Criminaliteit en sociale veiligheid

 
Criminaliteit en de samenhang tussen migratie en criminaliteit, krijgt in de Nederlandse media regelmatig veel aandacht. Risbo verricht op dit terrein veel onderzoek:
  • Een voorbeeld is het onderzoek naar de samenhang tussen asielmigratie en criminaliteit, dat is verricht in opdracht van Politie en Wetenschap. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat een relatief zwakke verblijfsstatus samengaat met sociaal-economische deprivatie en dat kan tot crimineel gedrag leiden. Meer recentelijk is in de Monitor Aanpak Risicojongeren onderzoek gedaan naar de mate en aard van criminaliteit van de meer gevestigde etnische minderheden en is in opdracht van Politie en Wetenschap onderzoek gedaan naar de aard en omvang van criminaliteit onder de nieuwe migrantengroepen uit Midden- en Oost-Europese landen.
  • Een andere focus binnen het onderzoek naar criminaliteit is de samenhang tussen criminaliteit en educatie. Zo hebben we in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de pedagogische achtergronden van radicalisering. In dit onderzoek gaan we in op de wijze waarop jongeren idealen ontwikkelen en hoe daar vanuit het thuismilieu en schoolmilieu op wordt gereageerd. Dit onderzoek hebben we gedaan in opdracht van FORUM, Instituut voor Multiculturele vraagstukken.
  • Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de onderwijspositie, thuissituatie en criminaliteit van Antilliaanse Rotterdammers. Hiervoor hebben we een systematische vergelijking gemaakt tussen jongeren die al dan niet uitvallen op school en wat de mogelijke achtergronden en verklaringen hiervoor zijn. Bovendien hebben we onderzoek verricht naar criminaliteit van Antilliaanse jonge mannen en vrouwen in Rotterdam, waarbij we aandacht hadden voor de gezinsomstandigheden van de betrokkenen.
In verschillende van deze onderzoeken is etnografisch veldwerk verricht.

Een ander thema binnen ons onderzoek naar criminaliteit, focust zich op de samenhang tussen criminaliteit en gender. We zijn daarbij vooral ingegaan op de vergoelijkende, ondersteunende en aanmoedigende rol die vrouwen spelen bij criminaliteit van (jonge) mannen. We hebben echter ook aandacht voor de vrouw in haar rol als dader van criminaliteit.
In deze onderzoeken is onder andere gebruik gemaakt van registraties van de politie, maar ook regelmatig veldwerk verricht, onder de groepen zelf en onder deskundige experts met betrekking tot dit thema. Verder hebben we in een aantal onderzoeken eveneens kwantitatief onderzoek gedaan naar de criminaliteit van de groepen en hun sociale positie in Nederland.

Contactpersoon

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement