Trainingsmodule 'Designing Active, Blended Learning'.

 
Risbo heeft in LDE-CEL verband een trainingsmodule voor docenten ontwikkeld, gericht op het ontwerpen van activerend, blended onderwijs. Blended leren is een combinatie van 'traditionele' onderwijsbijeenkomsten en online leren. De deelnemers ontwerpen een prototype van een blended onderwijssessie (nieuw of bestaand) met activerende elementen. Het doel is dat de deelnemers hun eigen onderwijs effectiever kunnen maken, door na te denken over welke onderwijsactiviteiten tijdens de contactmomenten en welke daarbuiten kunnen plaatsvinden.

Doelgroep en benodigde voorkennis
Deze module is toegankelijk voor docenten die zich verder willen verdiepen in actief, blended onderwijs en nieuwe kennis en vaardigheden willen toepassen in hun eigen onderwijspraktijk. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Doelstellingen/competenties
Na afloop van de trainingsmodule 'Designing Active, Blended Learning' zijn deelnemers in staat om:
  • Een actieve, blended onderwijsbijeenkomst te ontwerpen, passend binnen de vakopzet en vakdoelstellingen;
  • De bijbehorende activiteiten en tools ontwikkelen;
  • Op basis van opgedane kennis en ervaring een concreet plan maken ten aanzien van structurele inbedding van activerend, blended onderwijs in de eigen onderwijspraktijk.

Inhoud en vorm
De opzet van de module is als volgt:
Contextual image

De tijdsinvestering van de docenten bedraagt ongeveer 24 - 32 uur. De totale contacttijd is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar komt neer op ongeveer 12 uur. Individuele voorbereiding vooraf en tussentijds bedraagt ongeveer 12 - 20 uur.
De module wordt ondersteund door een online leeromgeving die een overzicht biedt in de structuur van de workshop. De deelnemers vinden er de opdrachten en inspiratiematerialen. Er is ook een discussieforum waar de deelnemers buiten de contactmomenten met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Beoordeling en certificering
Na het volledig doorlopen van de module, inclusief uitvoeren van de opdrachten, ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Contactpersonen

foto van Kris Stabel
Kris Stabel stabel@risbo.eur.nl
010 408 8798
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement