Idealen op drift

 
Idealen op Drift (samen met Micha de Winter, Universiteit Utrecht en Stijn Sieckelinck, Universiteit Utrecht)
Radicalisering van jongeren wordt vooral als een veiligheidsrisico beschouwd. Het onderzoek dat ernaar wordt gedaan heeft vooral betrekking op het opsporen en indammen van die risico's. Een andere invalshoek is onderzoek dat inzicht geeft in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen. Idealen op Drift bestaat uit een theoretisch en empirisch deel. In het eerste deel is op basis van een literatuurstudie onderzocht wat de hoofdlijnen van een pedagogische visie op radicalisering van jongeren zijn. Aan de orde kwamen vragen als: welke rol speelt de ontwikkeling van politieke en religieuze idealen in het proces van identiteitsontwikkeling? Welke pedagogische voorwaarden zijn er nodig om radicalisering van dergelijke idealen bij te sturen? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een pedagogisch perspectief succesvol te laten zijn? Wat betekent zo'n theorie voor de taken en verantwoordelijkheden van ouders en professionals? In het empirisch deel van de studie is verslag gedaan van de etnografische interviews die we hebben gedaan met geradicaliseerde jongeren en in een aantal gevallen met hun ouders en/of andere familieleden. De belangrijkste vraag was welke invloed de verschillende domeinen waarin jongeren opgroeien (thuis, school, peergroup) op het proces van radicalisering uitoefenen. Van de jongeren wilden we weten welke idealen ze erop nahielden en waarom ze juist voor deze idealen hadden gekozen. Daarnaast werd onderzocht welke idealen hun ouders hadden en hoe zij reageerden op de extreme idealen van hun kind. Voorts werd onderzocht hoe er vanuit de school werd gereageerd op de extreme idealen van jongeren en welke rol internet speelde bij het radicaliseringsproces.

Contactpersoon

SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement