Geloofsovertuiging en bereidheid to geweld bij Nederlandse en Vlaamse jongeren

 
In dit onderzoek is aandacht besteed aan de wijze waarop de idealen van jongeren vorm krijgen en welke rol het pedagogisch netwerk (ouders, school) daarbij speelt. Naast gesprekken met jongeren zijn vanaf juni 2012 gesprekken tussen jongeren op Facebook in kaart gebracht. Uit die gesprekken blijkt onder andere dat veel jongeren het martelaarschap lijken te verheerlijken. Zo zeggen nogal wat jongeren er naar te streven om de dood te vinden als martelaar en zo de hoogste status in het paradijs te verdienen. Veel jongeren beschrijven zichzelf als 'soldaten van Allah', waarbij zij in feite hun heroïsche, geaccepteerde sociale rol benadrukken als burgers die in oorlog zijn en een morele toelating hebben om te doden. Maar ondanks het feit dat het onderwerp erg leeft onder deze jongeren, hebben ze geen van allen - voor zover wij weten - ooit geweld gebruikt en hebben ze geen van allen - een of twee uitzonderingen daargelaten - ooit pogingen ondernomen om ten strijde te trekken. In dit onderzoek is onderzocht hoe dat te verklaren valt.
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement