Advies onderzoeksinstrumenten en methoden

 
Risbo zit vaak aan tafel in de ontwikkelingsfase van nieuwe onderzoeken en onderzoeksmethoden. Ook nemen onderzoekers van ons team geregeld zitting in de begeleidingscommissie van andere onderzoeken.
Een voorbeeld: in 2012 en begin 2013 heeft Risbo onderzoek uitgevoerd waarin, aan de hand van casestudies, nader begrip over de werking van omslagpunten is verkregen. Omslagpunten zijn punten in de ontwikkeling van wijken waarbij sprake is van een zogenaamde "omslag" in de leefbaarheid. In samenwerking met andere onderzoeksbureaus, experts van gemeenten en het Ministerie van BZK hebben we, op basis van dit onderzoek en diverse andere studies, nagedacht over de implementatie van aanbevelingen en de toepasbaarheid van conclusies op de Leefbaarometer (http://www.leefbaarometer.nl).

Contactpersoon

foto van Jan de Boom
Jan de Boom deboom@risbo.eur.nl
010 408 2165
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement