Erasmus+ project Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE)

 
In de afgelopen jaren is het aanbod van open en online onderwijs in Europa enorm gegroeid. Om gewaarborgde diploma's en certificaten van het behaalde resultaat op dit onderwijs af te geven is in veel gevallen toetsing onder beveiligd condities noodzakelijk. Traditionele vormen zoals toetsing in een certificeringscentrum of op een instelling voor hoger onderwijs is weinig efficiënt, duur voor zowel de student als de instelling en belemmert zo toegang en doorstroom in het hoger onderwijs.
Online beveiligd toetsen op afstand (bijvoorbeeld door studenten in een thuissituatie) is een innovatie die de mogelijkheid biedt hier een antwoord op te geven.
In dit project werken zes instellingen voor hoger onderwijs in Europa en een technologie leverancier samen, om te onderzoeken en in regels en richtlijnen vast te leggen hoe beveiligd online toetsen op afstand op een gewaarborgde manier ingericht kan worden. Daarbij gaat het onder meer om beveiligings- en privacy-aspecten, praktische procedures, protocollen, studentervaringen en vergelijkbaarheid van toetsresultaten. Door de samenwerking worden deze aspecten op een Europees niveau onderzocht, geharmoniseerd en vastgelegd. Dit versterkt de transnationale erkenning van verworven competenties en Europese instroom en doorstroom van studenten.
De Vrije Universiteit Amsterdam is penvoerder van dit KA2 Strategic Partnership Erasmus+ project. De VU werkt in het project samen met het RISBO van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Nl), Fontys hogescholen (Nl), Wilhelm Büchner University of Applied Science Darmstadt (Dtsl), Hertfordshire University (Eng), Universiteit Hasselt (Be), Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance (Fr) en ProctorExam (Nl).

Er is een publieke informatiewebsite van het project te vinden op Onlineproctoring.eu

Contextual image Contextual image

Contactpersonen

foto van Kris Stabel
Kris Stabel stabel@risbo.eur.nl
010 408 8798
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement