Stoppelenburg, (2001). Bollebozen in het hoger onderwijs. Stimulansen en belemmeringen bij het volgen van twee opleidingen. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-12-5
Berg, M.N. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2001). Studeren in het wetenschappelijk onderwijs. Trends in de tweede helft van de jaren negentig. Zoetermeer: Min OCenW. ISBN: 90-5910-037-9
Publicaties uit 2000
Baars, G.J.A., Baltussen, M. & Y. Leenders. (2000). Pak je kattebelletje en maak een inschatting. In: Willem Bartjens, jrg. 20, nr. 2, p. 4-9.
Severiens, S.E., (2000). Duurzame plaatsing na WERK+. Een follow-up van de Werk+ deelnemers een half jaar na uitstroom. Rotterdam: RISBO.
Schenkeveld, C.J.M. & H.A.A. van Eerde, (2000). Wijk en School (deel 2): Percepties van Strategische Wijkaanpak en Brede School. Rotterdam: RISBO/ EUR. ISBN: 90-76613-11-7
Schenkeveld, C.J.M. & H.A.A. van Eerde, (2000). Wijk en School (deel 1): Een impressie van samenwerking op het raakvlak Strategische Wijkaanpak en Brede School. ISBN: 90-76613-10-9
Mulder, R.H., (2000). Voortgangsrapportage techniek maakt het. De Bilt: Stichting Consortium PGO.
Mulder, R.H., (2000). Toetsing en examinering in PGO: beleidsplan. De Bilt: Stichting Consortium PGO.
Mulder, R.H., (2000). Het project Techniek maakt het. In: journaal voor onderwijsvernieuwing, Techniek maakt het, jrg. 1, nr. 1, p. 2-5
Mulder, R.H. & P. van Wensveen, (2000). Innovaties en kwaliteit van het elektrotechnisch onderwijs. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Mulder, R.H. & J.V. Achterberg, (2000). Project Interval Leren: evaluatie van het leertraject VoorWerk voor (dreigend) voortijdige schoolverlaters. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Heijnsbroek, M.M., E. Koole & R.H. Mulder, (2000). Attitudes en beleidsvoornemens inzake HOVO. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Laan, L. van der, (2000). Ruimtelijke Implicaties van Arbeidsmarktontwikkelingen. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., R.H. Mulder & A.J. Steijn, (2000). Matching van bedrijf en beroepsopleiding: fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector.
Hofman, W.H.A. & A.J. Steijn, (2000). Matching van Bedrijf en Beroepsopleiding: Fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector. Erasmus Universiteit Rotterdam: Deloitte&Touche/RISBO.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, (2000). Institutional contexts and effectiveness of schooling. In: Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. . Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 1-16, ISBN: 1-4020-2774-3
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2000). The effectiveness of integrated schools. In: International Journal of Leadership in Education (ip)
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2000). Effectieve sociale contexten van leren [Effective Social Contexts of Learning]. Iniversity Groningen/Erasmus University Rotterdam: GION/RISBO.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (2000). Configurations of Institutional Contexts. In: Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, J. Gray & P. Daly, Institutional Context of Education Systems in Europe. A Cross-Country Comparison on Quality and Equity. Dordrecht: Kluwer Academic Press., p. 139-156, ISBN: 1-4020-2774-3
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2000): Sector-specific effects in education. A multi-level study into mediating factors of the sector effect at the classroom, school and governanace level. Paper presented at the ISA RC04 Midterm Conference on Outcomes and Governance of Schooling. 01-07-2000, Groningen
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2000): Context effects and governance of schooling. Paper presented at the ISA RC04 Midterm Conference on Outcomes and Governance of Schooling. 01-07-2000, Groningen
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2000). Social Context Effects on Pupils Perception of School. In: Learning and Instruction, nr. 1
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (2000). Gezin en opvoedingsstijl grote invloed op schoolprestaties. In: Didaktief & School, nr. 10
Heijnsbroek, M.M. & W.H.A. Hofman, (2000). Hovo heeft de toekomst! Eindrapport. De marktpositie van het Hoger Onderwijs voor Ouderen, de satisfactie van cursisten en de opvattingen van besturen in het hoger onderwijs. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-08-7
Heyl, E., R.H. Mulder, C.J.M. Schenkeveld & N. Weltevrede, (2000). Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 1999/2000; de eerste meting met het zelfevaluatie-instrument. Succes- en faalfactoren ter verhoging van het rendement in de regio Rijnmond. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit. ISBN: 90-76613-09-5
Heyl, E. & R.H. Mulder, (2000). Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneneducatie 1999/2000; tabellenbijlage. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Aa, R. van der, (2000). Opleidingen in de Markt: Concurrentie tussen instellingen voor educatie, scholing en opleiding. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-72597-90-7
Snel, E., J. de Boom, J. Burgers & G. Engbersen, (2000). Migratie, integratie en criminaliteit. Migranten uit voormalig Joegoslavie en de voormalige Sovjet-Unie in Nederland. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit. ISBN: 90-76613-04-4
Laan, L. van der, J. de Boom & F.G. van Oort, (2000). Groepsspecifieke Implicaties van Regionale Arbeidsmarktontwikkelingen. . Rotterdam: RISBO.
Boom, J. de, R.H. Mulder & B. Meijer, (2000). Bejegening door specialisten in het MCRZ, locatie Clara. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Boom, J. de, G. Engbersen & P. van der Heijden, (2004). Illegale vreemdelingen in Amsterdam en hun betrokkenheid bij criminele activiteiten. Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den, J. de Boom & W.H.A. Hofman, (2000). Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs. Derde onderzoeksmeting. Rotterdam: RISBO/Erasmus Universiteit Rotterdam.
Berg, M.N. van den & W.H.A. Hofman, (2000). Studievoortgang in het wetenschappelijk onderwijs. [Study progress in scientific education]. In: Tijdschrift voor Onderwijs Research, jrg. 24, nr. 3, p. 288-307
Publicaties uit 1999
Baars, G.J.A. (1999). Digitaal Rijbewijs voor het Onderwijs nader bekeken. In: School & Begeleiding, jrg. 16, nr. 3 (sep), p. 23-25.
Nieuwenhuis, A.F.M. & R.H. Mulder, (1999). Increasing complexity in vocational education. In: Nijhof, W.J. & J. Brandsma, Bridging the skills gap between work and education. Dordrecht: Kluwer.
Nieuwenhuis, A.F.M. & R.H. Mulder, (1999). Increasing complexity in vocational education. In: Nijhof, W.J. & J. Brandsma, Bridging the skills gap between work and education. Dordrecht: Kluwer.
Mulder, R.H., (1999): Conditions for instructional design and innovation in vocational education. Paper presented at the European Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI) 24-08-1999, Gteborg
Mulder, R.H., (1999). Conditions for instructional design and innovation in vocational education. In: Bustraan, J. & C. Terlouw, Systematic analysis of and reflection on "emergent practices" of instructional design; papers presented at the symposium "Systematice analysis of and reflection on "emergent practices" of instructional design" EARLI Conference August 1999, Goteborg, Sweden. Leiden: Universiteit Leiden., p. 37-50
Mulder, R.H., (1999). Boekbespreking van Gedragsbeinvloeding door cursussen: een studie naar de effecten van persoons-, cursus- en omgevingskenmerken van M. Hoekstra (dissertatie). In: BBV Bulletin (Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen Volwasseneneducatie), jrg. 6, nr. 2, p. 17-18
Mulder, R.H. & P. van Wensveen, (1999). Succes- en faalfactoren in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie; de ontwikkeling en een pilotstudie van een zelfevaluatieinstrument ter verhoging van het rendement in de regio Rijmond. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Mulder, R.H. & J.V. Achterberg, (1999). Project Interval Leren Rijnmond: Voorwerk. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Laan, L. van der & F.G. van Oort, (1999). Werk en Economie in Haaglanden - Trends en Perspectieven: Achtergrondrapport onderzoek laaggekwalificeerde werkgelegenheid in Haaglanden. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-72597-97-4
Steijn, A.J. & W.H.A. Hofman, (1999). Zijn lager opgeleiden de dupe van de toestroom van studenten op de arbeidsmarkt? Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 15, nr. 2
Steijn, A.J. & W.H.A. Hofman, (1999). Verdringing van laaggeschoolden als beleidsprobleem [Displacement of low-educated workers as a policy problem]. In: Lehning, P.B., De beleidsagenda 2000 [The policy agenda 2000]. Bussum: Coutinho.
Lucht, F. van der & W.H.A. Hofman, (1999). Beschikbaarheid, Bereik en Behoefte. Een evaluatie van de werkwijze van de Sector Jeugd GGD Rotterdam e.o. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-94-x
Hofman, W.H.A., A.J. Steijn & P. van Wensveen, (1999). Studenten of Laaggeschoolden: Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-72597-98-2
Hofman, W.H.A., A.J. Steijn & P. van Wensveen, (1999). Studenten of laaggeschoolden. Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-72597-98-2
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (1999). Social and cognitive outcomes compared: a comparison of context of learning. In: School Effectiveness and School Improvement, jrg. 10, nr. 3, p. 352-366
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (1999): School choice and school effectiveness in public and private schools. Paper for the International Congress of School Effectiveness and Improvement (ICSEI) 03-01-1999, San Antonio, USA
Ypeij, A., E. Snel & G. Engbersen, (1999). Armoede in Amsterdam-Noord: Eeste deelstudie van project Landschappen van Armoede. Rotterdam: RISBO/ EUR. ISBN: 90-76613-02-8
Eerde, H.A.A. van & C.J.M. Schenkeveld, (1999). Kinderen Aan Het Woord Over Hun Brede School: Een verkennend onderzoek. Rotterdam: RISBO/ EUR. ISBN: 90-76613-01-x
Boom, J. de, M.M. Heijnsbroek, W.H.A. Hofman & S. Littooy, (1999). Werk en scholing voor Haaglandse laagopgeleiden. Rotterdam: RISBO/EUR.
Boom, J. de, M.M. Heijnsbroek, E. Koole, R.H. Mulder & N. Rogels, (1999). Marktpositie en belemmeringen: onderzoek naar de positie van HOVO. Rotterdam: RISBO/ Erasmus Universiteit.
Boom, J. de, M.M. Heijnsbroek, E. Koole, R.H. Mulder & N. Rogels, (1999). De Marktpositie van HOVO: Een onderzoek naar de kenmerken en de omvang van de HOVO-doelgroep en de belemmeringen voor deelname (tussenrapportage). Rotterdam: RISBO.
Berg, M.N. van den, W.H.A. Hofman & P. van Wensveen, (1999). Studeren en Werken in het Wetenschappelijk Onderwijs, tweede onderzoeksmeting: Een onderzoek naar de relatie tussen werken, lenen en studievoortgang. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-76613-03-6
Publicaties uit 1998
Schenkeveld, C.J.M. & H.A.A. van Eerde, (1998). Brede Scholen Buurten: Over samenwerking in Rotterdam. Rotterdam: RISBO. ISBN: 90-72597-96-6
Mulder, R.H., (1998): Innovaties en rendement in het elektrotechnisch onderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Enschede 12-05-1998, Enschede
Mulder, R.H., (1998). Problem based learning in vocational education: design and evaluation of complex learning environments. In: Instructional design for Problem-Based Learning. Proceeding of the Third Workshop of the EARLI SIG Instructional Design, June 26-27, p. 29-26
Mulder, R.H., (1998). Problem based learning in vocational education: design and evaluation of complex learning environments. In: , Instructional design for Problem-Based Learning. Proceedings of the Third Workshop of the EARLI SIG Instructional Design, June 26-27. Maastricht: University of Maastricht., p. 29-46
Mulder, R.H., (1998). Praktijkleersituaties voor het verwerven van kwalificaties in het beroepsonderwijs: ontwerp en toetsing van het model van toenemende complexiteit. In: Pedagogische Studien, jrg. 75, nr. 5, p. 311-326
Mulder, R.H., (1998). Innovaties en rendementsverhoging in het elektronisch onderwijs: de tussenstand na een jaar. Rotterdam: RISBO/EUR.
Mulder, R.H. & V. Ramlal, (1998). Bellers van Rgo en Sos-thd. Rotterdam: RISBO/EUR.
Laan, L. van der & W.H.A. Hofman, (1998). Laaggekwalificeerde werkgelegenheid in Haaglanden: banen vacatures en ontwikkelingsmogelijkheden. Rotterdam: RISBO.
Laan, L. van der & W.H.A. Hofman, (1998). Laaggekwalificeerde werkgelegenheid in Haaglanden: banen vacatures en ontwikkelingsmogelijkheden. Rotterdam: RISBO.
Braster, J.F.A., W.H.A. Hofman & C.J.M. Schenkeveld, (1998). Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs op openbare scholen: De Rotterdamse situatie. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-92-3
Boom, J. de, W.H.A. Hofman, P. van Wensveen & M.N. van den Berg, (1998). Studeren en werken in het wetenschappelijk onderwijs: een onderzoek naar de relatie tussen werken, lenen en studievoortgang. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-93-1
Publicaties uit 1997
Veld, Th., R. Bormans & J. van Wijngaarden, (1997). Naar een Sluitend Netwerk: Opvang voortijdig schoolverlaten in de regio Rotterdam. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-85-0
Mulder, R.H., (1997). Reflectie op leerplanontwikkeling door de SLO. Boekbespreking van Een praktijktheorie voor leerplanontwikkeling van K.Th. Boersma & F.Looij. In: BBV Bulletin (Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen Volwasseneneducatie), jrg. 5, nr. 2, p. 17-18
Mulder, R.H., (1997). Leren ondernemen, Ontwerpen van praktijkleersituaties voor het beroepsonderwijs. Rotterdam: Erasmus Universiteit. ISBN: 90 5677 251 7
Mulder, R.H. & C.J.M. Schenkeveld, (1997). Leerlingen en leerprestaties: verslag van een onderzoek naar de invulling van de praktijkcomponent in het middelbaar middenstandsonderwijs. Rotterdam: RISBO/EUR.
Hofman, W.H.A., A.J. Steijn & L. van der Laan, (1997). Verstarring op de arbeidsmarkt. Assen: Van Gorcum.
Hofman, W.H.A., A.J. Steijn & L. van der Laan, (1997). De Flexibele Arbeidsmarkt: Enige noties uit theorie en praktijk. Rotterdam: ECLA/RISBO.
Hofman, W.H.A., (1997). DIECEC European Union Research Project (DEURP). A research programme to the European Commission. Rotterdam: RISBO/EUR.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (1997): Comparing Social and Cognitive Outcomes: Contexts of learning Revisited ICSEI , Memphis, USA
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (1997). Naar bestuurlijke en onderwijskundige samenwerking: de martinus optie. Rotterdam: RISBO/EUR.
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman, J. de Boom & A.W. Bouwman, (1997). Maatwerk voor Bijstandsclienten: De ontwikkeling van instrumentarium ter bepaling van de arbeidsmarktpositie van bijstandsclienten: Het arbeidsmarktfilter en de arbeidsmarkttoets. In: , . Rotterdam: RISBO/EUR., ISBN: 90-72597-84-2
Eerde, H.A.A. van, (1997). De Bredeschool: Het Startjaar. In: , . Rotterdam: RISBO., ISBN: 90-72597-89-3
Aa, R. van der, (1997). Opleidingen in de Markt, Concurrentie tussen Instellingen voor Educatie, Scholing en Opleiding. Rotterdam: RISBO.
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman, J. de Boom & A.W. Bouwman, (1997). Maatwerk voor bijstandsclienten: de ontwikkeling van istrumentarium ter bepaling van de arbeidsmarktpositie van bijstandsclienten: het arbeidsmarktfilter en de arbeidsmarkttoets. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-84-2
Boom, J. de, W.H.A. Hofman, M.C. Vos-Maan & M.F. Wouters, (1997). De Arbeidsmarktpositie van Erasmus Universiteit Alumni. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-86-9
Boom, J. de, W.H.A. Hofman & A.W. Bouwman, (1997). Kansen in Drechtsteden: Een instrument voor de administratieve en kwalificerende intake van werkzoekenden in de regio Drechtsteden. Rotterdam: RISBO/EUR. ISBN: 90-72597-87-7
Publicaties uit 1996
Mulder, R.H., (1996): Verwerving van kwalificaties in het beroepsonderwijs. Ontwerp en toetsing van een krachtige leeromgeving. Presentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen, Tilburg 04-06-1996, Tilburg
Hofman, W.H.A., (1996): Education Improvement Programmes in European Cities: context, content and research (1996). A keynote contribution to the TURAS seminar (Towards Understanding and Raising Achievement in Schools and Society). Cork Thamatic Seminar in Cooperation with the European Commission at the University College Cork 26-09-1996, Cork, Ireland
Hofman, W.H.A., (1996). Learning cities: A Multilevel Approach. In: NIACE
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman, H. Guldemond & A.B. Dijkstra, (1996). Variation in effectiveness in Private and Public Schools: The Impact of Functional Communities. In: Educational Research and Evaluation, jrg. 2, nr. 4, p. 366-394
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (1996). Social Contexts of learning and school and sector effectiveness. Groningen, Netherlands: GION/University of Groningen.
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (1996). Social and cognitive outcomes compared: contexts of learning revisited. In: School Effectiveness and School Improvement
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (1996). Governance, Schools and Classrooms and their Impact on Effectiveness in Private and Public Schools. In: Australian Journal of Education
Heijnsbroek, M.M. & W.H.A. Hofman, (1996). De afstand tot de arbeidsmarkt gemeten. (The distance to the labour market quantified). In: Sociaal Bestek, nr. 1, p. 13-16
Heyl, E., (1996). Het docentennetwerk, Structuur en invloed van collegiale contacten binnen scholen. Enschede: Universiteit Twente. ISBN: 90 365 0862 2
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman & J. de Boom, (1996). De arbeidsmarkttoets. (The Labour Market Test). Rotterdam: RISBO/Erasmus University.
Publicaties uit 1995
Veld, Th. & R. van der Aa, (1995). Arbeidsmarkt en overdraagbaarheid van armoede. In: Vraagstelling, Tijdschrift voor de gammawetenschappen, jrg. 2, nr. 1, p. 43-55
Mulder, R.H., (1995): Toenemende compexiteit in praktijkleersituaties: toetsing van een theoretisch model in het middelbaar commercieel onderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen, Groningen 19-06-1995, Groningen
Mulder, R.H., (1995): Sequencing in commercial education; charasteristics of complex learning environments Paper presented at the American Educational research Association Annual Meeting (AERA) in San Francisco, US 18-04-1995, San Francisco, United States
Mulder, R.H., (1995): Sequencing in commercial education; characteristics of complex learning environments. Paper presented at the European Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI) 26-08-1995, Nijmegen
Mulder, R.H., (1995). Hoe leer ik een beroep op school? Onderzoek naar het verwerven van beroepsspecifieke kennis in het middelbaar beroepsonderwijs. In: Vraagstelling, jrg. 2, nr. 1, p. 77-89
Hofman, W.H.A., (1995): Classroom effectiveness and ethnicity RISBO-paper nr. S48 , Rotterdam
Hofman, W.H.A., (1995). The learning City: a theory and research based perspective on diecec.
Hofman, W.H.A., (1995). Teacher Skills in Basic- and Secondary Education.
Hofman, W.H.A., (1995). Summary Report of the Planning, Development and Research Specialist to the MOE of Jordan. Hashemite Kingdom of Jordan: Ministry of Education.
Hofman, W.H.A., (1995). Cross-level Relationships Within Effective Schools. In: School Effectiveness and School Improvement, jrg. 6, nr. 2
Hofman, W.H.A. & R.J. Bosker, (1995): Effective instruction and school context. ECER-paper (European Conference on Educational Research) presented in September in Bath, United Kingdom 01-09-1995, Bath, United Kingdom
Hofman, R.H., W.H.A. Hofman & H. Guldemond, (1995): Achievement in Public and Private Schools: the Impact of Institutional and Family Characteristics Paper for the ECER (European Conference on Educational Research in Bath 01-09-1995, Bath, United Kingdom
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman, A.W. Bouwman & . van Doorne-Huiskes, (1995). The probability of a job qualified. The development of an instrument to assess the distance to the labour market for unemployed. Rotterdam: RISBO, Erasmus University, (In dutch).
Aa, R. van der, (1995). Trajectbegeleiding van voortijdige schoolverlaters; ervaringen met duale leerroutes in het voortgezet onderwijs. In: , Handboek Studie- en Beroepskeuzebegeleiding. Rotterdam: RISBO.
Aa, R. van der, (1995). Concurrentie en prijsvorming op de scholingsmarkt. In: B & O Bulletin, Nieuwsbrief van de Divisie Beroeps- en Bedrijfsopleidingen van de Vereniging voor Onderwijs Research, nr. 11
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman, A.W. Bouwman & . van Doorne-Huiskes, (1995). De kans op werk gemeten. De ontwikkeling van een instrument ter bepaling van de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden in de regio Rijnmond. Rotterdam: RISBO, Erasmus Universieit.
Heijnsbroek, M.M., W.H.A. Hofman, A.W. Bouwman & . van Doorne-Huiskes, (1995). The probability of a job qualified. The development of an instrument to assess the distance to the labour market for unemployed. Rotterdam: RISBO, Erasmus University, (In dutch).
Publicaties uit 1994
Nieuwenhuis, A.F.M. & R.H. Mulder, (1994): Training policy at branch level: the pharmacits assistants case. Paper presented at the IRNETD-conference in Milan, Italy , Milan, Italy
Nieuwenhuis, A.F.M. & R.H. Mulder, (1994): Training policy at branch level: the pharmacits assistants case. Paper presented at the IRNETD-conference in Milan, Italy , Milan, Italy
Mulder, R.H., A.F.M. Nieuwenhuis & M. Stekelenburg, (1994). Opleiding op recept; mogelijkheden voor duale opleidingstrajecten voor apothekersassistenten. Rotterdam: Erasmus Universiteit/ RISBO.
Mulder, R.H., (1994): Het belang van toenemende complexiteit in praktijkleersituatie; een onderzoek in het middelbaar commercieel onderwijs. Paper gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research Dagen , Utrecht
Mulder, R.H. & A.F.M. Nieuwenhuis, (1994). Dualiseren: ja of nee? Een onderzoek naar (duale) opleidingstrajecten voor de apothekersassistenten. In: Pharmaceutisch Weekblad, jrg. 129, nr. 35, p. 891-892
Latuheru, E.J., A.W. Bouwman & W.H.A. Hofman, (1994). Werkgelegenheid in de Installatietechniek. [Employment in the Installation Sector: The construction of a predictive (computer) model]. Rotterdam: RISBO.
Hofman, W.H.A., (1994): Effective Educational Settings for Different Ethnic Subgroups paper presented at the 1994 Annual meeting in New Orleans. USA 4-8 april. 04-04-1994, New Orleans
Hofman, W.H.A., (1994). School Effects on Performances of Minority Pupils. In: School Effectiveness and School Improvement, jrg. 5, nr. 1
Aa, R. van der, (1994). Bedrijfsleven helpt drop-outs weer op rechte pad. In: Didaktiek, onderzoeksmagazine voor de schoolpraktijk , jrg. 24, nr. 8, p. 8-9
Bosker, R.J. & W.H.A. Hofman, (1994). Schools Effects on Dropout: A multi-level logistic approach to assessing school-level correlates of drop out of ethnic minorities. In: Journal of Educational Research (Tijdschrift voor Onderwijs Research), jrg. 19, nr. 1, p. 50-64
Publicaties uit 1993
Wiggers, J.A. & A.F.M. Nieuwenhuis, (1993). Leren in de praktijk: oefenen of meewerken? Een artikel over de resultaten van het onderzoek Metaalpraktijken. In: Didaktief; onderzoeksmagazine voor de schoolpraktijk, uitgave van SVO, p. 9-12
Nieuwenhuis, A.F.M., (1993). Grensverkenningen: afbakening domein VOR-divisie bedrijfsopleidingen en beroepsonderwijs. In: BoBo-bulletin, orgaan van de divisie bedrijfsopleiding & beroepsonderwijs,, nr. 1, p. 7-8
Nieuwenhuis, A.F.M., (1993). Beroepsgerichte scholing: een vergeten domein in arbeidsorganisaties. In: Peters, J., Gids voor de opleidingspraktijk. Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum., p. 1-19
Nieuwenhuis, A.F.M., (1993). Beroepsgerichte leerplanontwikkeling. In: , Handboek Curriculum. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Mulder, R.H. & A.F.M. Nieuwenhuis, (1993): Situated learning in commercial education. Poster presented at the European Conference for Research on learning and Instruction (EARLI) , Aix-en-Provence, France
Hofman, W.H.A., (1993). Review of "The expansion of secondary and tertiary education in the Netherlands". In: Sociale Wetenschappen
Hofman, W.H.A., (1993). Effectief onderwijs aan allochtone leerlingen, een empirische studie naar de invloed van school- en klasfactoren op de loopbaan van allochtone en autochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs. Delft: Eburon. ISBN: 90 5166 340 4
Hofman, W.H.A., (1992): School Level Factors and Educational Performance of Minority Students Paper presented at the International Congress of School Effectiveness and Improvement , Victoria, Canada
Aa, R. van der, (1993). Tussen wal en schip: aansluitingsproblemen tussen het hoger zeevaartonderwijs en de beroepspraktijk. In: Onderzoek van onderwijs, Vakblad voor docenten in het hoger onderwijs, jrg. 22, nr. 2, p. 19-21
Aa, R. van der, (1993). Scholing van risicogroepen. In: Jong, M.J. de, Th. Veld, I. Vlug & R. van der Aa, De overdracht van armoede: gezin, onderwijs en arbeidsmarkt. De Lier: ABC., p. 217-239
Aa, R. van der, (1993). Loopbaanplanning bij Shell Tankers: resultaten uit onderzoek. In: Schip & Ka, Periodiek voor het vloot- en walpersoneel van Shell Tankers B.V, jrg. 33, nr. 1, p. 11-13
Aa, R. van der, (1993). Eenoudergezinnen en overdracht van armoede via de arbeidsmarkt. In: Jong, M.J. de, Th. Veld, I. Vlug & R. van der Aa, De overdracht van armoede: gezin, onderwijs en arbeidsmarkt. De Lier: ABC., p. 241-253
Aa, R. van der & A.F.M. Nieuwenhuis, (1993): Skill Formation Processes in the Netherlands: towards a comparative analysis with England and Germany. Paper presented at the 5th European Conference of the European Association for Researsch on Learning and Instruction (EARLI) , Aix-en-Provence
Aa, R. van der & A.F.M. Nieuwenhuis, (1993): Beroepskeuze tussen preferenties en restricties Paper voor de Onderwijsresearchdagen 1993 , Rotterdam: RISBO/ EUR
Publicaties uit 1992
Wiggers, J.A. & A.M.M.A. Coenegracht, (1992). Scholing van werknemers. In: Nieuwenhuis, A.F.M., Scholing: Onderzoek en beleid. Utrecht: LEMMA.
Nieuwenhuis, A.F.M., (1992): Beroeps- en bedrijfsopleidingen: een universitair werkveld?? Inleiding voor de conferentie Beroeps- en bedrijfsopleidingen; specialiseren of generaliseren? 11-12-1992, de K.U. Nijmegen
Nieuwenhuis, A.F.M., (1992). Uitwerkingsnotitie dualisering: substitutie en onderwijskundige afstemming. In: Romkes, L., Modellen van dualisering; interimrapport 1. . Den Bosch: CIBB.
Nieuwenhuis, A.F.M., (1992). Scholingsbeleid in theorie en praktijk. In: Nieuwenhuis, A.F.M., Scholing: Onderzoek en beleid. Utrecht: LEMMA., p. 173-184
Nieuwenhuis, A.F.M. & J.R.L. Steijvers, (1992). Scholing: bedrijfs- of brancheprobleem. In: Mulder, M., Scholing en opleiding voor het bedrijfsleven. Lisse: Swets & Zeitlinger.
Nieuwenhuis, A.F.M. & J.A. Wiggers, (1992): Apprenticeschip models in the metal industry: figures and visions. Paper for the European Conference on Educational Research, June 22-25 in Enschede. 22-06-1992, Rotterdam: RISBO/EUR
Nieuwenhuis, A.F.M. & E. de Bruijn, (1992): Opleiding tussen beroep en markt; een beroepentheoretische analyse van de ontwikkeling van beroepsopleidingen Paper voor de negende onderwijssociologische conferentie. , Amsterdam: SISWO
Hofman, W.H.A., (1992): Class Level Factors and Educational Performance of Minority Students Paper presentation at the 1992 Annual meeting of the American Educational Research Association 22-04-1992, San Francisco, California, USA
Hofman, W.H.A., (1992). Onderwijs en minderheden [Education and ethnic minorities] AERA Annual Meeting: San Francisco 1992 onder redactie van F.P.C.M. de Jong. In: Pedagogische Studin, jrg. 69, nr. 4
Hofman, W.H.A. & A.F.M. Nieuwenhuis, (1992). Kwalificatie- en wervingsproblemen onder jongeren. In: Scholing: Onderzoek en beleid, p. 67-86
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (1992). "The international congress for school effectiveness and improvement" held in Victoria BC in Canada. In: Tijdschrift voor onderwijswetenschappen, jrg. 22, nr. 1
Aa, R. van der, (1992). Tussen wens en werkelijkheid: scholing en werving van doelgroepen op de arbeidsmarkt. In: Nieuwenhuis, A.F.M., Scholing: Onderzoek en beleid. Utrecht: LEMMA., p. 107-125
Aa, R. van der, (1992). Een loopbaan op zee! Voor Shell Tankers een verhaal apart?. In: Schip & Ka, Periodiek voor het vloot- en walpersoneel van Shell Tankers B.V, jrg. 31, nr. 1, p. 19-21
Aa, R. van der & Th. Veld, (1992). Een loopbaan op zee: uitkomsten van een onderzoek. In: Tijdschrift voor vervoerswetenschap, jrg. 28, nr. 1, p. 48-63
Bruijn, E. de & A.F.M. Nieuwenhuis, (1992): The developement of vocational education: industry and service compared. Paper for the European conference on educational research, University of Twente , Rotterdam: RISBO; Amsterdam: SCO
Publicaties uit 1991
Nieuwenhuis, A.F.M., (1991): Becoming a skilled worker. Paper presented at the EARLI-conference , Turku, Finland
Nieuwenhuis, A.F.M., (1991). Onderwijs in vakmanschap; sociologische en didactische overwegingen op de grens van onderwijs en arbeid. In: Dronkers, J., Onderwijs en samenleving. Amsterdam: ORD/SCO.
Jong, A. de & R.H. Mulder, (1991). Positieve actie voor vrouwen bij de gemeente Hellevoetsluis. Dordrecht: Bureau voor organisatieresearch en positieve actie.
Haan, W. de, R.H. Mulder & K. Sanders, (1991). Het meisjesbeleid: verschillen in loopbaangerichtheid tussen vrouwen van vier verschillende opleidingen. In: Tijdschrift Voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 7, nr. 3
Hofman, W.H.A., A.F.M. Nieuwenhuis & R.J. in 't Veld, (1991). Het Cascademodel: Scholing als werkbare oplossing voor marktimperfecties tussen vraag en aanbod [The Casademodel: Training as suitable solution for labour market imperfections]. In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jrg. 7, nr. 4, p. 30-41
Aa, R. van der, W.H.A. Hofman & A. Vlaanderen, (1991). Determinanten van beroepskeuze in verschuivend perspectief. In: Dronkers, J., Onderwijs en samenleving. Amsterdam: ORD91.
Aa, R. van der, R.H. Hofman, W.H.A. Hofman & A. Vlaanderen, (1991). Determinanten van beroepskeuze in verschuivend perspectief [Determinants of occupational choice in changing perspective]. In: Dronkers, J., G.W. Meijnen & H. Dekkers, Onderwijs en samenleving.
Aa, R. van der, J.R.L. Steijvers & A. Vlaanderen, (1991). Over de grenzen van het doelgroepenbeleid: kritische inventarisatie van verschillen en overeenkomsten tussen doelgroepen op de arbeidsmarkt. In: Sociaal Bestek, Tijdschrift voor lokaal beleid en management, nr. 11, p. 13-15
Coenegracht, A.M.M.A., A.F.M. Nieuwenhuis & J.A. Wiggers, (1991): The training policy in Dutch metal industries Paper ten behoeve van de tweede internationale conferentie corporate training for effective performance. , Twente
Coenegracht, A.M.M.A., A.F.M. Nieuwenhuis & J.A. Wiggers, (1991): Scholingsactiviteitenin de metaalnijverheid: doelen, strategische inzet en rendement. Paper ten behoeve van het netwerk BVE. , Rotterdam
Coenegracht, A.M.M.A. & A.F.M. Nieuwenhuis, (1991): Scholing en opleiding door bedrijven in de metaalbewerking. Paper voor de WESWA-onderzoeksdag van de Kathlieke Universiteit Nijmegen. , Rotterdam
Publicaties uit 1990
Nieuwenhuis, A.F.M., (1990): Complexity as criterion for the design of job oriented curricula. Paper presented at the international experts conference on vocational education and training, Boekelo, The Netherlands. , Rotterdam
Publicaties uit 1989
Hofman, W.H.A., A.F.M. Nieuwenhuis & P.H. Oirbans, (1989): Technology, qualification structure and the effect of scholing. , Rotterdam: RISBO/EUR
Hofman, W.H.A., (1989). Beroepskwalifikaties in de Metaalbewerking: Een kwestie van ondernemen [Job Qualifications in the Metal Working Sector: A matter of enterprise]. Rotterdam: RISBO.
Bosker, R.J., H. Guldemond, R.H. Hofman & W.H.A. Hofman, (1989). De Stabiliteit van Schoolkwaliteit [Stability of School Quality]. In: Scheerens, J. & J. Verhoeven, Schoolorganisatie, beleid en onderwijskwaliteit. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V..
Publicaties uit 1988
Hofman, W.H.A., (1988). The Comprehensive Experiment. In: Reynolds, D., M. Sullivan & S. Murgatroyd, Pedagogische Studin. Rotterdam: Department of Sociology.
Hofman, R.H. & W.H.A. Hofman, (1988). Definiring van Onderwijseffectiviteit: Methodologische kanttekeningen [Definitions of School Effectiveness: Methodological comments]. In: Handboek Schoolorganisatie en Onderwijsmanagement
Publicaties uit 1987
Bosker, R.J. & W.H.A. Hofman, (1987). Dimensies van Schoolkwaliteit [Dimensions of School Quality]. In: Scheerens, J. & W.G.R. Stoel, Effectiviteit van Onderwijsorganisaties. Lisse: Zwets & Zeitlinger.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement