Veldwerktrainingen

 
Behalve het doen van veel onderzoek, verzorgt Risbo ook trainingen en advies op het gebied van onderzoek. We geven bijvoorbeeld veldwerktrainingen en advies over methodieken en onderzoeksinstrumenten. Sinds 2008 voert Risbo ook interviewtrainingen uit voor onderzoekers, onderzoeksassistenten en studenten. Tijdens de training doen de deelnemers, op een interactieve manier, kennis en vaardigheden op die nodig zijn bij het doen van (semigestructureerde- of diepte-) interviews. We staan ook stil bij het benaderen van de respondenten, het afnemen van een (semi-gestructureerde) interviews en het formuleren van vragen en het leren doorvragen. Deelnemers krijgen persoonlijk feedback op hun interviewvaardigheden. Een belangrijk onderdeel van de training is het oefengedeelte, waarbij de deelnemers door middel van rollenspelen en simulaties hun theoretische kennis in de praktijk leren toepassen. De deelnemers oefenen met de trainingsacteurs van Risbo, die verschillende typen respondenten spelen en oefenen onderling, onder toeziend oog van de trainer(s).
De training stemmen we zoveel mogelijk af op het onderzoek waarvoor de onderzoekers/ onderzoeksassistenten interviews zullen afnemen. Zo gebruiken we de item- of vragenlijst van het betreffende onderzoek bij de rollenspelen en maken we de rollenspelen op maat.

Bovenstaande training hebben we al aan diverse onderzoeksteams van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit gegeven, maar ook aan bijvoorbeeld onderzoeksteams van de UvA en masterstudenten van International Housing Studies (IHS) die veldwerk gaan doen voor hun afstudeeronderzoek.

Ook voor het uitvoeren van focusgroep-interviews of voor het afnemen van enquêtes heeft Risbo een training beschikbaar.

Contactpersoon

foto van Afke Weltevrede
Afke Weltevrede weltevrede@risbo.eur.nl
010 408 2400
SGS ISO 9001 - Het werk van Risbo voldoet aan de ISO 9001 normering.
 
 
Tel 010 408 21 24
Email info@risbo.eur.nl
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
\"Volg twitter.com/risbo_news

Risbo Privacy Statement